Bonito - Bo liczą się dobre chwile
Bonito - Bo liczą się dobre chwile
Google PlayHuawei AppGallery
Aplikację zainstalowało już 130 372 osób!
Pobierz aplikację Bonito!
Google PlayHuawei AppGallery
Aplikację zainstalowało już 130 372 osób!
Skorzystaj z 35% rabatu na całą ofertę wydawnictw Kobiece i Mova!
Wyniki szukania

„wydawnictwo uniwersytetu gdanskiego”

(502):
Brown and red algae from the Southern Baltic Sea
19,32
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021, oprawa: karton
This handbook will be a very useful tool for people interested in marine macroalgae (Rhodophyta and Phaeophyceae), especially for those from the Southern Baltic and the Gulf of Gdańsk. Baltic Sea with its low salinity and its dominant sandy bottom hosts very interesting communities and species whose identification will be ...
Dostępność: pozycja dostępna (5 egz.) Do koszyka
W poszukiwaniu inspiracji
25,12
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021, oprawa: twarda
Grupa naukowców różnej proweniencji (prawników, administratywistów, geografów, urbanistów, ekonomistów i politologów) zdecydowała się wspólnymi siłami i wielokrotnie działając w multi- czy bilateralnych relacjach przygotować niniejszą książkę. W poszukiwaniu inspiracji. Metropolie w ujęciu porównawczym to publikacja interd...
Dostępność: pozycja dostępna (3 egz.) Do koszyka
Uniwersytet Gdański struktury, postacie...T.1
34,78
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021, oprawa: twarda
Bodźcem do powstania niniejszego zbioru był konkurs na wspomnienia o Wyższej Szkole Pedagogicznej, Wyższej Szkole Ekonomicznej i Uniwersytecie Gdańskim oraz planowana na marzec 2020 r. konferencja Uniwersytet Gdański i jego historia" (nie odbyła się w tym terminie ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19). Na...
Dostępność: pozycja dostępna (4 egz.) Do koszyka
Polityka i media a kryzys zaufania
40,57
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021, oprawa: twarda
Wypracowanie spójnej polityki informacyjnej państwa oraz powiązanej z nią polityki medialnej prowadzonych w atmosferze zaufania, wolnych od manipulacji i zastępowania rzetelnych informacji fake newsami, których rozpowszechnianie prowadzi do destabilizacji międzynarodowego ładu staje się strategicznym zadaniem dla współczes...
Dostępność: pozycja dostępna (7 egz.) Do koszyka
Genealogia, prozopografia i dzieje społeczeństw...
34,78
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021
Zamiarem niniejszej pracy zbiorowej jest ukazanie przemian kulturowych, przede wszystkim społecznych i gospodarczych, jakie zachodziły na wskazanym obszarze w przestrzeni czasowej równie obszernej, od średniowiecza (nawet XIII w.) po wiek XIX, a więc od czasów kształtowania się zrębów społeczeństwa stanowego po okres swois...
Dostępność: pozycja dostępna (2 egz.) Do koszyka
Perswazja językowa w różnych dyskursach T.5
38,64
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021, oprawa: karton
Dynamiczne zmiany zachodzące w paradygmacie nowej sytuacji socjokulturowej i mocno stechnicyzowanych nowoczesnych mediów masowych implikują złożoną refleksję o aspektach sztuki komunikacji perswazyjnej i pozwalają na nowo odczytać znane słowa Hansa Georga Gadamera: Kto ma język, ten ma świat. Wielowymiarowość podejścia do ...
Dostępność: pozycja dostępna (9 egz.) Do koszyka
Tourism and Hospitality in Poland
19,32
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021, oprawa: karton
Turystyka jest ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i wieloaspektowym zjawiskiem społecznym. W monografii zwrócono uwagę na wybrane aspekty funkcjonowania tej branży w Polsce. Z jednej strony mamy do czynienia z rosnącą liczbą turystów, co skutkuje zagrożeniami dla środowiska naturalnego. Zjawisko nadmiernej koncentracj...
Dostępność: pozycja dostępna (7 egz.) Do koszyka
Świat wirtualnych obrazów a edukacja
21,25
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021, oprawa: twarda
Publikacja składa się z trzech odrębnych części. Pierwsza ma charakter wprowadzający i definije pojęcie wirtualnej rzeczywistości. Rzeczywistość może być ujmowana w kategoriach: empirycznej, potencjalnej i quasi-rzeczywistości. W treściach zostały wyróżnione dwa obszary: epistemologii filozoficznei metafizykipoznania. Trud...
Dostępność: pozycja dostępna (5 egz.) Do koszyka
Finanse behawioralne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
32,84
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021, oprawa: twarda
Monografia obejmuje kluczowe zagadnienia z zakresu finansów behawioralnych przedsiębiorstw, takie jak: racjonalność zachowań, heurystyki, mentalne księgowanie, osobowość przedsiębiorcza, nastawienie do ryzyka, motywy podejmowania działalności, emocje, nadmierna pewność siebie, efekt naśladownictwa, efekt utopionych kosztów...
Dostępność: pozycja dostępna (10 egz.) Do koszyka
Ekonomika transportu morskiego...
30,91
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021, oprawa: twarda
Ekonomika transportu morskiego zajmuje się prawidłowościami ekonomicznymi zachodzącymi w toku produkcji i wymiany usług transportu morskiego, a polityka żeglugowa sposobami i środkami takiego kształtowania warunków działalności morskiej żeglugi handlowej, aby osiągać cele zgodne z interesami państw prowadzących tę politykę...
Dostępność: pozycja dostępna (1 egz.) Do koszyka
Sina śmierć z Azji. Epidemie cholery w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku
90,80
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021, oprawa: twarda
Tematyka epidemii cholery była już wielokrotnie podejmowana tak przez lekarzy, jak i historyków medycyny. Mimo to nadal kryje w sobie wiele wątków i zagadnień, które czekają na pogłębione opracowanie. Niniejsza monografia pod wieloma względami wypełnia to zadanie. Skoncentrowano się w niej na terenach sześciu litewskich i...
Dostępność: pozycja dostępna (10 egz.) Do koszyka
Czynniki struktury kapitału oraz rentowności..
19,32
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021, oprawa: twarda
Śledząc publikacje z ostatnich lat dotyczące obszaru oddziaływania czynników na strukturę kapitału i wyniki przedsiębiorstw, wyraźnie widać, że brakuje opracowań, które traktują te zagadnienia w sposób kompleksowy, ze szczególnym uwzględnieniem strony empirycznej. Pomysł opublikowania pracy Ewy Majerowskiej i Magdaleny Gos...
Dostępność: pozycja dostępna (7 egz.) Do koszyka
Przekład w komunikowaniu medialnym..
28,98
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021, oprawa: twarda
Konfrontowane z tekstem oryginału indywidualne decyzje tłumacza, odtwarzającego zastaną rzeczywistość tekstową dla odbiorcy o zdecydowanie różnym w porównaniu z odbiorcą oryginału doświadczeniu, bądź też ostateczne rozstrzygnięcia czy modyfikacje redakcji, nawet w zakresie wskazanych problemów szczegółowych wymagają bardzi...
Dostępność: pozycja dostępna (5 egz.) Do koszyka
Rozwój funkcji logistycznych w Grupie PKP
27,05
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021, oprawa: twarda
W grudniu 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się, przy współudziale merytorycznym i organizacyjnym PKP Cargo SA, XX. doroczna konferencja Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Wiele zawartych w niniejszej monografii myśli, wniosków i opinii jest wynikiem przeprowadzonej podczas wspomni...
Dostępność: pozycja dostępna (17 egz.) Do koszyka
Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci..
21,25
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, rok wydania: 2021, oprawa: karton
Akty kreowania nowych wyrazów są immanentną właściwością języka naturalnego. Nowe słowa powstają po to, by zaspokoić potrzeby mówiących: nazwać to, co dotąd nie było nazwane, a domaga się werbalizacji w postaci odrębnego znaku, oraz by odświeżyć zasoby przez dublowanie pojęć znanych, posiadających synonimiczne odpowiedniki...
Dostępność: pozycja dostępna (4 egz.) Do koszyka
Pobierz naszą aplikację!
Aplikacja Bonito w Google Play Aplikacja Bonito w App Store Aplikacja Bonito w AppGallery
Jesteśmy tanią księgarnią internetową. Oferujemy tanie książki i komiksy, muzykę na płytach CD, filmy DVD i Blu-ray, zabawki dla dzieci, puzzle i gry planszowe. Koniecznie sprawdź nasze Bestsellery!