Bonito - Bo liczą się dobre chwile
Bonito - Bo liczą się dobre chwile
Google PlayHuawei AppGallery
Aplikację zainstalowało już 170 740 osób!
Pobierz aplikację Bonito!
Google PlayHuawei AppGallery
Aplikację zainstalowało już 170 740 osób!
Bestsellery w najlepszych cenach!
Wyniki szukania

„cedewu”

(828):
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji
32,32
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2012, oprawa: miękka
W grze o rozwój, kluczową pozycje we współczesnej gospodarce zajmuje region. Budowanie jego przewag konkurencyjnych uwarunkowane jest istnieniem kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, infrastruktury instytucjonalnej, przedsiębiorczosci i innowacyjności. Odpowiedzialność za tworzenie tych warunków w głównej mierze, spocz...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 22.06.2020 17:29)
Technologiczne i społeczno ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce
50,22
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2011, oprawa: miękka
W książce poruszono wpływ determinant: - ekonomicznych (prywatyzacja, napływ kapitału zagranicznego, łączenia banków oraz cykl koniunkturalny), - społecznych (kultura organizacyjna, migracje krajowe i międzynarodowe, poziom wiedzy, umiejętności i motywacji pracowników oraz potencjalnych pracowników), - technologicznych (sy...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 04.08.2021 17:15)
Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji
35,64
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2011, oprawa: miękka
Przełom wieku XIX i XX to bez wątpienia era informacji, w której na skutek nowych rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych, rzeczywistość gospodarcza nabrała multimedialnego, interaktywnego oraz wirtualnego charakteru. Dzięki dynamicznemu rozwojowi systemów komunikacji (telefonii komórkowej, Internetu, telewizji int...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 21.07.2020 13:16)
Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski
52,65
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2011, oprawa: miękka
Recenzowana książka należy do grupy opracowań opartych na solidnych podstawach metodologicznych i bardzo dobrej znajomości przedmiotu badań. Autor wykazał się ogromną pracowitością w zakresie uporządkowania i usystematyzowania, różnorodnych metodologicznie materiałów i badań... Walorami monografii jest jej wielopłaszczyzno...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 05.12.2020 09:16)
Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy
35,64
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2011, oprawa: miękka
Jednym z najistotniejszych rodzajów ryzyka, które oddziaływuje na firmę jest tzw. ryzyko strategiczne, stanowiące główny temat niniejszego opracowania. Waga podjętego tematu wynika często z niedostrzegania lub niedoceniania przez instytucje niebezpieczeństw, jakie niesie ryzyko strategiczne, a przede wszystkim niskiej świa...
Dostępność: pozycja niedostępna
Fundusze inwestycyjne. Rodzaje. Metody oceny. Analiza
41,31
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2011, oprawa: miękka
W książce opisana została istota funduszy, ich rozwój, klasyfikacja, a także wyniki i efektywność funduszy inwestycyjnych. Czytelnik będzie mógł się dowiedzieć jakimi metodami mierzy się ryzyko, wyniki i efektywność funduszy, co może mu pomóc w wyborze najlepszego funduszu odpowiadającego jego profilowi inwestycyjnemu.
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 21.01.2020 19:24)
Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw t.13
39,69
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2011, oprawa: miękka
Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku związane jest przede wszystkim ze sposobami konkurowania na rynku. Prowadzenie walki konkurencyjnej jest jedną z części zarządzania strategicznego. Powoduje to, że pracownicy nauki ciągle poszukują nowych sposobów uaktywnienia istniejących zasobów materialnych i niematerialnych w p...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 04.08.2021 17:16)
Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych
46,17
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2011, oprawa: miękka
Cechą wyróżniającą książki Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych jest przeprowadzenie analiz w oparciu o obserwację zmian zachodzących na rynku usług zdrowotnych i udowodnienie tezy, że mamy do czynienia z dynamicznie rozwijającym się segmentem usług. Szczególnym walorem poznawczym i analitycznym są jednak...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 30.01.2020 15:27)
Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego
41,31
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2011, oprawa: miękka
... Dotychczasowy przebieg kryzysu finansowego oraz jego skutki udowodniły, że w warunkach silnych, globalnych zawirowań na rynku finansowym szczególnego znaczenia nabierają decyzje i działania podejmowane przez krajowe władze publiczne zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym. Pomoc państwa dla instytucji finansow...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 01.12.2020 14:19)
Rachunkowość finansowa
38,88
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2011, oprawa: miękka
W publikacji "Rachunkowość dla Ciebie. Rachunkowość finansowa" autorzy prostym językiem przedstawili zagadnienia dotyczące istoty, wyceny i ewidencji składników majątku, źródeł finansowania majątku oraz kosztów i przychodów. Dzieki tej książce zdobedziesz nie tylko wiedze, ale także praktyczne umiejetności przydatne w życ...
Dostępność: pozycja niedostępna
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
37,26
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2011, oprawa: miękka
Książka zawiera opis zachodzących na świecie, w tym w Polsce, zmian w ochronie zdrowia oraz opis miejsca, jakie w tych przekształceniach, zajmuje medycyna naprawcza i zdrowie publiczne. Dobro publiczne czy towar? To dylemat stojący zarówno przed lekarzami, jak i politykami decydującymi o zdrowiu. Co z bezpieczeństwem zdrow...
Dostępność: pozycja niedostępna
Finansowe determinaty wzrostu w gospodarce globalnej
44,55
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2010, oprawa: miękka
Współczesna gospodarka światowa znajduje się w szczególnej fazie rozwoju. Z jednej strony, pojawiają się oznaki wychodzenia z jednego z najgłębszych kryzysów, jakie dotknęły kraje rozwinięte w latach 2007-2008, zaś z drugiej strony - równowaga wzrostu jest na tyle krucha, że znaczna część uczestników życia gospodarczego pr...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 04.08.2021 17:16)
Teoria i polityka wzrostu gospodarczego
42,12
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2010, oprawa: miękka
Teoria i polityka wzrostu gospodarczego stanowiły przedmiot zainteresowań ekonomistów od wieków, a nawet tysięcy lat, bo przecież już w starożytności. Te zagadnienia nabrały szczególnego znaczenia od początków rozwoju gospodarki światowej, a zwłaszcza po II wojnie światowej. Na początku XXI wieku obserwowano ponowne nasile...
Dostępność: pozycja niedostępna
Private Banking marketing jakość sprzedaż
47,79
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2010, oprawa: miękka
Private banking - bankowość dedykowana zamożnym klientom indywidualnym jest jednym z najmłodszych i najintensywniej rozwijających się obszarów działań banków w Polsce. Wyznacznikiem sukcesu w działalności banków w tym perspektywicznym segmencie jest m.in. umiejętność takiego prowadzenia działań marketingowych i obsługi kl...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 12.02.2021 00:18)
Zakupy po polsku
31,59
wydawnictwo: CeDeWu, rok wydania: 2010, oprawa: miękka
Każdy z nas występuje w życiu w wielu rolach, w tym - bodaj czy nie najczęściej - w roli konsumenta. Kupując towary czy usługi, zwłaszcza te wykraczające poza zakupy bieżące, codzienne, powinniśmy mieć świadomość praw jakimi w tych transakcjach dysponujemy i ryzyka na jakie możemy być narażeni finalizując te transakcje. Ry...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 04.08.2021 17:16)
Pobierz naszą aplikację!
Aplikacja Bonito w Google Play Aplikacja Bonito w App Store Aplikacja Bonito w AppGallery
Jesteśmy tanią księgarnią internetową. Oferujemy tanie książki i komiksy, muzykę na płytach CD, filmy DVD i Blu-ray, zabawki dla dzieci, puzzle i gry planszowe. Koniecznie sprawdź nasze Bestsellery!