Bonito - Bo liczą się dobre chwile
Bonito - Bo liczą się dobre chwile
Google PlayHuawei AppGallery
Aplikację zainstalowało już 129 958 osób!
Pobierz aplikację Bonito!
Google PlayHuawei AppGallery
Aplikację zainstalowało już 129 958 osób!
Razem z Rebisem tniemy ceny!
Wyniki szukania

„aspra”

(610):
Gawędy legionowe 3 Dywizja Piechoty we Francji
23,24
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2006, oprawa: miękka
3 Dywizja Piechoty odziedziczyła kwatery po 1 Dywizji Piechoty, która już odeszła do strefy walczących armii (zone des Armees). Były to kwatery bardzo skromne, wiejskie, często po stodołach i strychach. Żołnierze 1 DP niemało wycierpieli na tych kwaterach podczas ciężkiej zimy 1940 roku, zwłaszcza przy chronicznych brakach...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 07.01.2021 15:15)
Polska Francja 1970-1980
40,67
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2006, oprawa: miękka
Przedstawiana monografia stawia sobie za zadanie dokonanie analizy głównych wątków stosunków między Warszawą a Paryżem w latach 1970-1980. Cezura początkowa wynika przede wszystkim z przekonania (które staramy się dogłębnie udokumentować), iż to właśnie od 1970 r., a zwłaszcza po zmianie ekipy władzy w Polsce, rozpoczął si...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 08.12.2020 15:17)
Państwo w świecie współczesnym
39,84
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2006, oprawa: miękka
Książka ta jest zbiorem dwudziestu studiów przygotowanych przez interdyscyplinarny zespół polskich badaczy z kilkunastu krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich. Autorów łączy wspólne zainteresowanie tym, czym jest i jak we współczesnym świecie funkcjonuje maszyna zwana państwem. Do kluczowych zagadnień poruszanych ...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 04.12.2020 23:15)
Podstawy gerontologii społecznej
40,67
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2006, oprawa: miękka
Na świecie, i także w Polsce, przybywa ludzi starych. Stanowią oni rosnącą część ludności. W prognozach demograficznych zakłada się, że w połowie XXI wieku Ziemię będzie zamieszkiwało ponad 9 mld ludzi, a co piąty mieszkaniec będzie miał ukończone 60 lat. Nasza planeta "siwieje" i jest to proces nieunikniony i nieodwracaln...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 07.05.2021 10:16)
Polacy w Kanadzie
40,67
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2006, oprawa: miękka
Wśród wielu krajów, do których w przeszłości masowo udawali się Polacy, istotne miejsce zajmuje Kanada. Jest ona przykładem państwa, w którym imigracja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu jego demograficznej i społecznej struktury. Publikacja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 19.10.2020 23:16)
Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej
40,67
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2006, oprawa: miękka
Typowym błędem percepcyjnym jest pojmowanie Rosji przez pryzmat jej skomplikowanej historii. Tak na przykład polska świadomość narodowa bazuje głównie na mitach Rosji carskiej czy radzieckiej, mniej zaś na rzetelnej wiedzy i aktualnej rzeczywistości rosyjskiej. Wbrew pozorom, Polacy dość słabo znają współczesną Rosję, choć...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 29.10.2019 11:40)
Referendum w procesie integracji europejskiej
40,67
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2006, oprawa: twarda
W pracy podjęto istotny problem znaczenia referendum w procesie integracji europejskiej. O ile w naukowej literaturze polskiej dostępne są opracowania dotyczące instytucji referendum, to tak pełna propozycja łącząca tę formę demokracji bezpośredniej z problemami integracji europejskiej stanowi swoiste novum. Autorka podjęł...
Dostępność: pozycja niedostępna
Od szkoły do Senatu
36,52
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2006, oprawa: twarda
Publikacja omawia sytuację szkół w Rzeczypospolitej XVI wieku, ukazując możliwości ówczesnego kształcenia i jego dostępność. Szczególnym nacisk położono na zmiany, jakie nastąpiły w tym okresie w związku z szerzącymi się ideami renesansowymi i reformacją oraz wpływ tych zmian na wykształcenie, pozycję i status urzędników ...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 03.12.2020 14:16)
Partie polityczne Polski Podziemnej 1939-1945
38,18
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2006, oprawa: twarda
Celem pracy jest przedstawienie podstawowych informacji o partiach politycznych działających na okupowanych ziemiach Polski w okresie II wojny światowej. Przedmiotem rozważań jest kilka elementów składających się na pojęcie partii politycznej: - jej organizacja, a więc elity polityczne, struktury i ośrodki decyzji polityc...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 10.10.2021 00:18)
Skala i charakter zjawiska zażywnia narkotyków przez kierowców
10,79
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2006, oprawa: miękka
Dotychczas ukazały się: ?Skala i charakter zjawiska palenia tytoniu przez dzieci i młodzież na Mazowszu ?Narkomania jako zagrożenie widziane z perspektywy antropologiczno-etycznej Publikacja powstała we współpracy z Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 26.08.2020 16:16)
Sacerdotium - Imperium - Studium
40,67
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2006, oprawa: twarda
Sacerdotium - Imperium - Studium traktuje o przemianach światopoglądowych, które nastąpiły wśród późnośredniowiecznych warstw wykształconych. Autor śledzi modyfikacje modelu władz uniwersalnych zaszłe w drugiej połowie XIII i w początkach XIV w., gdy tradycyjnym dwóm mistycznym filarom chrześcijaństwa (władzom duchowej i ...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 25.12.2020 00:16)
Dylematy wizerunku instytucji publicznej
29,05
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2005, oprawa: miękka
Pod względem zawartości merytorycznej jest to wielce interesujące studium. Staranna jest argumentacja, która odpowiada na odważnie stawiane pytania poznawcze. Język jest dość hermetyczny, nazbyt jest metaforyczny, aczkolwiek jednocześnie trafnie odbijający istotę prezentowanych zagadnień. (...) Proponowana analiza ma chara...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 09.07.2020 12:16)
Rządy w państwach Europy t.2
32,37
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2005, oprawa: twarda
W tomie omówiono rządy i system polityczny w następujących krajach: Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 05.11.2020 11:17)
Cybernetyczny porządek polityczny
23,24
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2005, oprawa: miękka
Cybernetyczny porządek polityczny stanowi próbę nakreślenia swoistej "mapy" politycznej przenikających się wzajemnie zjawisk charakteryzujących się złożonością, którą cechują takie procesy, jak samoorganizacja, rozwój, nieliniowość, pętla sprzężenia zwrotnego, adaptacja i sieciowość. Analizie zostały poddane: - ewoluujące ...
Dostępność: pozycja niedostępna (ostatnio dostępna: 21.01.2021 13:16)
Porozumienia społeczne 1980-1981
17,43
wydawnictwo: Aspra, rok wydania: 2005, oprawa: miękka
Pomysł wydania dokumentów, nazywanych porozumieniami społecznymi, zrodził się już w 1981 r. Przyświecało mu głębokie, choć jak się rychło miało okazać, złudne przekonanie, że te pisemne zobowiązania, podpisane przez przedstawicieli komunistycznej władzy, stanowią kamienie milowe prowadzące ku nowej rzeczywistości, zrywając...
Dostępność: pozycja niedostępna
Pobierz naszą aplikację!
Aplikacja Bonito w Google Play Aplikacja Bonito w App Store Aplikacja Bonito w AppGallery
Jesteśmy tanią księgarnią internetową. Oferujemy tanie książki i komiksy, muzykę na płytach CD, filmy DVD i Blu-ray, zabawki dla dzieci, puzzle i gry planszowe. Koniecznie sprawdź nasze Bestsellery!