hamburger
Menu
Kategorie
Kategorie
Książki - wyszukiwanie
Książki
Zabawki
Puzzle
Gry planszowe
Audiobooki
Muzyka
Filmy

Odpowiedzialność publicznoprawna. System Prawa Medycznego. Tom 6

Wydawnictwo:
Seria wydawnicza:
Rok wydania:
DostępnyProdukt dostępny 1 szt.
Dostępny
Wyślemy już jutro
449,00 zł
372,67
Rabat 17,0% – oszczędzasz 76,33 zł

Tom 6. z serii System Prawa Medycznego poświęcony jest odpowiedzialności publicznoprawnej występującej w prawie medycznym.

W publikacji zostały omówione takie kwestie jak:

• odpowiedzialność publicznoprawna w prawie medycznym w aspekcie społecznym, zbieg odpowiedzialności w prawie medycznym, kwestie celowości karania za tzw. błędy medyczne, zasady i dyrektywy wymiaru kar i sankcji w ramach odpowiedzialności publicznoprawnej;

• odpowiedzialność władzy publicznej w obszarze ochrony zdrowia w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – konstytucyjny model ochrony zdrowia; konstytucyjnie gwarantowane prawa jednostki związane z ochroną zdrowia; konstytucyjne obowiązki władzy publicznej w tym zakresie; odpowiedzialność władzy publicznej za realizację obowiązków w obszarze ochrony zdrowia;

• odpowiedzialność państwa w sferze ochrony zdrowia publicznego w świetle prawa międzynarodowego – wybrane zagadnienia problemowe ochrony zdrowia w prawie międzynarodowym;

• odpowiedzialność państw członkowskich i Unii Europejskiej w sferze ochrony zdrowia publicznego w świetle Unii Europejskiej – charakterystyka UE i systemu prawnego UE; odpowiedzialność na gruncie prawa UE; odpowiedzialność UE na gruncie prawa międzynarodowego; zdrowie publiczne jako przedmiot regulacji UE w kontekście odpowiedzialności; organy i jednostki organizacyjne UE właściwe w zakresie zdrowia publicznego;

• zagadnienia podstawowe dotyczące odpowiedzialności karnej w prawie medycznym – obiektywne przypisanie sprawstwa skutku w prawie medycznym; podstawy odpowiedzialności karnej w związku ze współdziałaniem w opiece nad pacjentem; strona podmiotowa czynów zabronionych w prawie medycznym; okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną w prawie medycznym;

• odpowiedzialność karna za czyny przeciwko życiu w prawie medycznym – nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka; umyślne ataki na życie ludzkie w prawie medycznym;

• odpowiedzialność karna za czyny przeciwko zdrowiu w prawie medycznym – zdrowie jako dobro chronione prawem; kwalifikacje prawne czynów przeciwko zdrowiu człowieka;

• odpowiedzialność karna za przestępstwa narażania życia lub zdrowia na niebezpieczeństwo w prawie medycznym – powodowanie stanu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pacjenta; nieudzielenie pomocy;

• odpowiedzialność karna za czynności nielecznicze (nieterapeutyczne) w prawie medycznym – eksperyment medyczny i badania kliniczne; aborcja;

• odpowiedzialność karna za czyny związane z ochroną godności człowieka w prawie medycznym – godność ludzka jako dobro chronione przez prawo karne; handel ludźmi; surogacja; pozostałe przestępstwa godzące w godność człowieka;

prawnokarna ochrona komórek, tkanek i narządów – rys historyczny i aspekty kryminologiczne; cechy wspólne typów dotyczących komórek, tkanek, narządów, krwi i komórek rozrodczych; rozpowszechnianie ogłoszenia o odpłatnym zbyciu, nabyciu lub pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórki rozrodczej, komórki, tkanki lub narządu; handel komórką rozrodczą, komórką, tkanką, narządem, krwią lub jej składnikami; ochrona autonomii woli, prywatności i dobra dziecka poczętego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji; ratio legis penalizacji naruszeń obowiązków o charakterze administracyjnym;

• prawnokarna ochrona zdrowia publicznego – zdrowie publiczne jako ogólny przedmiot ochrony; zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

• odpowiedzialność karna za wykonywanie zawodu medycznego bez uprawnień – rys historyczny; wykonywanie zawodów medycznych bez uprawnień – aktualny stan prawny;

• prawnokarna ochrona informacji i dokumentów w prawie medycznym – ochrona bezpieczeństwa informacji; ochrona wiarygodności dokumentów;

• korupcja w systemie ochrony zdrowotnej – istota, uwarunkowania, skutki; podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne w medycynie;

• odpowiedzialność karna za przestępstwa związane z ochroną autonomii pacjenta i wolności – odpowiedzialność karna za naruszenie prawa do samostanowienia o swoim życiu i zdrowiu; odpowiedzialność karna za naruszenie wolności;

• odpowiedzialność karna za naruszenie reguł reglamentacji działalności gospodarczej w prawie medycznym – pojęcie reglamentacji; cel reglamentacji w sektorze medycznym; zakres reglamentacji działalności gospodarczej w medycynie oraz ochrona prawnokarna reglamentacji;

• odpowiedzialność karna za czyny związane z reklamą i obrotem produktami farmaceutycznymi – charakter przestępczości związanej z reklamą i obrotem produktami farmaceutycznymi; przestępstwa związane z wytwarzaniem produktów farmaceutycznych, z obrotem produktami farmaceutycznymi, z reklamą produktów farmaceutycznych; wpływ procedowanej noweli KK na zakres odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z reklamą i obrotem produktami w medycynie;

• odpowiedzialność karna za pozostałe przestępstwa w prawie medycznym – przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego; przestępstwa przeciwko mieniu;

• specyfika postępowania karnego w sprawach z zakresu prawa medycznego – sprawy z zakresu prawa medycznego w ujęciu procesowym; przedmiot procesu karnego i jego związki z prawem medycznym; przesłanki procesowe jako konstytutywny element specyfiki postępowania karnego z elementem medycznym; normy celowościowe i ich rola w postępowaniu karnym w sprawach z zakresu prawa medycznego; tajemnica lekarska i psychiatryczna a postępowanie karne;

• dowód z opinii biegłego (biegłych) w sprawach karnych z zakresu prawa medycznego – kształt opinii biegłego (biegłych) w sprawach karnych z zakresu prawa medycznego; kompletność, jasność i niesprzeczność opinii biegłego (biegłych) w sprawach karnych z zakresu prawa medycznego; granice opiniowania przez biegłych w sprawach karnych z zakresu prawa medycznego; • odpowiedzialność karna osoby wykonującej zawód medyczny występującej w roli biegłego;

• zagadnienia ogólne dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej (zawodowej) w prawie medycznym – konstytucyjne gwarancje odpowiedzialności zawodowej (dyscyplinarnej) osób wykonujących zawody medyczne o charakterze materialnoprawnym; konstytucyjne gwarancje odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących zawody medyczne o charakterze proceduralnym; funkcje odpowiedzialności zawodowej (dyscyplinarnej) osób wykonujących zawody medyczne; problematyka stosowania odpowiednio lub w drodze analogii przepisów prawa karnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej;

• przewinienia zawodowe w prawie medycznym – pojęcie przewinienia zawodowego; podstawy przewinienia zawodowego; gwarancje konstytucyjne a przewinienie zawodowe; przewinienie zawodowe a prawo karne; przewinienie mniejszej wagi; przewinienie a przestępstwo; przewinienie zawodowe a należyta staranność; kary za przewinienie zawodowe;

• specyfika postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w prawie medycznym – postępowanie dyscyplinarne w polskim systemie prawnym; uczestnicy postępowania; postępowanie wyjaśniające; postępowanie przed sądem I i II instancji; postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia; wykonywanie orzeczeń w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;

• zagadnienia ogólne dotyczące odpowiedzialności administracyjnej w prawie medycznym – cechy charakterystyczne odpowiedzialności administracyjna na tle odpowiedzialności publicznoprawnej; definicja odpowiedzialności administracyjnej w prawie medycznym; sfery działania administracji a prawo medyczne; podmioty stosujące odpowiedzialność administracyjną i ponoszące tę odpowiedzialność w prawie medycznym; przedmiot odpowiedzialności administracyjnej w prawie medycznym; sankcja administracyjna i jej rodzaje jako czynnik charakteryzujący odpowiedzialność administracyjną w prawie medycznym; administracyjne kary pieniężne w prawie medycznym; postępowania prowadzące do zastosowania sankcji administracyjnych w prawie medycznym; zbieg odpowiedzialności administracyjnej z innymi jej rodzajami w prawie medycznym;

odpowiedzialność administracyjna za naruszenie reguł reglamentacji działalności gospodarczej w prawie medycznym – odpowiedzialność za naruszenie reguł reglamentacji działalności gospodarczej; naruszenie reguł reglamentacji działalności gospodarczej w prawie farmaceutycznym, w zakresie wprowadzania do obrotu, udostępniania na rynku lub wprowadzania do używania wyrobów medycznych; naruszenie zasad reklamy wyrobów medycznych; naruszenie reguł reglamentacji innej działalności gospodarczej w prawie medycznym;

• odpowiedzialność administracyjna za naruszenie reguł finansowania opieki zdrowotnej ze środków publicznych – model finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych; naruszenie reguł finansowania opieki zdrowotnej ze środków publicznych przez świadczeniodawcę oraz przez zamawiającego świadczenia;

• odpowiedzialność administracyjna za naruszenie zbiorowych praw pacjenta – charakterystyka zbiorowych praw pacjenta; postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjenta; inne delikty pozostające w związku ze stwierdzeniem naruszenia zbiorowych praw pacjenta oraz odnoszące się do nich sankcje.

Publikacja skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących nie tylko prawem medycznym, ale także m.in. prawem administracyjnym, prawem karnym lub prawami konstytucyjnymi i prawami człowieka.

Publikacja w szczególności będzie interesująca dla osób zajmujących się obsługą prawną podmiotów leczniczych oraz prawników reprezentujących osoby wykonujące zawody medyczne lub pacjentów w sprawach karnych lub dyscyplinarnych.

Opracowanie jest także skierowane do środowisk medycznych i szerokiego grona osób zainteresowanych prawem medycznym, a ponadto do studentów medycyny i prawa.

Autorpraca zbiorowa
WydawnictwoC.H. Beck
Seria wydawniczaSystem Prawa Medycznego
Rok wydania2022
Oprawatwarda
Liczba stron1464
Format15.5 x 23.5 cm
Numer ISBN978-83-8291-429-0
Kod paskowy (EAN)9788382914290
Data premiery2022.12.01
Data pojawienia się2022.12.01
Dostępna liczba sztuk
Dostępność całkowita1 szt.
Dostępność w naszym magazynie1 szt. (realizacja już jutro)
Dostępność w punktach BonitoKsięgarnia internetowa Bonito
ul. Staromiejska 6 (50 m od Rynku)Zamów i odbierz 2023.02.07

Darmowa dostawa już od 299,00 

 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej punkt odbioru, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość e-mail oraz SMS nadaniu przesyłki.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość e-mail oraz SMS z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego punktu oraz kodem PIN.
 • Wydanie przesyłki następuje po podaniu numeru zamówienia oraz kodu, który jest w wiadomości SMS.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki w punkcie masz 7 dni.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej Paczkomat, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki.
 • Otrzymujesz wiadomość e-mail oraz SMS od Paczkomatów InPost z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego Paczkomatu.
 • Wydanie przesyłki następuje po wpisaniu numeru telefonu i podaniu kodu, który jest w wiadomości SMS.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z Paczkomatu masz 48 godzin.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej miejsce, w którym chciałbyś je odebrać. Może to być placówka pocztowa, sklep Żabka, Freshmarket lub stacja Orlen.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki.
 • Otrzymujesz wiadomość e-mail oraz SMS od Poczty Polskiej z informacją o dotarciu przesyłki do wybranej placówki.
 • Pracownik w placówce wyda przesyłkę po podaniu danych odbiorcy zgodnych z danymi na przesyłce oraz po okazaniu dowodu osobistego.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z placówki pocztowej masz 7 dni.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki
 • Listonosz doręcza przesyłkę.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej punkt, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki.
 • Otrzymujesz SMS-a oraz e-mail od firmy Orlen z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego punktu oraz kodem.
 • Pracownik punktu wydaje przesyłkę po podaniu otrzymanego specjalnego kodu.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z punktu masz 3 dni.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki.
 • Kurier doręcza przesyłkę.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki.
 • Kurier doręcza przesyłkę.
* opcja płatności przy odbiorze kosztuje dodatkowo 3,00 zł
Dodaj swoją ocenę i opinię o „Odpowiedzialność publicznoprawna. System Prawa Medycznego. Tom 6”
Twoja ocena
Star0Star0Star0Star0Star0
0,0
Star2Star0Star0Star0Star0
1,0
Star2Star2Star0Star0Star0
2,0
Star2Star2Star2Star0Star0
3,0
Star2Star2Star2Star2Star0
4,0
Star2Star2Star2Star2Star2
5,0

praca zbiorowa – pozostałe pozycje

Muminek i pierwszy śnieg - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Rabat 30,4%
oszczędzasz 7,00 zł
33 osoby kupiły
Informacja
22,99 zł15,99 zł
Muminek i mały duch - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Muminek i mały duch
Dostępny Produkt dostępny 180 szt.
Rabat 34,8%
oszczędzasz 8,00 zł
32 osoby kupiły
Informacja
22,99 zł14,99 zł
KC. KPC. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Edycja Sędziowska, wydanie 30 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Rabat 17,0%
oszczędzasz 5,95 zł
9 osób kupiło
Informacja
35,00 zł29,05 zł
Brda. Mapa kajakowa wodoodporna, 1:75 000 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Rabat 22,5%
oszczędzasz 2,61 zł
2 osoby kupiły
Informacja
11,60 zł8,99 zł
Dzieci kontra Rodzice OMNIBUSEK 4 - Gry planszowe
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Dzieci kontra Rodzice OMNIBUSEK 4
KANGUR SP. Z O.O.
Dostępny Produkt dostępny 358 szt.
Rabat 15,0%
oszczędzasz 3,73 zł
24,90 zł21,17 zł
Przypływ nr 9 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Rabat 19,0%
oszczędzasz 6,27 zł
11 osób kupiło
Informacja
33,00 zł26,73 zł
Dialog 11/2022 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Rabat 7,5%
oszczędzasz 0,81 zł
1 osoba kupiła
Informacja
10,80 zł9,99 zł
Wyzwania współczesnego mostownictwa - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Rabat 16,0%
oszczędzasz 17,92 zł
112,00 zł94,08 zł
Kwartalnik Wykleci nr 4(28)/2022 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Rabat 27,8%
oszczędzasz 6,91 zł
24,90 zł17,99 zł
Gospodarka w synergii prawa gospodarczego, finansowego i prawnej ochrony środowiska. Economy in the synergy of economic, financial and environmental law - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Rabat 17,0%
oszczędzasz 37,23 zł
219,00 zł181,77 zł
Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym + wzory do pobrania - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Rabat 17,0%
oszczędzasz 27,03 zł
159,00 zł131,97 zł
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Rabat 17,0%
oszczędzasz 47,43 zł
279,00 zł231,57 zł
Wróć do góry