hamburger
Menu
Kategorie
Kategorie
Książki - wyszukiwanie
Książki
Zabawki
Puzzle
Gry planszowe
Audiobooki
Muzyka
Filmy

Kalendarz premier z dnia 2018.07.21

Poniżej znajduję się lista książek oraz innych produktów, które ukazały się tego dnia, czyli w sobotę 21 lipca 2018 roku. Na pierwszym miejscu znajduje się Sylaby. Układanki (Jawa), na drugim Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium do języka angielskiego (Jenny Dooley, Bożena Sendor-Lis, Alicja Cholewa-Zawadzka). Kolejny produkt to Matematyka. Zbiór zadań. Klasy 8. Szkoła podstawowa (Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz) oraz Język niemiecki. Aktion Deutsch. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8 (Anna Potapowicz, Paweł Piszczatowski).
1
Sylaby. Układanki - Gry planszowe
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Sylaby. Układanki
Jawa, od 6 lat
Dostępny558 szt.

Układanka „Sylaby” kształci umiejętności ważne w nauce czytania i pisania. Do obrazka należy dopasować odpowiednie sylaby, aby powstała nazwa przedmiotu. Podczas zabawy dzieci rozwijają analizę i syntezę wzrokową i słuchową. Pomocna w nauczaniu początkowym. Rozmiar opakowania: 17.0 cm x 18.5 cm x 4.0 cm

25,26 zł
18,99 zł

Rabat 24,8%
oszczędzasz 6,27 zł

27 osób kupiło
2
Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium do języka angielskiego - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium do języka angielskiego
Dostępny138 szt.

Publikacja jest adresowana do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Repetytorium zawiera: • 14 modułów - vocabulary, grammar, exam skills work, • działy z ćwiczeniami pozwalającymi na sprawdzenie postępów w nauce, • działy z dodatkowymi materiałami służącymi poznawaniu kultury krajów anglojęzycznych, • przykładowy arkusz egzaminacyjny.

69,00 zł
60,03 zł

Rabat 13,0%
oszczędzasz 8,97 zł

8 osób kupiło
3
Matematyka. Zbiór zadań. Klasy 8. Szkoła podstawowa - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Matematyka. Zbiór zadań. Klasy 8. Szkoła podstawowa
Dostępny80 szt.

Publikacja pomocnicza dla ucznia klasy 8 pasująca do dowolnego podręcznika, zalecana do cykli Matematyka wokół nas oraz Matematyka. Zadania umieszczone w zbiorze są zróżnicowane pod względem formy, treści oraz stopnia trudności, który został określony i oznaczony obok każdego zadania otwartego w trzystopniowej skali (łatwe, średnio trudne, trudne). Każdy rozdział tematyczny jest zakończony trzema zestawami zamkniętych zadań testowych Sprawdź, czy to umiesz o dwóch stopniach trudności (średnio trudne lub trudne). Uczeń może pracować ze zbiorem zadań pod kierunkiem nauczyciela lub samodzielnie. Na końcu publikacji umieszczono odpowiedzi do większości zadań otwartych i wszystkich zadań testowych. Na podstawie wyniku testów Sprawdź, czy to umiesz uczeń może dokonać samooceny przed pracą klasową podsumowującą rozdział. Zawartość Zbioru zadań: Część pierwsza została podzielony na pięć rozdziałów tematycznych: I. Potęgi i pierwiastki II. Własności figur płaskich III. Rachunek algebraiczny i równania IV. Bryły V. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa Druga część zbioru to zadania powtórzeniowe, obejmujące materiał klas 1-8 szkoły podstawowej. Rozdział VI zawiera dwa przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych, jakie pojawiły się w informatorze CKE o egzaminie ośmioklasisty. I. Liczby i działania II. Wyrażenia algebraiczne i równania III. Figury płaskie IV. Bryły V. Elementy kombinatoryki, statystyki opisowej i rachunku prawdopodobieństwa VI. Przed egzaminem Część trzecia I. Okrąg, koło i pierścień kołowy II. Symetrie III. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

39,30 zł
34,98 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 4,32 zł

5 osób kupiło
4
Język niemiecki. Aktion Deutsch. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Język niemiecki. Aktion Deutsch. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8
Dostępny73 szt.

Przedstawiamy świetne uzupełnienie podręcznika z zadaniami umożliwiającymi doskonalenie umiejętności językowych. Zadania są zróżnicowane pod względem trudności, dzięki temu przeznaczone dla szerokiej grupy uczniów.

14,70 zł
13,99 zł

Rabat 4,8%
oszczędzasz 0,71 zł

4 osoby kupiły
5
Świat fizyki. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Świat fizyki. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8
Dostępny116 szt.

Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki. Klasa 8 jest ściśle skorelowany z podręcznikiem Świat fizyki. Klasa 8. W tym zeszycie znajdują się ćwiczenia do wszystkich działów, które znajdują się w podręczniku. Każdy z działów jest podzielony na rozdziały, tak jak podręcznik. Praca z zeszytami aktywizuje ucznia, skłania do przeprowadzania rozumowania, ścisłego formułowania myśli, poszukiwania nowych rozwiązań. W zeszycie znajdują się zadania różnego typu: • zadania obliczeniowe, • zadania problemowe, • zadania testowe, • zadania z wykorzystaniem tekstów źródłowych, • zadania z odniesieniami do Internetu, • doświadczenia, • logogryfy.

29,50 zł
26,26 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 3,24 zł

4 osoby kupiły
6
Chemia. Świat chemii. Podręcznik. Klasa 8. Szkoła podstawowa - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Chemia. Świat chemii. Podręcznik. Klasa 8. Szkoła podstawowa
Dostępny47 szt.

Część 2 podręcznika Świat chemii została poświęcona kwasom, zasadom i solom, z których jest zbudowana litosfera, a także związkom węgla: węglowodorom, pochodnym węglowodorów i substancjom o znaczeniu biologicznym. W podręczniku ujęte zostały wszystkie wymagania podstawy programowej oraz nowe treści takie jak: pojęcie elektroujemności, katalizatora, znajdują się w podręczniku. Treść została przedzielona śródtytułami w formie pytań, a każdy z krótkich bloków tekstowych odpowiada na zadane wcześniej pytanie. Krótkie bloki tekstu to forma, do której uczniowie, korzystający na co dzień z Internetu, są przyzwyczajeni. Ułatwia im to zapoznawanie się z materiałem w odpowiednim dla nich tempie. Każde doświadczenie jest uzupełnione o schematyczny rysunek i barwną fotografię, która w połączeniu z opisem pokazuje krok po kroku przebieg doświadczenia. Uczeń dokładnie widzi, jakie procesy zachodzą podczas danego doświadczenia, nawet kiedy w szkole nie można go przeprowadzić. W podręczniku zostały wskazane możliwości pozyskiwania dodatkowej wiedzy, zaproponowano wiele doświadczeń, w tym również doświadczenia do wykonania przez uczniów w domu. Dzięki temu uczeń kształci umiejętności praktyczne. Język przekazu, dostosowany do wieku i poziomu umiejętności uczniów, ułatwia zrozumienie chemii. Treść podręcznika została podzielona na działy, w których znajdują się stałe elementy: • Graficzne wprowadzenie ma zainteresować materiałem omawianym w danym dziale. • Część główna tematu została podzielona na krótkie fragmenty, które rozpoczynają się pytaniem. Temat zilustrowano schematami i zdjęciami doświadczeń chemicznych. • Podsumowanie zawiera definicje nowych pojęć. • Na końcu każdego z tematów pod hasłem: Sprawdź, czy wiesz i rozumiesz znajdują się pytania i zadania służące zbadaniu zrozumienia przez ucznia omawianego w tekście problemu. • Pod hasłem Dowiedz się więcej umieszczono pytania i polecenia prowokujące do wyszukiwania wiadomości, które w istotny sposób poszerzą wiedzę ucznia na temat otaczającego go świata. • Domowe laboratorium zawiera propozycję prostych eksperymentów, które uczeń może wykonać w domu za pomocą przedmiotów codziennego użytku, oczywiście po uzyskaniu zgody rodziców. • Krótkie, ciekawe artykuły Czy wiesz, że... z dziedziny ekologii, historii chemii, jej zastosowań mają zainteresować i sprowokować do poszukiwania dodatkowych informacji. • Bogato ilustrowane, zwięzłe Podsumowanie na koniec działu pomaga uporządkować i utrwalić zdobytą wiedzę, w myśl łacińskiej sentencji repetitio mater studiorum est, czyli powtarzanie jest matką wiedzy. • Test do działu składa się z pytań testowych jednokrotnego wyboru (odpowiedzi znajdują się na końcu podręcznika), rozwiązanie testu pozwala uczniowi ocenić, jak jest przygotowany przed sprawdzianem. • Sprawdź się zawiera zadania sprawdzające zagadnienia nie tylko omawiane w danym rozdziale, lecz pozwalają wracać do wcześniej zdobytych wiadomości i umiejętności. Na zakończenie każdej z części podręcznika zamieszczono Test końcowy. Podręcznik dodatkowo zawiera elementy, które zwiększają komfort użytkowania: układ okresowy pierwiastków chemicznych na alonżu, tabelę rozpuszczalności, szeregi homologiczne, indeks pojęć, do każdego działu stronę działową zawierającą pytania dotyczące zawartości danego działu. Działy w podręczniku: 6. Wodorotlenki i kwasy 7. Sole 8. Węglowodory 9. Pochodne węglowodorów 10. Między chemią a biologią

55,40 zł
49,31 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,09 zł

2 osoby kupiły
7
Ciekawa chemia. Podręcznik. Klasa 8. Szkoła podstawowa - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Ciekawa chemia. Podręcznik. Klasa 8. Szkoła podstawowa
Dostępny29 szt.

Podręcznik ciekawie i precyzyjnie objaśnia chemię, gruntownie analizuje zagadnienia chemiczne, np. związane z powietrzem, czyli jego skład i rolę poszczególnych składników w życiu człowieka. Motywuje ucznia do badania, dociekania, odkrywania praw i zależności chemicznych. Znajdujące się po każdej lekcji „Wykonaj doświadczenie” to propozycja samodzielnej pracy ucznia, która nie wymaga użycia sprzętu laboratoryjnego ani specjalnych odczynników. Fotografie, doświadczenia i odwołania do życia codziennego rozbudzają naturalną ciekawość uczniów. Treść podręcznika została podzielona na działy, w których znajdują się tematy lekcji. Mają one stałe elementy: – strona działowa z tytułami lekcji, która ma zainteresować materiałem omawianym w danym dziale, – „Uczmy się razem”, uczmy się aktywnie to propozycja projektu i pracy w grupach, – „Ważne pojęcia”, z którymi uczniowie zapoznają się w toku lekcji, – „Dowiedz się więcej” zawiera interesujące informacje poszerzające tematykę omawianą na lekcji, – „Podsumowanie lekcji” zawiera wypunktowanie najważniejszych zagadnień omawianych w danej lekcji, – „Rozwiąż zadania i problemy” to zestaw pytań i zadań do samodzielnego rozwiązania w domu, – „Wykonaj doświadczenie” to propozycja samodzielnej pracy, która nie wymaga użycia sprzętu laboratoryjnego ani specjalnych odczynników, – „Podsumowanie działu” zawiera najważniejsze informacje przedstawione w formie tabel i schematów ułatwiających powtórzenie materiału, – „Test do działu” składa się z 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru, – „Sprawdź swoje umiejętności” zawiera zadania tekstowe sprawdzające zdobyte wiadomości i umiejętności. Działy w podręczniku: 1. Wodorotlenki a zasady 2. Kwasy 3. Sole 4. Węglowodory 5. Pochodne węglowodorów 6. Substancje o znaczeniu biologicznym Nr dopuszczenia: 820/2/2018

55,40 zł
49,31 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,09 zł

2 osoby kupiły
8
Maturalne tablice matematyczne - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Maturalne tablice matematyczne
Dostępny130 szt.

Zestaw wzorów matematycznych został przygotowany dla potrzeb egzaminu maturalnego z matematyki. Zawiera wzory przydatne do rozwiązania zadań z wszystkich działów matematyki, dlatego może służyć zdającym nie tylko podczas egzaminu, ale i w czasie przygotowań do matury. Zestaw ten został opracowany w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z pracownikami wyższych uczelni oraz w konsultacji z ekspertami z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

16,00 zł
11,99 zł

Rabat 25,1%
oszczędzasz 4,01 zł

2 osoby kupiły
9
Historia. Podręcznik. Klasa 8. Szkoła podstawowa - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Historia. Podręcznik. Klasa 8. Szkoła podstawowa
Dostępny57 szt.

Podręcznik Historia dla klasy 8 szkoły podstawowej w sposób atrakcyjny i przystępny prezentuje dzieje Polski, Europy i świata od września 1939 roku do czasów współczesnych. Nieprzeładowana faktografią narracja oraz przystępny język zachęcają uczniów do poznawania – często trudnych i złożonych – zagadnień z historii od wybuchu II wojny światowej do przełomu XX i XXI wieku. Znakomicie dobrane, ciekawe teksty źródłowe i historiograficzne wraz poleceniami umożliwiają kształcenie umiejętności krytycznej analizy różnorodnych materiałów tekstowych (m.in. dokumentów, wspomnień, tekstów publicystycznych, literackich czy naukowych). Mapy historyczne kształcą umiejętność lokalizowania wydarzeń i procesów historycznych w przestrzeni. Bogaty zestaw fotografii, rysunków i infografik – pomaga uczniom wyobrazić sobie, jak wyglądało życie ludzi od wybuchu II wojny światowej do czasów współczesnych, a także rozbudza zainteresowanie przeszłością. Ponadto w podręczniku: • Sekcje Warto wiedzieć wprowadzają dodatkowe informacje i ciekawostki ubarwiające wykład oraz uczą dostrzegania związków między przeszłością a teraźniejszością. • Wyodrębnione w ramach lekcji Słowniczki objaśniają najistotniejsze pojęcia i terminy historyczne. • Sekcje Pytania i polecenia oraz Zapamiętaj pomagają w powtarzaniu i utrwalaniu najważniejszych wiadomości z kolejnych lekcji. • Lekcje powtórzeniowe wraz z kalendariami systematyzują wiedzę i ułatwiają uczniom przygotowanie się do sprawdzianów. • Bloki zadań Sprawdź się! – oparte na pracy z tekstem, ilustracją lub mapą – umożliwiają uczniom sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności po omówieniu kolejnych zagadnień. Struktura podręcznika Historia dla klasy 8: • Dział I. II wojna światowa • Dział II. Polska w latach II wojny światowej • Dział III. Polska i świat po II wojnie światowej • Dział IV. Świat w drugiej połowie XX wieku • Dział V. Polska Rzeczpospolita Ludowa • Dział VI. Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku Numer dopuszczenia MEN: 882/5/2018

56,70 zł
50,46 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,24 zł

2 osoby kupiły
10
Chemia. Świat chemii. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Chemia. Świat chemii. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8
Dostępny60 szt.

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 jest doskonałym uzupełnieniem podręcznika. Wszystkie tytuły działów i rozdziałów są takie same jak w podręczniku. Zamieszczone w zeszycie ćwiczenia i zadania mają zróżnicowany stopnień trudności i umożliwiają wielopoziomową pracę. Porządkują i utrwalają zdobyte na lekcji wiadomości i umiejętności. Część zadań została zgrupowana w działach Chemiczne rachunki – pozwalają one wytrenować umiejętności dotyczące obliczeń chemicznych. Każdy dział rozpoczyna się tabelą umiejętności, która ma pomóc uczniowi w planowaniu własnej pracy oraz w przeprowadzeniu samooceny. Na końcu każdego działu zamieszczono zadania podsumowujące, które warto rozwiązać przed lekcją powtórzeniową. Wśród nich polecamy mapy myśli, których rysowanie sprzyja lepszemu zrozumieniu i zapamiętaniu nowych treści. Powtórzenie wiadomości i umiejętności znajduje się na końcu zeszytu – zawiera zadania i mapy myśli dotyczące zagadnień omawianych w klasie 8.

29,50 zł
26,26 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 3,24 zł

3 osoby kupiły
11
Mit links! Język niemiecki dla szkoły podstawowej. Podręcznik wieloletni dla klasy 8 szkoły podstawowej + CD. Część 2 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Mit links! Język niemiecki dla szkoły podstawowej. Podręcznik wielolet...
Dostępny43 szt.

Mit links! to sprawdzony kurs do języka niemieckiego dla uczniów klas 7-8, który zapewnia 100% realizacji nowej podstawy programowej dla drugiego języka obcego. Składa się z 2 tomów rocznych umożliwiających pracę z grupami rozpoczynającymi naukę języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Każdy podręcznik zawiera 5 rozdziałów tematycznych po 7 lekcji każdy. • Przejrzysty układ 1 strona=1 lekcja ułatwia wartkie prowadzenie lekcji i oszczędza czas na przygotowanie do zajęć. • Każda lekcja koncentruje się na jednym aspekcie z zakresu leksyki lub gramatyki, dzięki czemu uczniowie łatwiej zapamiętają materiał lekcyjny. • Małe łatwo przyswajalne partie materiałów, co pomaga w opanowaniu kluczowych umiejętności językowych oraz gramatyki, leksyki i fonetyki. • Lekcje i zadania związane ze współczesnym życiem i zainteresowaniami nastolatków. Wyjątkowa budowa kursu, która zachęca do nauki, porządkuje wiedzę, sprzyja zrozumieniu istoty nauki języka obcego i skłania do pogłębiania wiedzy: 1. Kommunikationslink czyli Wortschatzkiste oraz Nützliche Wendungen zawiera najważniejsze słownictwo w danym rozdziale przeznaczone do aktywnego opanowania przez uczniów, teraz wraz z tłumaczeniami na język polski. 2. Grammatiklink prowadzi do reguł, które pozwalają na usystematyzowanie wiedzy na temat poznanych zagadnień gramatycznych. 3. Strategielink do wskazówek do nauki słownictwa i gramatyki oraz skutecznego rozwijania sprawności językowych. 4. Englischlink nawiązujący do znajomości języka angielskiego, ułatwia naukę, pokazuje podobieństwa i różnice języka niemieckiego oraz angielskiego oraz pozwala na uniknięcie najbardziej typowych błędów wynikających z interferencji obu języków. 5. Aussprachelink do ćwiczeń wymowy zintegrowanych ze słownictwem danej lekcji. 6. Projektlink do zadań o charakterze projektowym do wykonania przez uczniów w grupach. 7. Weblink do zadań zachęcających uczniów do korzystania z technologii informatycznych. 8. Zestawienia aktywnego słownictwa Wortschatzkiste wraz z tłumaczeniami na język polski. 9. Grammatik kompakt – zestawienia zagadnień gramatycznych w formie tabel ułatwiających zapamiętanie niezbędnych struktur. 10. Nowość! Kulturlink – Lekcje przybliżające uczniom elementy kultury krajów niemieckojęzycznych w kontekście lokalnym, europejskim i światowym. 11. Nowość! Schreiblink – Lekcje poświęcone reagowaniu z wykorzystaniem słownictwa i elementów gramatyki zaprezentowanych w rozdziale oraz tworzeniu samodzielnych wypowiedzi pisemnych (wpisy na blogu, notatki, ogłoszenia).

56,10 zł
49,93 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,17 zł

2 osoby kupiły
12
Podaj hasło - Gry planszowe
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Podaj hasło
Granna, od 10 lat
Dostępny26 szt.

Podaj hasło to szalona gra imprezowa, w której liczy się kreatywność, refleks i szybkość myślenia. Gracze dzielą się na dwie drużyny, a ich zadaniem będzie podanie jak największej ilości haseł. Te muszą pasować do zadanych kategorii oraz zawierać podaną literę. Wszystko dzieje się pod presją czasu, który odmierza klepsydra.

42,00 zł
39,90 zł

Rabat 5,0%
oszczędzasz 2,10 zł

2 osoby kupiły
13
Biologia. Podręcznik. Klasa 8. Szkoła podstawowa - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Biologia. Podręcznik. Klasa 8. Szkoła podstawowa
Dostępny24 szt.

Podręcznik obejmuje zagadnienia z genetyki, które zostały podane w przystępny sposób językiem dostosowanym do uczniów na tym etapie edukacyjnym, jednocześnie ze szczegółowością wymaganą przez podstawę programową. Wszystkie tematy bogato zilustrowano, by ułatwić ich zrozumienie. Krzyżówki genetyczne zostały szczegółowo rozpisane, dzięki czemu uczeń nie ma problemu z ich przyswojeniem. Przybliżenie istoty procesu ewolucji organizmów – w przystępny sposób przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące ewolucji człowieka. Uczeń dowiaduje się, gdzie jest miejsce człowieka w systematyce zwierząt, czym różnimy się od małp człekokształtnych i poznaje świadectwa zachodzenia ewolucji. Podstawy ekologii krok po kroku – zagadnienia ekologiczne wyjaśniono na podstawie zależności między organizmami oraz oddziaływań między organizmami a środowiskiem ich życia. Uczeń stopniowo dowiaduje się, czym jest ekologia, ekosystem i populacja, a następnie o powiązaniach występujących między gatunkami i populacjami budującymi złożone sieci ekologiczne. Kształtowanie prośrodowiskowej postawy ucznia – w dziale dotyczącym różnorodności biologicznej uczeń poznaje najważniejsze aspekty ochrony środowiska i różnorodności biologicznej oraz zasady racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska. Omówione zostały również najważniejsze formy prawnej ochrony przyrody. Atrakcyjna grafika zachęcająca do nauki – wysokiej jakości zdjęcia i rysunki, znakomicie skorelowane z treścią wykładu, działają na wyobraźnię i pomagają w zapamiętywaniu omawianych treści. Czytelne infografiki łączące ilustracje z informacjami ułatwiają zrozumienie skomplikowanych procesów i zależności Działy z podręcznika: • Podstawy dziedziczenia cech • Zmienność genetyczna i ewolucyjna • Podstawy ekologii • Różnorodność biologiczna – przejawy, użytkowanie i ochrona Numer dopuszczenia MEN: 862/4/2018

55,40 zł
49,31 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,09 zł

2 osoby kupiły
14
Mit links! Język niemiecki dla szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń dla klasy ósmej. Część 2, wydanie 2 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Mit links! Język niemiecki dla szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń dla ...
Dostępny90 szt.

Zeszyt ćwiczeń Mit link 2 to integralna część kursu niezbędna do przećwiczenia i utrwalenia materiału z podręcznika. Każdej stronie z podręcznika odpowiadają dwie strony zadań w zeszycie ćwiczeń. Oprócz materiału utrwalającego i zadań gramatycznych o stopniowanej trudności, w zeszycie ćwiczeń znajdują się także dodatkowe sekcje powtórzeniowe oraz gramatyczne.

32,90 zł
29,28 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 3,62 zł

2 osoby kupiły
15
Kultura pamięci - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Kultura pamięci
Dostępny120 szt.

Przewodnik po najważniejszych teoriach pamięci, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Autorka koncentruje się na znaczeniu pamięci dla funkcjonowania kultury i społeczeństwa oraz na sposobach reprezentacji przeszłości w teraźniejszości. Omawia różne modele teoretyczne i podstawowe pojęcia interdyscyplinarnego pola badań pamięci. Oryginalnie opublikowana w języku niemieckim książka doczekała się przekładów na angielski, hiszpański, a obecnie także polski. Zyskała międzynarodowe uznanie nauczycieli akademickich oraz badaczy nauk społecznych i humanistycznych. ****** Memory in Culture. Introduction The first Polish translation of Memory in Culture by Astrid Erll. The author focuses on the study of memory processes in culture and society and reviews various disciplines that form a multidisciplinary field of memory studies, including sociology, history, literature and media studies, art.., pedagogy, psychology or neurology. Erll draws attention to the media construction of memory and describes literature as a cultural memory medium. Keywords: anthropology of memory, memory studies, cultural anthropology, history of memory, tradition, past, postmemory

36,00 zł
30,24 zł

Rabat 16,0%
oszczędzasz 5,76 zł

2 osoby kupiły
16
Świat fizyki. Podręcznik. Klasa 8 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Świat fizyki. Podręcznik. Klasa 8
Dostępny35 szt.

„Świat fizyki” to jeden z popularniejszych cykli edukacyjnych do nauki fizyki, obecny na rynku od wielu lat. Jest przeznaczony dla uczniów o zróżnicowanych możliwościach i zainteresowaniach. Podręcznik Świat fizyki. Klasa 8 składa się z sześciu działów tematycznych: • „Przemiany energii w zjawiskach cieplnych”, • „Drgania i fale sprężyste”, • „O elektryczności statycznej”, • „O prądzie elektrycznym”, • „O zjawiskach magnetycznych”, • „Optyka, czyli nauka o świetle”. Każdy z sześciu działów składa się z rozdziałów, a każdy rozdział zakończono „Podsumowaniem” przypominającym najważniejsze treści z danego tematu. Z kolei na końcu każdego działu umieszczono „Podsumowanie”, test wyboru „Sprawdź się” oraz dodatkowe zadania problemowe. W podręczniku zamieszczono liczne, w pełni rozwiązane przykłady wspomagające uczniów w pokonywaniu trudności rachunkowych, jest tu też wiele zadań jakościowych i obliczeniowych. Opisano również wszystkie doświadczenia wymienione w podstawie programowej, a ponadto wiele prostych i ciekawych eksperymentów, które można wykonać na lekcji lub samodzielnie w domu. Podręcznik zawiera także polecenia odsyłające uczniów do Internetu. Podręcznik jest zgodny z nową podstawą programową MEN obowiązującą w klasach 7. i 8. szkoły podstawowej od września 2017 roku. Nr dopuszczenia MEN: 821/2/2018

56,70 zł
50,46 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,24 zł

1 osoba kupiła
17
Karnet z kopertą. My Garden - Artykuły papiernicze i biurowe
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Karnet z kopertą. My Garden
Museums & Galleries
Dostępny5 szt.

Karnet bez tekstu z kopertą, z serii V&A. Wymiary: 14.0 x 17.0 cm

9,80 zł
8,99 zł

Rabat 8,3%
oszczędzasz 0,81 zł

1 osoba kupiła
18
Wir smart 5. Język niemiecki dla klasy 8 szkoły podstawowej. Podręcznik - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Wir smart 5. Język niemiecki dla klasy 8 szkoły podstawowej. Podręczni...
Dostępny72 szt.

Wir smart to nowa odsłona bestselleru do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej w klasach 4-8. • Wir smart to pięciotomowy kurs języka niemieckiego dla klas 4-8 szkoły podstawowej. • Jest przeznaczony zarówno dla uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego w klasie 4, jak i kontynuujących po klasach 1- 3 szkoły podstawowej. • Wir smart to zarówno sprawdzone i cenione formy pracy zaprezentowane w nowej szacie graficznej, jak i nowoczesne i całkowicie nowe rozwiązania zgodne z filozofią smart. Numer dopuszczenia MEN: 828/5/2018

38,00 zł
34,20 zł

Rabat 10,0%
oszczędzasz 3,80 zł

1 osoba kupiła
19
Kwalifikacja MG. 18. Podstawy budowy maszyn - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Kwalifikacja MG. 18. Podstawy budowy maszyn
Dostępny138 szt.

Napisany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 roku, bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom budowy maszyn. Opisano w nim podstawy rysunku technicznego z uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania CAD, najważniejsze właściwości i przykłady zastosowania różnych rodzajów materiałów konstrukcyjnych, w tym także ochrony ich przed korozją, podstawowe zagadnienia dotyczące pomiarów warsztatowych oraz najistotniejsze pojęcia z zakresu tolerancji i pasowań. Przedstawiono też podstawy mechaniki technicznej i podstawy wytrzymałości materiałów, podstawowe wiadomości z zakresu technik wytwarzania oraz najistotniejsze informacje dotyczące części maszyn i zasad obliczania ich wytrzymałości. Omówiono również podstawy maszynoznawstwa, w tym m.in. klasyfikację maszyn, różne rodzaje energii, jej źródła i zasoby, odnawialne źródła energii, maszyny hydrauliczne, napędy hydrostatyczne i hydrokinetyczne, maszyny cieplne, elektrownie jądrowe, sprężarki, napędy pneumatyczne i pneumatyczno-hydrauliczne, urządzenia chłodnicze, maszyny i środki transportowe oraz automatyzację transportu wewnętrznego. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i ćwiczenia kontrolne, umożliwiające uczniowi samoocenę w zakresie opanowania materiału. Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 1.39.26/2018

87,00 zł
66,99 zł

Rabat 23,0%
oszczędzasz 20,01 zł

1 osoba kupiła
20
Batty II Zakładka pies digger - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Batty II Zakładka pies digger
Dostępny4 szt.

Ilustrowana zakładka do książki.

7,60 zł
6,99 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 0,61 zł

1 osoba kupiła
21
Historia. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8. Szkoła podstawowa - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Historia. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8. Szkoła podstawowa
Dostępny93 szt.

Zeszyty ćwiczeń z cyklu Historia dla szkoły podstawowej są ściśle dostosowane do zmieniających się w kolejnych latach nauki możliwości i potrzeb ucznia. Struktura zeszytów odpowiada układowi treści w podręcznikach. Uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia na lekcjach lub w ramach pracy domowej. Zróżnicowany stopień trudności poleceń ułatwia nauczycielowi indywidualizację pracy z uczniami. Zeszyty to znakomita pomoc w systematycznym rozwijaniu umiejętności i utrwalaniu wiedzy oraz powtórkach przed sprawdzianami. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 jest doskonałym uzupełnieniem podręcznika, który obejmuje dzieje Polski, Europy i świata od wybuchu II wojny światowej do czasów współczesnych. W zeszycie znalazły się zestawy poleceń do wszystkich tematów lekcji, w tym do lekcji powtórzeniowych. Ćwiczenia zamieszczone w zeszycie dla klasy 8: • kierują uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia omawianych tematów, • kształcą umiejętność krytycznej analizy różnego rodzaju materiałów – tekstów źródłowych i historiograficznych, ikonografii, map oraz danych statystycznych przedstawionych w postaci diagramów i tabel, • uczą wyciągania wniosków i pisemnego formułowania własnych opinii, • zapoznają uczniów z różnymi formami poleceń zamkniętych i otwartych. Przejrzysta szata graficzna, różnorodne formy poleceń, interesujące teksty źródłowe oraz ciekawe ilustracje sprawią, że uczniowie chętnie będą korzystali z zeszytu i z łatwością opanują wszystkie umiejętności wyszczególnione w podstawie programowej.

29,50 zł
26,26 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 3,24 zł

1 osoba kupiła
22
Wątróbka po warszawsku. Tom 10 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Wątróbka po warszawsku. Tom 10
Dostępny21 szt.

Dziesiąty tom opowiadań powojennych najbardziej warszawskiego z pisarzy warszawskich Stefana Wiecheckiego Wiecha. Wiech nie tylko odtwarza koloryt Warszawy, on wręcz tworzy język, gwarę warszawskich drobnych cwaniaczków. Opisując świat z punktu widzenia przeciętnego „Walerego Wątróbki”, zauważa w tym świecie masę absurdów, rzeczy pozytywnych i negatywnych. Wiech częstokroć kpi sobie z władzy, ale ponieważ robi to jako pan Wątróbka to zdaje się, iż można to traktować z przymrużeniem oka. A tym czasem Wiech był po prostu wielkim pisarzem i stworzył tę swoją specyficzną formę, bo może ułatwiała zawoalowaną krytykę i pozostawiała to, co najcenniejsze – trochę żartu, śmiechu, przymrużenia oka. A o języku swojej twórczości sam Wiech stwierdził ambiwalentnie: Pytano mnie, czy uważam się za współtwórcę gwary warszawskiej. Współtwórca to za duże słowo. Starałem się zawsze wierniej tylko odtworzyć. Oczywiście zdarzało się na kanwie istniejących zwrotów wyprodukować coś nowego, ale wypadków tych było niewiele, tej gwary już prawie nie ma, powracamy więc do Wiecha trochę z tęsknoty za dawną Warszawą, ale może przede wszystkim to po prostu pisarz znakomity, o którym M. Choromański pisał nawet: Uważam Wiecha za jednego z najlepszych polskich pisarzy współczesnych. W tym tomie znajdziecie opowiadania z lat 1962-64. Kto czyta Wiecha, ten się uśmiecha!

28,00 zł
20,16 zł

Rabat 28,0%
oszczędzasz 7,84 zł

1 osoba kupiła
23
Chihuahua, wydanie 2 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Chihuahua, wydanie 2
Dostępny757 szt.

Drugie wydanie książki poświęconej rasie psów chihuahua. Chihuahua (czyt.: cziłała) - najmniejszy pies świata, ulubieniec gwiazd filmowych i ludzi show businessu. Mało kto jednak wie, że z tym maleńkim pieskiem można z powodzeniem trenować agility (pokonywanie przeszkód), jak i dog dancing (psi taniec). Chihuahua to prawdziwy przyjaciel, pies pełen temperamentu – mały pies z silną osobowością. Nasza książka obala również mity dotyczące tej rasy mówiące, że są to zwierzęta złośliwe, szczekliwe czy trzęsące się.

19,90 zł
14,99 zł

Rabat 24,7%
oszczędzasz 4,91 zł

1 osoba kupiła
24
Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2023.01.31

Tosia i Tomek to rodzeństwo, ale każde z nich jest zupełnie inne. Tosia to spokojna, grzeczna dziewczynka, Tomek – zwariowany chłopak, pełen szalonych pomysłów. Na wakacyjny wypoczynek wybierają się w różne miejsca. Los sprawia, że tuż przed wyjazdem w tajemnicy zamieniają się rolami. Tomek zmuszony jest chodzić w sukienkach, a Tosia stara się udawać twardego chłopaka. Jak poradzą sobie w nowych wcieleniach? Czy uda im się zachować sekret?

19,90 zł
15,99 zł
Powiadomienie

Rabat 19,6%
oszczędzasz 3,91 zł

1 osoba kupiła
25
The Incredible 5 Team. Zeszyt ćwiczeń i gramatyka, część 1 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
The Incredible 5 Team. Zeszyt ćwiczeń i gramatyka, część 1
Dostępny12 szt.

Zeszyt ćwiczeń (Workbook and Grammar) + DigiBook to w pełni kolorowa publikacja podzielona na siedem modułów. W poszczególnych modułach zamieszczono materiały ćwiczeniowe nawiązujące do zagadnień omawianych w podręczniku oraz sekcje: „Writing”, „Grammar Focus” (z prezentacją zagadnień gramatycznych i ćwiczeniami) oraz „Skills Practice”. Zeszyt ćwiczeń zawiera także dwa dodatkowe działy: „Further Vocabulary Practice” oraz „Further Grammar Practice”. Do zeszytu ćwiczeń dołączono kod umożliwiający pobranie cyfrowej wersji publikacji – DigiBooka. Uczeń może wykonywać zadania w interaktywny sposób i otrzymywać natychmiastową informację zwrotną o poprawnych i błędnych odpowiedziach.

59,00 zł
51,33 zł

Rabat 13,0%
oszczędzasz 7,67 zł

1 osoba kupiła
26
Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących
Dostępny49 szt.

Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących jest adresowany do studentów prawa uczących się na temat postępowania karnego na poziomie podstawowym (jednolite studia magisterskie) lub wyższym (seminaria magisterskie i doktorskie z zakresu prawa karnego). Z „Komentarza” będą mogli skorzystać również aplikanci. W „Komentarzu” wyjaśniono treści przepisów procesowych, które nie zawsze są dla czytającego jasne. Autorzy kładą szczególny nacisk na wskazanie powiązań między poszczególnymi przepisami. Konstrukcja Kodeksu postępowania karnego może sprawiać problemy początkującym prawnikom: często skutek naruszenia przepisu pojawia się w zupełnie innym miejscu. Zdarza się również, że instytucja prawa procesowego nie jest uregulowana kompleksowo w jednym rozdziale czy nawet dziale ustawy, a jej rzeczywisty kształt i funkcjonowanie można zrozumieć tylko znając wszystkie te przepisy. Istotne dla zrozumienia instytucji procesowej przepisy znajdują się także w „Kodeksie karnym”. „Komentarz” obejmuje tę część kodeksu, która omawiana jest podczas studiów i aplikacji.

94,00 zł
82,72 zł

Rabat 12,0%
oszczędzasz 11,28 zł

27
Czego nie rozumieją szefowie? Mity zarządzania - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Czego nie rozumieją szefowie? Mity zarządzania
Dostępny120 szt.

To nie jest zwykła książka o zarządzaniu. Ani poradnik o tym, jak pracować więcej i szybciej. Wręcz przeciwnie. Jeśli przeszkadza Wam mikrozarządzanie, irytuje Was to, że Wasz szef myśli, że zawsze ma rację, nie wiecie, co dzieje się w firmie i nie macie najmniejszej ochoty wysiadywać kolejnych nadgodzin w biurze – dobrze trafiliście. Choć zaczynają od tego, że nie ma jednego dobrego stylu zarządzania, Stefan Stern i Cary Cooper pokazują, że istnieje wiele złych. Pierwszy, który w 2018 roku powinien być już tylko nieśmiesznym żartem, to samotny lider w stylu Johna Wayne'a: urodzony przywódca, nieustępliwy i mądrzejszy od wszystkich wokół. Kolejny – przerabianie firmy na oazy kreatywności w stylu biur znanych z filmowych start-upów. Jeszcze jeden: zarządzanie oparte na mikrozarządzaniu, zbieraniu danych w setkach tabel i kontroli informacji. I ten, którego podstawą są wyłącznie pieniądze – czy jako motywacja, czy jako jedyne uzasadnienie każdej decyzji. W 44 rozdziałach autorom udało się opisać problemy, z którymi w pewnym momencie spotykamy się wszyscy. Niektóre z nich, takie jak mikrozarządzanie czy zarządzanie strachem, na szczęście odchodzą już do lamusa (choć powoli). Jednak inne nadal mają się dobrze i nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek miało się zmienić (bo po co komu zaangażowany pracownik, no i przecież zlecenia są lepsze od etatów, prawda?). Wszystko to umocowane jest w ich doświadczeniach, badaniach i rozmowach z biznesowymi autorytetami, z których dziewięć stanowi świetne uzupełnienie dowcipnych i celnych opowieści o mitach. Stern i Cooper starają się zwrócić uwagę na to, jak istotna może być w firmie ludzka perspektywa. Nie tylko dla pracownika, lecz również dla szefa, któremu w końcu powinno być wolno mieć problemy czy uczucia i który czasem może czegoś nie wiedzieć. Jesteś szefem, chcesz nim zostać lub chciałbyś mu coś powiedzieć? Chyba nie można było lepiej trafić.

59,00 zł
51,92 zł

Rabat 12,0%
oszczędzasz 7,08 zł

28
Szkoła Obfitości - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Szkoła Obfitości
Niedostępny
Brak

Spełniaj swoje marzenia! Realizuj cele! Przestań być ofiarą i zacznij tworzyć spełnione życie! Ile takich stwierdzeń dociera do nas każdego dnia? Widzimy je w social mediach, na banerach, grafikach, na wizytówkach przeróżnych coachów czy trenerów, ulotkach organizowanych kursów i warsztatów. Otaczają nas ludzie, którzy prezentują dochodowe biznesy, pokazują kreatywne pomysły, mają udane relacje, jeżdżą po świecie, tryskają zdrowiem. Są uśmiechnięci i zadowoleni – a przynajmniej takie sprawiają wrażenie lub tak nam się wydaje. Często po cichu im zazdrościmy, choć nie wiemy, jak naprawdę wygląda ich życie. Tak czy owak gdzieś w środku pali nas tęsknota za szczęśliwym życiem. Tak wiele zrobiliśmy, żeby je osiągnąć. A jednak mamy wrażenie, że trochę odbijamy się od ściany. Czujemy, jakby coś ciągle sabotowało nasze wysiłki. Jakby jakaś niewidoczna szyba powstrzymywała nasze kroki. Być może brakującym elementem tej układanki jest to, że tak naprawdę nigdy nie dotknęliśmy najbardziej zranionych części nas samych. Robiliśmy tysiące rzeczy, rytuałów, ćwiczeń czy zabiegów, ale nie potrafiliśmy stanąć w prawdzie wobec tego, co najbardziej potrzebuje naszej życzliwości, obecności oraz czułej uwagi. Być może nie byliśmy gotowi na taką odwagę. Być może teraz jesteśmy... Właśnie o tym jest ta książka. Razem z Autorką wybierzmy się więc na ekscytującą randkę z własną duszą. Znajdźmy to, co nas blokuje, i bez względu na to, co zobaczymy lub poczujemy, nie odwracajmy wzroku. Dotknijmy tego czule. Obejmijmy. Pogłaskajmy. Oto prawdziwa Szkoła Obfitości. Obfitości Życia. Książka odpowiada na pytania: - Czym są i jak powstają nasze wewnętrzne blokady? - Czy ból i niedogodności mogą się stać naszymi drogowskazami do obfitości? - Jaki „sprzęt” jest potrzebny w naszej wyprawie po skarby? - Czym jest i jak działa nasz wewnętrzny „drapacz gwiazd”? - Czego tak naprawdę pragnie nasza dusza? - Jakie jest słowo na „c”, którego nikt nie lubi, i czy można przejść przez życie bez bólu? - Gdzie prowadzi droga do prawdziwej obfitości? - Dlaczego na ogół uciekamy od konfrontacji z prawdą o sobie? - Co jest kluczowe, kiedy stajemy twarzą w twarz z wewnętrznymi blokadami? - Dlaczego zawsze powinniśmy przekierowywać uwagę na samych siebie? - Czym jest i jak działa matryca energetyczna?

55,00 zł
44,00 zł
Powiadomienie

Rabat 20,0%
oszczędzasz 11,00 zł

29
Krzyżacy. Państwo, życie codzienne, armia - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Krzyżacy. Państwo, życie codzienne, armia
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.11.03

Zakon, który zyskał w Polsce miano krzyżackiego, narodził się najpierw jako wspólnota szpitalna. Zawiązała się ona w Akce wokół szpitala założonego przez mieszczan z Bremy i Lubeki a opiekować się miała pielgrzymami, którzy przybywali do Ziemi Świętej z Niemiec. Historia rycerzy w zakonnych habitach na stałe zapisała się w naszych dziejach, choć jej początek zaczął się aż w Ziemi Świętej. Podziwiamy do dzisiaj kunszt organizacyjny oraz żelazną konsekwencję, które doprowadziły do powstania i rozkwitu potęgi krzyżackiej w sercu Europy. Jak walczyli i jak żyli na co dzień? Wielka polityka oraz wielki upadek Krzyżaków to nadal jedne z najciekawszych wątków historycznych. Zapraszam serdecznie do lektury niniejszej publikacji.

21,00 zł
15,99 zł
Powiadomienie

Rabat 23,9%
oszczędzasz 5,01 zł

30
Jak nie wszedłem na Everest - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Jak nie wszedłem na Everest
Dostępny24 szt.

Wiosną 2016 r. Wojciech Gawron wraz z ośmiorgiem innych klientów nepalskiej firmy Satori wyruszył z Katmandu w stronę najwyższego wierzchołka Ziemi. W książce odtwarza dzień po dniu przebieg ekspedycji na trasie – najpierw do Everest Base Camp i dalej między obozami, aż do ostatniego pod szczytem. Opowiada o warunkach w owych tymczasowych osadach, o zmaganiach z mrozem i pozostałymi, niełatwymi okolicznościami, nie szczędząc anegdot o przypadkach własnych i reszty ekipy. Jak nie wszedłem na Everest nie stanowi jednak wyłącznie zapisu wrażeń i refleksji, ale też swoisty przewodnik, w którym doświadczony wspinacz amator dzieli się wiedzą ze wszystkimi, którzy chcieliby pójść w jego ślady. Podpowiada, jak się przygotować, omawia aspekty techniczne wyprawy, pisze o kosztach finansowych i mentalnych, daje praktyczne wskazówki w razie sytuacji kryzysowych. Dramatyczna decyzja o powrocie z Przełęczy Południowej wydaje się być przypomnieniem, że wyniku naszych starań często nie sposób określić w kategoriach zero-jedynkowych, że pozorne sukcesy mogą być zbyt drogo okupione, a pozorne niepowodzenia przynosić głębszą wiedzę i otwierać nowe perspektywy. Fragment książki: ...Przez kolejne dwie godziny Mingma nie pojawił się w namiocie. Siedziałem z Rafikiem, patrzyłem, jak się krząta, kręciłem filmiki kamerką i dwa razy w celu nagrania, co się dzieje na zewnątrz, wychyliłem się z namiotu. Raz nawet wyszedłem w tych moich rękawicach na nogach przed namiot na lód Przełęczy Południowej, gdy koledzy zbierali się, by ruszyć na szczyt. Nagrały się wtedy moje słowa: „Wszyscy ruszają w górę, a ja, k....a, stoję tu z rękawiczkami na nogach… Jeszcze dziś mi się serce ściska, kiedy to słyszę...”.

40,00 zł
34,00 zł

Rabat 15,0%
oszczędzasz 6,00 zł

31
My się chyba znamy. 111 wierszy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
My się chyba znamy. 111 wierszy
Niedostępny
Brak

„Dycki od początku był – i takim pozostał do dziś – poetą osobnym, niepowtarzalnym i niepodrabialnym. Poetą oryginalnym par excellence. Jego dykcja jest natychmiast rozpoznawalna. Można zatem rzecz, że autor stworzył taki poetycki świat, jakiego wcześniej nie znaliśmy i dla którego brakowało sensownych układów odniesienia. Stąd też rozmaite nieporozumienia i sprzeczności w sposobach jego postrzegania, interpretowania czy klasyfikowania. Zwłaszcza u początków obecności tego świata na naszym literackim poletku”. Grzegorz Tomicki, W centrum nowoczesnej podmiotowości. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

34,00 zł
23,80 zł
Powiadomienie

Rabat 30,0%
oszczędzasz 10,20 zł

32
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Dostępny2 szt.

Publikacja podejmuje aktualnie dyskutowaną przez naukowców problematykę wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technology, ICT) na bezpieczeństwo. Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, aspirującym do miana społeczeństwa wiedzy i mądrości. We współczesnej nauce wyłania się paradygmat myślenia korelacyjnego, które zastępuje myślenie przyczynowo-skutkowe. Bezpieczeństwo jest silnie sprzężone ze sferą teleinformatyczną. Nowe procesy i technologie, takie jak: eksploracja danych, blockchain, rozszerzona rzeczywistość, chmura obliczeniowa, wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja, systemy eksperckie, interaktywne gry decyzyjne, sieci bezskalowe, Internet Rzeczy, awatary, neurohaking, chatboty, telefonia 6G, bio- i nano- rozwiązania, stając się inspiracją do zgłębienia coraz trudniejszych i bardziej złożonych problemów ze sfery bezpieczeństwa, jednocześnie są źródłem nowych problemów. W książce zaprezentowano oryginalne dociekania dotyczące rozwiązań ICT, jakie są implementowane w obszarze bezpieczeństwa.

50,40 zł
36,29 zł

Rabat 28,0%
oszczędzasz 14,11 zł

33
Łapsze Wyżne. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Łapsze Wyżne. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Niedostępny
Brak

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych to kolejna perełka na szlaku kościołów ziemi spiskiej. Ten niepozorny kościółek leżący tuż przy drodze z Trybsza do Niedzicy kryje w sobie prawdziwą niespodziankę, jaką jest rokokowe wyposażenie w postaci trzech ołtarzy, pochodzące z czasów budowy świątyni w połowie XVIII wieku. Niniejszy album po raz pierwszy w takiej postaci opisuje słowem i obrazem jego piękno i historię. Mamy nadzieję, że ta kolejna publikacja o zabytkowych kościołach na Podtatrzu przyczyni się zarówno do przybliżenia ciekawej historii Spisza, jak też niektórym pozwoli wciąż na nowo odkrywać skarby historii i kultury leżące z dala od głównych turystycznych szlaków.

39,00 zł
28,08 zł
Powiadomienie

Rabat 28,0%
oszczędzasz 10,92 zł

34
Oświęcim - miasto pogranicza. Tom 1 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Oświęcim - miasto pogranicza. Tom 1
Niedostępny
Brak

Tom I monografii Oświęcimia zawiera prezentację dziejów ziemi oświęcimskiej oraz analizę kulturalnych aspektów funkcjonowania miasta. Historia regionu jest nierozerwalnie związana z losami miasta i dopiero z szerszej perspektywy można dostrzec procesy, jakie zachodziły w Oświęcimiu na przestrzeni wieków. Autorzy podjęli zatem najpierw próbę odtworzenia tej historii na podstawie najstarszych zachowanych map, na których można prześledzić zmiany granic, a także zapisów dotyczących okolicznych wsi czy osad, nierzadko stanowiących obecnie dzielnice Oświęcimia. Osobne artykuły poświęcono zmianom w przebiegu i nazewnictwie dróg od czasów najdawniejszych aż do współczesności. W kolejnych rozdziałach omówiono dzieje polityczne ziemi oświęcimskiej. Autorzy opisują rządy poszczególnych książąt dzielnicowych rezydujących w oświęcimskim zamku, opowiadają o przejściu miasta i regionu pod władzę króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka, rozbiorach Polski i przejęciu władzy przez Habsburgów, różnych wpływach politycznych i zmianach ustrojowych, toczonych w okolicy walkach i zawieranych rozejmach. Granice księstwa w okresie rozbicia dzielnicowego, a także w latach późniejszych, aż do odzyskania niepodległości w 1918 roku, ulegały ciągłym modyfikacjom, a sam region zmieniał wielokrotnie swoją przynależność państwową, administracyjną i diecezjalną, co czyniło z Oświęcimia prawdziwe miasto pogranicza. Druga część tomu dotyczy rozwoju architektury i sztuki w Oświęcimiu w kontekście przemian ustrojowych i administracyjnych. Przedstawiono tu najznamienitszych artystów działających w mieście od średniowiecza do współczesności, których dzieła do dziś można oglądać na fasadach budynków świeckich czy we wnętrzach kościołów. Zaprezentowano najważniejsze oświęcimskie zabytki architektury i sztuki. Omówiono również rozwój szkolnictwa w mieście oraz przedstawiono sylwetki wybitnych postaci pochodzących z Oświęcimia. Tom zamyka kalendarium najważniejszych wydarzeń z dziejów miasta. ****** Oświęcim – a border town, vol. I Abstract Volume I of the monograph of Oświęcim contains a presentation of the history of the surrounding land and an analysis of cultural aspects of the city's functioning. At first the authors analyze changes in the boundaries and routes, and route names from the earliest times to the present, and then show the political history of the region, which repeatedly changed its national, administrative and diocesan affiliation. The second part of the volume discusses the development of architecture and art. In Oświęcim, including the most important monuments and silhouettes of the most eminent artists, as well as the development of education. Also, prominent figures from Oświęcim were presented. The volume closes with a calendar of the city's history. Keywords: Oświęcim, land of Oświęcim, history of Oświęcim, culture of Oświęcim, castle in Oświęcim, monuments of Oświęcim

49,00 zł
41,16 zł
Powiadomienie

Rabat 16,0%
oszczędzasz 7,84 zł

35
Oświęcim - miasto pogranicza. Tom 2 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Oświęcim - miasto pogranicza. Tom 2
Dostępny1 szt.

Tom II monografii Oświęcimia, obejmujący dzieje miasta, został podzielony na dwie części poświęcone zmianom ustrojowym, rozwojowi przestrzennemu i gospodarczemu oraz życiu religijnemu. W części pierwszej Autorzy omawiają znaczenie nazwy miasta oraz jego dzielnic i ulic, a także prezentują kolejne warianty herbu. Następnie ukazują dzieje Oświęcimia z perspektywy badań archeologicznych i przedstawiają historię miasta od czasów najdawniejszych, uchwytnych w źródłach pisanych, aż po wczesne lata PRL-u. Zwracają przy tym szczególną uwagę na rozwój zabudowy miejskiej, zajęcia pierwszych mieszkańców, zmiany ustrojowe, udział mieszkańców miasta w ważnych dla kraju wydarzeniach politycznych. Omawiają także klęski żywiołowe, jakie dotykały Oświęcim w ciągu wieków. Odrębny rozdział poświęcono dziejom Żydów oświęcimskich, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój miasta. Część druga dotyczy dziejów Kościoła katolickiego w Oświęcimiu. Autorzy opowiadają o lokacjach budynków kościelnych, fundacjach związanych z życiem religijnym, prezentują zakony (dominikanie, salezjanie, serafitki), które w ciągu wieków zadomowiły się w Oświęcimiu, a także znamienite postacie związane ze sferą religijną, które przyczyniły się do rozwoju miasta, takie jak ks. Jan Skarbek czy Michał Ślebarski. ****** Oświęcim – A Border Town, vol. II Volume II of the monograph of Oświęcim contains the history of the city. It has been divided into two parts devoted to the systemic changes, spatial and economic development and religious life. The authors discuss the meaning of the name of the city, its districts and streets, and the history of the city's coat of arms. They present the results of archaeological research and the history of the city from the earliest times until the early years of the People's Republic of Poland. A separate chapter is devoted to the history of the Oświęcim Jews. The second part discusses, among other things, locations of church buildings, religious orders operating in Oświęcim, as well as outstanding figures of religious life, which contributed to the development of the city.

49,00 zł
41,16 zł

Rabat 16,0%
oszczędzasz 7,84 zł

36
Szekspir bez cenzury. Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Szekspir bez cenzury. Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej
Niedostępny
Brak

Życiorysu Williama Szekspira w tej książce nie będzie. Nie rozwiążemy zagadki Czarnej Damy ani nie ustalimy tożsamości tajemniczego pięknego młodzieńca z sonetów. Nie będziemy się zajmować ulubionym tematem żurnalistów: „kto właściwie napisał Szekspira?”. Zamiast tego o wielkim poecie i dramatopisarzu będziemy mówić jako o mistrzu słowa i żartu, zwłaszcza żartu frywolnego, będącego nie prostackim świntuszeniem dla rozbawienia gawiedzi, lecz grą słowną, która z jednej strony zaskakuje otwartością i śmiałością, z drugiej zaś wręcz oszałamia wyobraźnią oraz inwencją, a także bawi nietuzinkowym poczuciem humoru, w którym miłość niebiańska sąsiaduje z ziemską i dobrze w tym sąsiedztwie się czuje. Autor ma nadzieję, że jego książka zainteresuje nie tylko tłumaczy i reżyserów, lecz także każdego, kogo ciekawi epoka renesansu i to, w jaki sposób przekłada się ją na współczesny nam język. Bywa, że dziwa Jest urodziwa – Lady Godiva prawdziwa; Dziwa sędziwa, Nawet godziwa, Rzadko się do niej umywa.

68,00 zł
57,12 zł
Powiadomienie

Rabat 16,0%
oszczędzasz 10,88 zł

37
Ogród Zuzanny. Tom 2. Odważ się kochać. Audiobook - Audiobooki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Ogród Zuzanny. Tom 2. Odważ się kochać. Audiobook
Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska, Biblioteka Akustyczna
Niedostępny
Brak

Poruszająca powieść o miłości, przyjaźni, pokonywaniu własnych słabości i zmienianiu życia na lepsze Zuzanna i Adam powracają z podróży do Anglii. Razem z dorastającym synem zamieszkują w willi Jolancin i próbują ułożyć sobie wspólnie życie. Kazia, prowadząca w Starej Leśnej księgarnię, staje przed widmem bankructwa. Wiola rozpoczyna terapię dla dorosłych dzieci alkoholików, a w jej życiu pojawia się dwóch mężczyzn. Czy któryś z nich ma szansę na dłużej zagościć w jej sercu? Tymczasem Starą Leśną wstrząsa tajemnicza śmierć lokalnego biznesmena, Jana Marii Sochackiego, którego zwłoki zostają znalezione w cukierni prowadzonej przez pana Stanisława Grzybka… Wszystko wskazuje na to, że doszło do morderstwa. Komu zależało na śmierci przedsiębiorcy?

34,90 zł
25,13 zł
Powiadomienie

Rabat 28,0%
oszczędzasz 9,77 zł

38
Wczoraj. Audiobook - Audiobooki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Wczoraj. Audiobook
Felicia Yap, Biblioteka Akustyczna
Dostępny1 szt.

Intrygująca zagadka kryminalna, mroczne sekrety i rzeczywistość jak w powieści science fiction. Claire to monoska. Podobnie jak u trzech czwartych Brytyjczyków jej pamięć krótkotrwała obejmuje zaledwie jeden dzień. Awans społeczny kobieta zawdzięcza małżeństwu z Markiem, duosem, którego pamięć sięga dwa dni wstecz. Mark jest znanym pisarzem, stawia też pierwsze kroki w polityce. Są razem szczęśliwi, a przynajmniej to właśnie Claire zapisała w swoim dzienniku. Wszystko się zmienia, gdy nurt rzeki Cam wyrzuca na brzeg kobiece ciało. W policyjnym śledztwie, prowadzonym przez ambitnego, marzącego o awansie nadkomisarza Hansa, wszystkie tropy prowadzą do Marka...

39,90 zł
28,73 zł

Rabat 28,0%
oszczędzasz 11,17 zł

39
Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego
Niedostępny
Brak

Publikacja wypełnia dotkliwą lukę w polskiej literaturze konstytucyjnej. Stanowi też nieocenione źródło wiedzy na temat praktycznych aspektów występowania przez sądy orzekające z pytaniem prawnym. Zawarte w tomie opracowania szczegółowych zagadnień stanowią niezwykle wartościową i unikalną z uwagi na swoją wszechstronność analizę pytania prawnego – wciąż niedocenianego instrumentu ochrony konstytucyjnych praw i wolności. Wiele przedstawionych zagadnień i uwag może stać się inspiracją dla środowiska naukowego, a także źródłem wiedzy dla praktyków wykonujących zawody prawnicze i dostarczyć może praktycznych wskazówek w zakresie inicjowania i procedowania w sprawach, w których rozstrzygnięcie zależy od odpowiedzi na pytanie o konstytucyjność regulacji będącej podstawą orzekania.

45,00 zł
31,95 zł
Powiadomienie

Rabat 29,0%
oszczędzasz 13,05 zł

40
Polska dla dzieci. Przewodnik z atlasem samochodowym - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Polska dla dzieci. Przewodnik z atlasem samochodowym
Niedostępny
Brak

Profesjonalny atlas samochodowy dla dzieci z przewodnikiem turystycznym. Za pomocą kolorowych i zabawnych rysunków, ciekawych informacji oraz sugestywnych map pokazano moc atrakcji turystycznych, które zostały opisane w alfabetycznie ułożonych hasłach dotyczących 6 regionów Polski: Pomorza, Wielkopolski i Kujaw, Śląska, Warmii i Mazur, Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski.

34,90 zł
24,43 zł
Powiadomienie

Rabat 30,0%
oszczędzasz 10,47 zł

41
Polska niezwykła. Przewodnik turystyczny, 1:300 000 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Polska niezwykła. Przewodnik turystyczny, 1:300 000
Dostępny2 szt.

Turystyczny atlas samochodowy Polska niezwykła to nietypowy atlas samochodowy w skali 1:300 000. Jest on przeznaczony nie tylko dla kierowców. Do każdej strony mapowej opracowany został opis kilku miejsc uznanych przez nas za niezwykłe. Atlas opisuje trzynaście kategorii miejsc niezwykłych np.: zabytki techniki, obiekty militarne, imprezy regionalne, miejsca z klimatem, historie niezwykłe. Atlas ten, bogato ilustrowany zdjęciami, jest nie tylko rzetelnym atlasem samochodowym, ale również przewodnikiem, lub po prostu fascynującą lekturą.

34,90 zł
24,43 zł

Rabat 30,0%
oszczędzasz 10,47 zł

42
Les Aventures d'Alice au pays des mervielles / Alicja w Krainie Czarów. Wersja francuska z podręcznym słownikiem - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Les Aventures d'Alice au pays des mervielles / Alicja w Krainie Czarów...
Dostępny106 szt.

Alicja w Krainie Czarów to klasyczna powieść z pogranicza snu i jawy. Wydana w 1865 roku przez Lewisa Carrolla jest jednym z najpoczytniejszych dzieł literatury dziecięcej na świecie, które zostało przetłumaczone na ponad 25 języków. Książkę polubią nie tylko dzieci, ale również dorośli ponieważ magiczna podróż małej Alicji do fantastycznej krainy jest spełnieniem marzeń każdego dziecka.

29,00 zł
20,88 zł

Rabat 28,0%
oszczędzasz 8,12 zł

43
Sam naprawiam samochód. Volkswagen Golf VII, Golf VII Variant - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Sam naprawiam samochód. Volkswagen Golf VII, Golf VII Variant
Dostępny24 szt.

Bogato ilustrowany poradnik dla użytkowników samochodów osobowych Volkswagen Golf siódmej generacji, produkowanych od listopada 2012 roku, w wersjach kombilimuzyny i kombi (Variant), wyposażonych w silniki benzynowe: • 1,0 TSI (typu CHZD) o mocy 85 kW (115 km), • 1,2 TSI (typu CJZB/CYVA) o mocy 63 kW (86 km), • 1,2 TSI (typu CJZA) o mocy 77 kW (105 km), • 1,2 TSI (typu CYVB) o mocy 81 kW (110 km), • 1,4 TGI (typu CPWA) o mocy 81 kW (110 km), • 1,4 TSI (typu CMBA/CPVA/CXSA) o mocy 90 kW (122 km), • 1,4 TSI (typu CZCA) o mocy 92 kW (125 km), • 1,4 TSI (typu CHPA/CPTA) o mocy 103 kW (140 km), • 1,4 TSI (typu CZEA/CZDA) o mocy 110 kW (150 km), • 1,8 TSI (typu CJSB) o mocy 132 kW (180 km), • 2,0 GTI (typu CHHB) o mocy 162 kW (220 km), • 2,0 GTI Performance (typu CHHA) o mocy 169 kW (230 km), • 2,0 GTI Clubsport (typu CJXE) o mocy 195 kW (265 km), • 2,0 R (typu CJXC) o mocy 221 kW (300 km) Wysokoprężne: • 1,6 CR-TDI (typu CLHA) o mocy 77 kW (105 km), • 1,6 CR-TDI (typu CRKB/DBKA) o mocy 81 kW (110 km), • 2,0 CR-TDI (typu CRBC/CRLB) o mocy 110 kW (150 km), • 2,0 GTD (typu CBBB/CUNA) o mocy 135 kW (184 km). Podano m.in. plan obsługi, opis czynności obsługowych i naprawczych, możliwych do wykonania we własnym zakresie oraz schematy instalacji elektrycznej (wybrane schematy VW Golf wg stanu na maj 2013).

89,00 zł
68,53 zł

Rabat 23,0%
oszczędzasz 20,47 zł

44
Auto z dźwiękiem dla lalki + lalka - Zabawki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Auto z dźwiękiem dla lalki + lalka
Lean Toys
Niedostępny
Brak

Samochód z lalką to idealna propozycja do zabawy w podróżowanie. Auto posiada : • 2 siedzenia, • pasy bezpieczeństwa, • 4 przyciski dźwiękowe:sygnał alarmowy, sygnał cofania, klakson, dźwięk odpalania, • świecącą antenkę, • otwierane drzwi. Zestaw zawiera lalkę. Wymiary auta: 27.0 x 12.0 x 15.0 cm Wymiary opakowania: 33.0 x 18.0 x 17.0 cm

49,00 zł
Powiadomienie
45
Zestaw lalka w kąpieli z akcesoriami - Zabawki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Zestaw lalka w kąpieli z akcesoriami
Lean Toys
Niedostępny
Brak

Prezentowany zestaw zawiera w sobie wszystko, co powinno znajdować się w łazience każdej lalki. Szereg różnorodnych akcesoriów sprawia, że lalka może zażyć odprężającej kąpieli, podczas której wypocznie jak nigdy dotąd. Szafka posiada duży rozmiar, co umożliwia położenie na niej najważniejszych rzeczy — suszarki do włosów, kubeczka ze szczoteczką i pastą, czy perfum. Wszystkie elementy są samodzielnymi zabawkami, dzięki czemu dziewczynka może układać je według własnego, indywidualnego pomysłu. Jest to również rewelacyjny pomysł na urozmaicenie zabawy w klasycznym domku dla lalek. Zestaw składa się z: • lalki, • wanny, • toalety, • ubranka na zmianę, • szafki z akcesoriami do kąpieli: lusterkiem, grzebieniem, ręcznikiem, buteleczkami perfum, suszarką, mydelniczką, buteleczkami, dozownikiem na mydło, kubeczkiem ze szczoteczką do zębów i pastą. Ogromną zaletą kompletu kąpielowego jest nowoczesne wzornictwo oraz funkcjonalność. Wanna dla lalki ma funkcję uruchomienia prysznica, który działa po napełnieniu wodą i użyciu pompki. W zestawie znajduje się również jasnowłosa lalka o klasycznych wymiarach. Możliwość zgięcia kończyn w kolanach, ramionach, łokciach i nadgarstkach pozwala na dowolne ułożenie lalki w wannie bądź podczas korzystania z innych elementów wyposażenia. Wymiary elementów zestawu: • wanna: 29.0 x 14.0 x 7.0 cm, • lalka: 30.0 cm Wymiary opakowania: 38.5 x 34.5 x 15.0 cm

82,90 zł
Powiadomienie
46
Jest życie - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Jest życie
Niedostępny
Brak

W XXI wiek Jeżyce, dawna podpoznańska wieś, a od 1900 r. dzielnica miasta, weszły szare, odrapane i smutne. I nagle zaczęło się coś dziać. Bardzo dużo i bardzo szybko. Wtedy pojawili się oni – autorzy tego albumu, którzy latem 2015 r. wyruszyli na dzielnicowe ulice. Zrozumieli, że świat dawnych Jeżyc bezpowrotnie odchodzi i jeśli go nie udokumentują, to być może już nikt tego nie zrobi. Tak uwiecznili na zdjęciach 59 jeżyckich historii i ich bohaterów. Nie było nudnych rozmów, niektóre ich zafascynowały, inne wzruszyły. Opowieści te wpisały się w najnowsze dzieje Jeżyc, w ich odrodzenie i zmiany, które pozwoliły nadać Jeżycom rangę miejsca szczególnego. I o tym jest ta książka.

20,00 zł
16,99 zł
Powiadomienie

Rabat 15,1%
oszczędzasz 3,01 zł

47
Uwarunkowania skuteczności mentoringu w organizacji - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Uwarunkowania skuteczności mentoringu w organizacji
Dostępny100 szt.

Autorka podjęła próbę uporządkowania pojęć charakteryzujących proces mentoringu oraz wypracowała syntetyczną typologię mentoringu. Proces mentoringu – rozumiany jako świadomie wdrażany proces wspomagania osób, a przez to organizacji w osiąganiu wyznaczonych celów z wykorzystaniem potencjału mentorowanego i kompetencji mentora – został ukazany z perspektywy wszystkich jego interesariuszy, a więc zarówno mentora, mentorowanego, jak i organizacji, w której mentoring jest wykorzystywany. Realizacja celów pracy wymagała uzyskania odpowiedzi na następujące pytania badawcze: • Jaka jest skala stosowania procesów mentoringu w przedsiębiorstwach w Polsce oraz jaki rodzaj mentoringu najczęściej wykorzystują polskie przedsiębiorstwa? • Jakiego rodzaju efekty uzyskują poszczególni interesariusze procesów mentoringu w przedsiębiorstwach? • Jakie wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania mentoringu kształtują uzyskiwane przez przedsiębiorstwa efekty dotyczące rozwoju pracowników oraz efekty dotyczące rozwoju organizacji? • Jakie są czynniki skuteczności procesów mentoringu w przedsiębiorstwie? • Jaka zależność występuje między stopniem sformalizowania procesu mentoringu a jego skutecznością? Książka dostarcza pierwszego w Polsce obrazu mentoringu w grupie przedsiębiorstw otrzymanego na podstawie wyników badania reprezentatywnego.

69,00 zł
60,72 zł

Rabat 12,0%
oszczędzasz 8,28 zł

48
Magnet 2. Język niemiecki dla szkoły podstawowej. Książka ćwiczeń - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Magnet 2. Język niemiecki dla szkoły podstawowej. Książka ćwiczeń
Dostępny26 szt.

„Magnet” to seria czterech nowoczesnych podręczników napisanych zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej: • uczeń rozpoczynający naukę języka niemieckiego pracuje z tomami 1-3 (poziom III.0), • uczeń kontynuujący naukę języka niemieckiego pracuje z tomami 2-4 (poziom III.1) Kurs „Magnet”: • gwarantuje systematycznie i skuteczne przygotowanie uczniów do nowej formuły egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, • kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacji w sytuacjach życia codziennego już od pierwszych zajęć, • posiada szereg multimedialnych pomocy dydaktycznych, które zwiększają efektywność nauczania, ukierunkowując je na potrzeby ucznia (filmy DVD, podręcznik interaktywny, platformę e-learningową).

27,00 zł
24,30 zł

Rabat 10,0%
oszczędzasz 2,70 zł

49
Klej w taśmie Q-CONNECT permanentny 6,5x8,5 mm - Artykuły papiernicze i biurowe
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Klej w taśmie Q-CONNECT permanentny 6,5x8,5 mm
Q-CONNECT
Niedostępny
Brak

permanentny klej w taśmie z aplikatorem do trwałego klejenia papieru, kartonu, fotografii, itp. z rolką ułatwiającą nanoszenie warstwy kleju warstwa klejąca umieszczona na odpornej na odkształcenia taśmie długość taśmy: 8,5m szerokość taśmy: 6,5mm pakowany w elegancki blister kolor transparentny

13,10 zł
11,99 zł
Powiadomienie

Rabat 8,5%
oszczędzasz 1,11 zł

50
Objawienia Maryjne w Polsce - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Objawienia Maryjne w Polsce
Niedostępny
Brak

Objawienia Maryjne są znane od wieków w historii Kościoła. Niemal każdy z nas słyszał o Sanktuarium w Lourdes, Fatimie czy La Salette, gdzie takie wydarzenia miały miejsce. Nie każdy jednak wie, że podobne historie wydarzyły się również w wielu miejscach w Polsce. W albumie znajdziemy bogato ilustrowane opisy dziesięciu objawień Maryjnych: w Licheniu, Świętej Lipce, Gietrzwałdzie, na Wiktorówkach, w Janowie Podlaskim, Krasnobrodzie, Matemblewie, Szczyrku, Przyłękowie i Płonce. Książka zawiera również interesujący, teologiczny wstęp, dzięki któremu można dowiedzieć się, jak Kościół katolicki podchodzi do objawień prywatnych i jakie podaje kryteria rozeznawania ich autentyczności.

14,90 zł
10,99 zł
Powiadomienie

Rabat 26,2%
oszczędzasz 3,91 zł

Wróć do góry