hamburger
Menu
Kategorie
Kategorie
Książki - wyszukiwanie
Książki
Zabawki
Puzzle
Gry planszowe
Audiobooki
Muzyka
Filmy

Bestsellery z kategorii Książki

Poniżej publikujemy listę 100 najlepiej sprzedających się książek. Na pierwszym miejscu znajduje się „Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Część 1”, na drugim „Jezus jest naszym Zbawicielem. Podręcznik z ćwiczeniami do nauki religii dla 2 klasy szkoły podstawowej”, a na trzecim „Bóg jest naszym Ojcem. Podręcznik z ćwiczeniami do religii dla 1 klasy szkoły podstawowej”. Stan na dzisiaj, czyli 6 października 2022 roku.
1
Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Część 1 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Nowość
Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres pods...
Dostępny3587 szt.

Pierwszy nakład realizowany jako materiał edukacyjny. Podręcznik obejmuje 3 działy, w tym I rozdział stanowi wprowadzenie, które przedstawia i porządkuje wybrane zagadnienia oraz pojęcia (w tym z historii i WOS w klasach 4-8 szkoły podstawowej), kluczowe dla problemów omawianych na lekcjach historii i teraźniejszości w liceum i technikum. Pozostałe treści, dotyczą dziejów świata i Polski w latach 1945-1970. Uporządkowana, stała i logiczna struktura jednostki lekcyjnej ułatwia nawigację po podręczniku. Przejrzysta forma prezentowania materiału ułatwia odnajdywanie najważniej­szych treści, wpływa na lepszą naukę i efektywniejsze przyswajanie informacji. Kluczowe pojęcia rozpoczynające każdy temat - zestawienia pojęć omawianych na lekcji przybliżają zagadnienia, które uczeń pozna, a następnie w łatwy sposób odszuka, np. podczas powtórki materiału przed sprawdzianem. Bogate i różnorodne materiały źródłowe i ćwiczeniowe pomagają w kształtowaniu wszystkich wymaganych umiejętności. Ilustracje, mapy, schematy, dane statystyczne, teksty źródłowe wraz z poleceniami, ułatwiają kształcenie umiejętności odczytywania i analizy różnorodnych źródeł informacji. Bloki zadań po każdej lekcji w sekcji Pytania kluczowe i Zadania porządkują wiedzę uczniów, pomagają w powtarzaniu i utrwalaniu materiału. Syntetyczne podsumowania po lekcjach i po działach pomagają powtórzyć materiał. Kalendaria, schematy i infografiki systematyzują wiedzę i pomagają w podsumowaniu materiału. Kalendaria - zestawienia najważniejszych wydarzeń historycznych w łatwy do przyswojenia sposób porządkują chronologicznie wydarzenia historyczne i procesy społeczne, stanowią też formę przypomnienia wiadomości ze szkoły podstawowej. Czytelne, kolorowe schematy, diagramy i infografiki systematyzują pojęcia i terminy, pomagają w zrozumieniu zjawisk społecznych i politycznych oraz przyczyn i konsekwencji wydarzeń oraz procesów historycznych.

59,90 zł
50,92 zł

Rabat 15,0%
oszczędzasz 8,98 zł

2
Jezus jest naszym Zbawicielem. Podręcznik z ćwiczeniami do nauki religii dla 2 klasy szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Jezus jest naszym Zbawicielem. Podręcznik z ćwiczeniami do nauki relig...
Dostępny540 szt.

Numer MEN KR-12-01/18-KR-16/21 Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

29,90 zł
25,12 zł

Rabat 16,0%
oszczędzasz 4,78 zł

3
Bóg jest naszym Ojcem. Podręcznik z ćwiczeniami do religii dla 1 klasy szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Bóg jest naszym Ojcem. Podręcznik z ćwiczeniami do religii dla 1 klasy...
Dostępny341 szt.

Praktyczny podręcznik do nauki religii dla uczniów 1 klasy szkoły podstawowej przygotowany zgodnie z nową podstawą programową. Podręcznik połączony jest z ćwiczeniami, zawiera 60 katechez, obrazki do kolorowania, wycinanki, naklejki oraz modlitwy.

26,00 zł
21,84 zł

Rabat 16,0%
oszczędzasz 4,16 zł

4
Oblicza geografii 1. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Oblicza geografii 1. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego ...
Dostępny15 szt.

Karty pracy ucznia: • umożliwiają skuteczne opanowanie najważniejszych treści z lekcji dzięki korelacji z podręcznikiem do zakresu podstawowego, • ułatwiają uporządkowanie i zapamiętanie informacji z lekcji dzięki elementowi „Zapamiętaj”, czyli zestawowi najważniejszych informacji z danego tematu lekcji, • umożliwiają samodzielne sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy po każdej lekcji dzięki zestawowi pytań zamieszczonemu w elemencie „Na wyrywki”, • przyspieszają rozwiązywanie trudniejszych zadań dzięki odwołaniom do odpowiednich stron z podręcznika oraz z atlasu geograficznego, • ułatwiają przygotowania do sprawdzianów dzięki Kartom powtórzeniowym znajdującym się na końcu każdego rozdziału.

24,90 zł
22,16 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 2,74 zł

5
Jezus przychodzi do nas 3. Religia. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła podstawowa - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Jezus przychodzi do nas 3. Religia. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła p...
Dostępny916 szt.

Podręcznik nr KR-13-01/18-KR-17/22 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Archidiecezji Krakowskiej, przeznaczony dla klasy III szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/18.

29,90 zł
21,53 zł

Rabat 28,0%
oszczędzasz 8,37 zł

6
To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Nowość
To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum...
Dostępny247 szt.

Numer dopuszczenia MEN: 994/1/2019 Podręcznik ze zbiorem zadań To jest chemia. Część 1 obejmuje treści z chemii ogólnej i nieorganicznej. Ułatwia zrozumienie i przyswojenie nowych zagadnień dzięki przypomnieniu podstaw chemii na początku każdego działu w elemencie „To było w szkole podstawowej!” oraz różnym metodom na zapamiętanie pojęć lub opanowanie umiejętności przedstawionym w ramkach „Jest na to sposób!”. Rozwija umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych, opisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki dokładnie opisanym eksperymentom z wyróżnionymi obserwacjami i wnioskiem. Kształci umiejętności obliczeniowe za pomocą przykładów z „Planem rozwiązywania” tłumaczących krok po kroku sposoby rozwiązywania zadań. Umożliwia zrozumienie złożonych procesów dzięki infografikom „Krok po kroku”. Ułatwia powtórzenie materiału do sprawdzianów dzięki „Podsumowaniom w formie pytań i odpowiedzi” oraz przekrojowym zadaniom do działów „Sprawdź, czy potrafisz”. Zapewnia systematyczne ćwiczenie kluczowych umiejętności: dołączony „Zbiór zadań” zawiera ponad 200 zadań do wszystkich działów z chemii ogólnej i nieorganicznej, uporządkowanych zgodnie z zasadą stopniowania trudności i podzielonych według zagadnień istotnych w kształceniu chemii.

53,50 zł
47,62 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 5,88 zł

7
Słuchamy Pana Boga. Ćwiczenia do religii dla 4 klasy szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Słuchamy Pana Boga. Ćwiczenia do religii dla 4 klasy szkoły podstawowe...
Dostępny195 szt.

Ćwiczenia do religii dla IV klasy szkoły podstawowej Słuchamy Pana Boga – redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski. Zatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego. Ćwiczenia do podręcznika nr AZ-21-01/10-KR-3/12 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie IV szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10.

21,00 zł
17,64 zł

Rabat 16,0%
oszczędzasz 3,36 zł

8
Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego ...
Dostępny463 szt.

To gotowe zestawy różnorodnych zadań idealne do wykorzystania zarówno na lekcji, jak i w domu. Ułatwiają pracę z uczniami, którzy nie zdają matury z geografii, a także pozwalają zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie się do zajęć. • Ułatwiają nauczanie podstaw geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej dzięki ścisłej korelacji z podręcznikiem „Oblicza geografii 2” do zakresu podstawowego oraz dzięki uporządkowaniu zadań zgodnie z kolejnością tematów w podręczniku. • Umożliwiają skuteczne opanowanie najważniejszych treści z lekcji, co zapewnia optymalna liczba zadań dostosowanych do poziomu i wieku uczniów oraz różnorodność poleceń wymagających od uczniów zastanowienia się nad odpowiedzią. • Ułatwiają uczniom uporządkowanie i zapamiętanie informacji z lekcji, a także samodzielne sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy dzięki nowym rozwiązaniom dydaktycznym „Zapamiętaj” oraz „Na wyrywki”. • Przyspieszają rozwiązywanie trudniejszych zadań poprzez odwołania do odpowiednich stron z podręcznika oraz atlasu geograficznego. • Ułatwiają uczniom przygotowania do sprawdzianów za pomocą „Kart powtórzeniowych” znajdującym się na końcu każdego rozdziału. • Zastępują zeszyt przedmiotowy, ponieważ zawierają strony z miejscem na notatki.

24,90 zł
22,41 zł

Rabat 10,0%
oszczędzasz 2,49 zł

9
Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawow...
Dostępny621 szt.

Podręcznik numer AZ-11-01/18-KI-4/20 z dnia 28.05.2020, zgodny z programem nr AZ-1-01/18. Zawiera 60 tematów i pełni również rolę zeszytu ćwiczeń. Różnorodność zadań i bogata nowoczesna szata graficzna zachęcają uczniów do twórczej pracy. Atrakcyjny przekaz treści: ilustracje, fotografie, tekst biblijny oraz krótki tekst do uzupełnienia przez uczniów. Wykaz tematów zawartych w podręczniku: I. Bóg jest przy mnie 1. Z Bogiem w nowy rok szkolny 2. Dziękuję za kolegów i koleżanki 3. Dziękuję Bogu za moją szkołę 4. Pozdrawiam Boga i ludzi 5. Chwalę Boga znakiem krzyża 6. Poznaję dom, w którym mieszka Pan Bóg 7. Krzyże i kapliczki w mojej miejscowości II. Bóg mnie stworzył 8. Bóg mówi o sobie 9. Bóg stworzył świat 10. Poznaję wszechmoc Boga 11. Bóg dał nam aniołów 12. Bóg stworzył ludzi 13. Odkrywam Boga w pięknym świecie 14. Dziękuję Bogu za wszystko III. Bóg mnie kocha 15. Jestem ważny dla Boga 16. Bóg uczy mnie kochać 17. Bóg się o mnie troszczy 18. Bóg mówi do mnie 19. Bóg daje mi przykazania 20. Odpowiadam na Bożą miłość 21. Bóg daje mi innych ludzi IV. Bóg daje mi Jezusa i matkę Maryję 22. Rozmawiam z Bogiem 23. Czekam na Bożego Syna w Adwencie 24. Dziękuję Bogu za Maryję 25. Dzielę się opłatkiem w szkole i w domu 26. Świętuję narodziny Bożego Syna 27. Oddaję pokłon Jezusowi wraz z Mędrcami 28. Proszę Boga, mojego Ojca 29. Poznaję miłosierdzie Boga 30. Chcę pomagać 31. Uczę się przepraszać V. Bóg jest w mojej rodzinie 32. Dziękuję Bogu za rodzinę 33. Moja rodzina 34. Moje miejsce w rodzinie 35. Moje obowiązki w rodzinie 36. Mój czas wolny VI. Bóg zbawia 37. Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post 38. Niosę krzyż z Panem Jezusem 39. Idę z palmą za Jezusem 40. Modlę się przy grobie Pana Jezusa 41. Cieszymy się ze zmartwychwstania Syna Bożego 42. Myślę o niebie VII. Bóg jest ze mną w kościele 43. Jestem dzieckiem Bożym 44. Dziękuję Bogu za ludzi wierzących na całym świecie 45. Spotykam się z Bogiem na Mszy świętej 46. Całym sobą dziękuję Panu Bogu 47. Moje miejsce w Bożej Rodzinie 48. Dziękuję Bogu za kościół parafialny 49. Moje obowiązki w Bożej rodzinie VIII. Katechezy okolicznościowe 50. Dziękuję za wakacje 51. Chcę być pilnym uczniem 52. Modlę się na różańcu 53. Chcę być święty 54. Modlę się za zmarłych 55. Pomagam jak święty Mikołaj 56. Okazuję szacunek babci i dziadkowi 57. Idę w procesji za Jezusem 58. Modlę się do Maryi, naszej Matki i Królowej 59. Dziękuję Bogu za mamę i tatę 60. Proszę Boga o dobre wakacje

19,00 zł
14,25 zł

Rabat 25,0%
oszczędzasz 4,75 zł

10
Jezus dla człowieka. Ćwiczenia do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Jezus dla człowieka. Ćwiczenia do religii dla klasy 5 szkoły podstawow...
Dostępny202 szt.

Ćwiczenia – pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-21-04/20-KR-4/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie V szkoły podstawowej. Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski Kolorowy zeszyt ćwiczeń z wieloma zagadkami, wykreślankami, pytaniami, ułożony tak, by poprzez zabawę w przyjemny sposób sprawdzić wiedzę ucznia.

19,90 zł
16,72 zł

Rabat 16,0%
oszczędzasz 3,18 zł

11
Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcąc...
Dostępny3915 szt.

Nowa podstawa programowa 2022 Poznać przeszłość 1 to podręcznik do historii dla klas 1 liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego, który obejmuje treści ze starożytności i średniowiecza. Przyjazny i czytelny układ treści, przystępny język oraz atrakcyjna szata graficzna pozwalają na efektywną naukę przedmiotu. - Pozwala na przybliżanie wydarzeń i procesów historycznych poprzez atrakcyjne wizualnie infografiki. - Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej za pomocą chronologicznego przedstawienia materiału. - Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł opatrzonych zadaniami. - Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą takich elementów, jak Symbole epoki oraz To budzi kontrowersje, a także propozycji dodatkowych publikacji książkowych. - Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów poprzez wykorzystanie przejrzystych Podsumowań obudowanych czytelnymi osiami czasu.

49,50 zł
44,06 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 5,44 zł

12
Miejsca pełne BOGActw. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Miejsca pełne BOGActw. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 4 szkoły po...
Dostępny513 szt.

Zeszyt ćwiczeń zawiera różnorodne zadania, które ułatwiają prowadzenie katechezy. Jest on skorelowany z przewodnikiem metodycznym i podręcznikiem ucznia. Uczniowie prowadzeni przez przewodnika Wszędka pogłębiają swoją wiedzę o Bogu, uzupełniając teksty, rozwiązując rebusy, krzyżówki, puzzle logiczne. Każdy temat zawiera element „Sprawdź swoją wiedzę”. Uczeń może samodzielnie sprawdzać swoje odpowiedzi porównując je z wykazem na końcu zeszytu. Numerr dopuszczenia: AZ-21-02/12-KI-1/12

12,00 zł
9,00 zł

Rabat 25,0%
oszczędzasz 3,00 zł

13
Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Nowość
Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla...
Dostępny512 szt.

Numer dopuszczenia: 1039/2020/z1 Podręcznik: • w czytelny i przyjazny sposób kształci wiele kluczowych, przydatnych w życiu codziennym kompetencji z zakresu przedsiębiorczości za pomocą elementu „W praktyce”, • ułatwia zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce dzięki takiemu elementowi, jak „Przykład”, • kształci krok po kroku umiejętność wykonywania obliczeń ekonomicznych dzięki samouczkom „Policz to!”, • pomaga lepiej zrozumieć zagadnienia poruszane w toku lekcji dzięki elementowi „Wokół nas”, w którym zaprezentowano ciekawe informacje na temat otaczającej nas przestrzeni gospodarczej, • umożliwia poznanie zróżnicowanych opinii na temat ważnych zagadnień ekonomicznych dzięki fragmentom tekstów źródłowych zamieszczonych w elemencie „O tym się mówi!”, • umożliwia rzetelne powtórzenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą „Podsumowań”.

44,90 zł
44,45 zł

Rabat 1,0%
oszczędzasz 0,45 zł

14
Kościół dla człowieka. Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Kościół dla człowieka. Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podsta...
Dostępny177 szt.

Podręcznik do nauki religii przeznaczony dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej. Program: AZ-2-04/20 Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia Numer dopuszczenia podręcznika: KR-22-04/20-KR-17/21

24,90 zł
20,92 zł

Rabat 16,0%
oszczędzasz 3,98 zł

15
Kościół dla człowieka. Ćwiczenia do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Kościół dla człowieka. Ćwiczenia do religii dla klasy 6 szkoły podstaw...
Dostępny226 szt.

Numer MEN: KR-22-04/20-KR-17/21 Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia.

19,90 zł
16,72 zł

Rabat 16,0%
oszczędzasz 3,18 zł

16
Historia i teraźniejszość 1945-1979. Podręcznik dla klasy 1 liceum i technikum - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Historia i teraźniejszość 1945-1979. Podręcznik dla klasy 1 liceum i t...
Dostępny1095 szt.

Numer ewidencyjny w wykazie: 1145/1/2O22 Nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość wymaga także nowego podejścia do podręcznika. Autor – wybitny badacz, historyk i ekonomista, człowiek bardzo aktywny społecznie – postawił na narracyjność. W połączeniu z atrakcyjnym stylem pisania powinno przynieść to istotny efekt dydaktyczny, pobudza bowiem ciekawość czytelnika-ucznia. Samo przeczytanie tej książki spowoduje przyswojenie i zapamiętanie części zjawisk oraz tendencji występujących w najnowszej historii Polski oraz świata. Tekst został wsparty prawie pół tysiącem świetnie dobranych ilustracji, w większości unikatowych, tworzących równoległą narrację i niosących także wielką porcję wiedzy. Absolutną nowością są zastosowane w podręczniku specjalne znaki graficzne, QR-kody, które pozwalają przy pomocy zwykłego smartfonu zagłębić się w dodatkową lekturę źródłową lub obejrzeć projekcję unikatowych materiałów archiwalnych. QR-kodów jest łącznie 39. Można dzięki nim posłuchać np. słów św. Jana Pawła II, Winstona Churchilla, Johna Kennedy’ego, uczestniczyć w konferencji w Poczdamie, w wydarzeniach marcowych albo przeczytać oryginał Listu 34 czy Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Na początku każdego rozdziału zamontowana jest do odsłuchania i obejrzenia kilkuminutowa wypowiedź Autora, którą należy traktować jako dodatek dla zainteresowanych. QR-kody nie zastępują ani nie uzupełniają treści podręcznika. Połączenie tekstu ubarwionego cytatami, a nawet anegdotami, ciekawych ilustracji i QR-kodów czyni podręcznik niezwykle atrakcyjnym. Historia w takim wydaniu nie może być nudna. Spełnia swój cel zawarty już w starożytnej maksymie, że jest nauczycielką życia. Zarówno nowy przedmiot, jak i niniejszy podręcznik obejmują również część zagadnień dawnego przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie. Zostały one wplecione w narrację historyczną i nie są pozbawione głębszych refleksji. Przekaz natury politologicznej, socjologicznej czy filozoficznej w kontekście konkretnych zdarzeń powoduje większą przyswajalność zagadnień teoretycznych. Czytelnik-uczeń powinien po tej lekturze zrozumieć, że życie społeczne oraz polityczne nie może być pozbawione wymiaru moralnego. Mało tego, wymiar ten jest najważniejszy. Drugi tom podręcznika obejmie lata 1980–2015.

49,00 zł
46,06 zł

Rabat 6,0%
oszczędzasz 2,94 zł

17
Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Nowość
Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i techni...
Dostępny187 szt.

Numer dopuszczenia MEN: 983/1/2019 Przedstawiona publikacja ułatwia naukę geografii dzięki przystępnemu językowi oraz różnorodnym formom przekazu, takim jak czytelne mapy, atrakcyjne ilustracje i fotografie. Przyspiesza opanowanie treści dzięki podaniu najważniejszych informacji w elemencie „Zapamiętaj” oraz „Podsumowaniom” po każdym rozdziale. Pozwala na szybkie i skuteczne utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem dzięki zadaniom w elemencie „Sprawdź, czy potrafisz!” zamieszczonym na końcu każdego rozdziału. Wzbudza zainteresowanie geografią dzięki elementowi „Okiem geografa” oraz licznym ciekawostkom „Czy wiesz, że”. W przystępny sposób kształci umiejętność korzystania z map dzięki lekcji z czytelnym arkuszem mapy turystyczno-topograficznej.

49,50 zł
44,06 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 5,44 zł

18
Matematyka 4. Zbiór zadań. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Matematyka 4. Zbiór zadań. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony
Dostępny79 szt.

Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem do matematyki do 4-letniego liceum i 5-letniego technikum (zgodnym z nową podstawą programową, która obowiązuje w szkołach od września 2019 r.) i stanowi jego cenne uzupełnienie. Zawiera bardzo dużo zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Bogactwo i charakter zgromadzonych zadań umożliwi każdemu nauczycielowi stosowny wybór zadań do rozwiązania na lekcjach, do prac domowych, do ćwiczeń kontrolnych. Po każdym rozdziale zamieszczono test sprawdzający oraz zadania powtórzeniowe, a na końcu zbioru podano wskazówki i odpowiedzi do zadań.

37,70 zł
33,55 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 4,15 zł

19
Poznać przeszłość 4. Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Poznać przeszłość 4. Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres ...
Dostępny3763 szt.

Podręcznik: - Obejmuje materiał obejmujący wydarzenia od 1939 roku. - Prezentuje treści z historii powszechnej i Polski w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób poprzez ciekawe fotografie, infografiki oraz ilustracje. - Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł opatrzonych zadaniami - Rozwija zainteresowanie przedmiotem m.in. za pomocą elementów Symbole epoki i To budzi kontrowersje oraz propozycji dodatkowych publikacji książkowych. - Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki przejrzystym Podsumowaniom i czytelnym osiom czasu. Numer dopuszczenia: 1021/4/2022

49,50 zł
42,08 zł

Rabat 15,0%
oszczędzasz 7,42 zł

20
Nowa Teraz matura. Matematyka. Zbiór zadań. Poziom podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Nowa Teraz matura. Matematyka. Zbiór zadań. Poziom podstawowy
Dostępny725 szt.

Zbiór zadań „NOWA Teraz matura. Matematyka. Poziom podstawowy” umożliwia ćwiczenie rozwiązywania różnego typu zadań maturalnych i pracę z zestawami zadań maturalnych. Pomaga oswoić się z formą nowego egzaminu. Realizuje wymagania egzaminacyjne CKE obowiązujące na maturze w roku 2023 i 2024. - zestawienie wiadomości ściśle dopasowanych do wymagań egzaminacyjnych - kompletna baza zadań powtórzeniowych z optymalną liczbą zadań - różnorodne typy zadań maturalnych, w tym zamkniętych i otwartych - zestawy zadań maturalnych - odpowiedzi do wszystkich zadań oraz modele rozwiązań do zadań otwartych - dostęp do materiałów cyfrowych ułatwiających naukę - rozwiązywania zadań, m.in.: tutoriali wideo, wskazówek i rozwiązań do wszystkich zadań - zbiór podzielony na rozdziały spójne z podziałem treści w Vademecum

37,90 zł
33,73 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 4,17 zł

21
Biologia na czasie 1. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Biologia na czasie 1. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego...
Dostępny149 szt.

Karty pracy ucznia: • ułatwiają naukę dzięki zadaniom dostosowanym poziomem do wieku ucznia oraz mapom mentalnym, • pomagają uporządkować wiedzę dzięki systematyzującym informacjom z każdej lekcji, • pomagają w szybkich powtórkach przed sprawdzianami dzięki zestawom pytań i odpowiedzi do działu „Na wyrywki” oraz kartom powtórzeniowym z zadaniami przekrojowymi po dziale, • kształcą umiejętność przetwarzania i analizowania informacji za pomocą tekstów źródłowych.

24,90 zł
22,16 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 2,74 zł

22
Asiunia - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Asiunia
Dostępny215 szt.

Historia małej Asiuni, dla której wojna zaczęła się tuż po jej piątych urodzinach, gdy pewnej nocy znikła mama i cały dom. Trzeba było iść spać do cudzego domu, gdzie zamiast mamy była obca pani, obce meble i trzeba było pić mleko z cudzego kubeczka, zamiast z tego co zawsze. Asiunia bardzo uważnie obserwuje świat i stara się jak najwięcej zrozumieć, choć przecież dla tak małej dziewczynki jest to strasznie trudne. Wzruszająca literatura faktu dla najmłodszych wydana w koedycji z Muzeum Powstania Warszawskiego.

26,90 zł
22,06 zł

Rabat 18,0%
oszczędzasz 4,84 zł

23
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5 szkoły p...
Dostępny566 szt.

Ćwiczenia do podręcznika nr AZ-21-01/20-KI-2/20 Zeszyt ćwiczeń odzwierciedla tok katechezy zawarty w przewodniku metodycznym. Pomaga uczniom pogłębić wiedzę o Bogu przez rozwiązywanie proponowanych zadań. Zawiera zadania ułatwiające prowadzenie katechezy. Ćwiczenia pomagają utrwalić materiał poznany podczas zajęć. Pozwalają na zindywidualizowanie procesu nauczania. Dają uczniowi możliwość samodzielnego sprawdzenia swojej wiedzy w krótkim quizie.

15,00 zł
11,25 zł

Rabat 25,0%
oszczędzasz 3,75 zł

24
Kajko i Kokosz. Szkoła latania - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Kajko i Kokosz. Szkoła latania
Dostępny4186 szt.

Nieopodal Mirmiłowa własną warownię zbudowali okrutni Zbójcerze. Ich wódz Krwawy Hegemon postanowił zdobyć gród kasztelana Mirmiła, a atak rozpocząć od opanowania Klubo-Gospody. Dzięki Kajkowi i Kokoszowi szturm zostaje odparty. Namawia kasztelana, aby ten spełnił swe największe marzenie i wraz z przybocznymi wyruszył na Łysą Górę znajdującą się w kraju Omsów, gdzie czarownice nauczą go latać.

24,99 zł
16,74 zł

Rabat 33,0%
oszczędzasz 8,25 zł

25
Jezus dla człowieka. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Jezus dla człowieka. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawo...
Dostępny125 szt.

Podręcznik nr AZ-21-04/20-KR-4/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie V szkoły podstawowej. Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski. Patronem klasy V jest św. s. Faustyna, która ukazując swoim życiem Jezusa miłosiernego, pomoże uczniom podjąć trud wzrastania w wierze i dostrzegania ludzi w potrzebie. W podręczniku młodzi ludzie bliżej poznają dzieje Jezusa, Jego działalność i przypowieści, spotkają się również z Karolem Wojtyłą. Podręcznik zawiera słowniczek, pytania sprawdzające, które pomogą utrwalić wiedzę oraz ciekawostki z różnych dziedzin.

24,90 zł
20,92 zł

Rabat 16,0%
oszczędzasz 3,98 zł

26
Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i techn...
Dostępny2318 szt.

Numer dopuszczenia MEN: 1006/1/2019 Podręcznik Biologia na czasie 1: • przyspiesza naukę dzięki wyraźnemu wyróżnieniu treści niezbędnych do dalszego kształcenia, celom lekcji podanym w „Zwróć uwagę na…”, podsumowaniom zamieszczonym po każdej lekcji w elemencie „W skrócie” oraz „Podsumowaniom” zamieszczonym na końcu każdego działu, • ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki przypomnieniu podstaw biologii na początku działu w elemencie „To było w szkole podstawowej” oraz praktycznym wskazówkom „Jest na to sposób”, • pomaga w zrozumieniu procesów biologicznych dzięki czytelnym i atrakcyjnym infografikom, • umożliwia szybkie utrwalanie wiadomości i umiejętności dzięki zadaniom powtórzeniowym.

49,50 zł
43,07 zł

Rabat 13,0%
oszczędzasz 6,43 zł

27
Oblicza geografii 3. Karty pracy dla liceum i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Oblicza geografii 3. Karty pracy dla liceum i technikum. Zakres podsta...
Dostępny760 szt.

To gotowe zestawy różnorodnych zadań, idealne do wykorzystania zarówno na lekcji, jak i w domu. Dzięki miejscom na notatki mogą z powodzeniem zastąpić zeszyt przedmiotowy. Pozwalają również zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie się do zajęć. Ułatwiają nauczanie podstaw geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski dzięki ścisłej korelacji z podręcznikiem Oblicza geografii 3 do zakresu podstawowego oraz dzięki uporządkowaniu zadań zgodnie z kolejnością tematów w podręczniku. Umożliwiają skuteczne opanowanie najważniejszych treści z lekcji, co zapewnia optymalna liczba zadań dostosowanych do poziomu i wieku uczniów oraz różnorodność poleceń wymagających od uczniów zastanowienia się nad odpowiedzią. Ułatwiają uczniom uporządkowanie i zapamiętanie informacji z lekcji, a także samodzielne sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy dzięki nowym rozwiązaniom dydaktycznym Zapamiętaj oraz Na wyrywki. Przyspieszają rozwiązywanie trudniejszych zadań poprzez odwołania do odpowiednich stron z podręcznika oraz atlasu geograficznego. Ułatwiają uczniom przygotowania do sprawdzianów dzięki Kartom powtórzeniowym znajdującym się na końcu każdego rozdziału. Zastępują zeszyt przedmiotowy, ponieważ zawierają strony z miejscem na notatki.

24,90 zł
22,16 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 2,74 zł

28
Oblicza epok 1.1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Oblicza epok 1.1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i techniku...
Dostępny1123 szt.

MEN: 952/1/2022/z1 Pierwsza część podręcznika Oblicza epok. NOWA EDYCJA do klasy 1 składa się z trzech działów odpowiadających epokom historyczno-literackim. Są to: • Biblia w literaturze i kulturze, • Literatura Greków i Rzymian, • Średniowiecze. Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie. By pokazać uczniom aktualność dawnej literatury, teksty z epoki zestawiono ze współczesnymi kontekstami, również z kultury popularnej – dobranymi zarówno ze względu na podobieństwo motywów, jak i zróżnicowanie środków wyrazu (m.in. film, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, street art). NOWA EDYCJA podręcznika to przejrzysta, stała struktura prezentowania materiału, wzbogacona o dodatkowe elementy: • Wskazówki jak tworzyć notatkę syntetyzującą, wypowiedź argumentacyjną lub wypowiedź ustną z przykładami, pomocnymi w przygotowaniu do matury od 2023 r. • Testy historycznoliterackie z zadaniami typu maturalnego, pozwalające uczniom powtórzyć materiał i przyzwyczaić się do takiej formy sprawdzania wiedzy. • Jeszcze więcej współczesnych tekstów kultury bliskich uczniom (filmy, komiksy, sztuka uliczna), które ułatwiają zrozumienie treści. • Rozbudowane Miniprzewodniki doskonalą umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, kształcą nawyki systematycznego uczenia się i porządkowania wiedzy.

49,19 zł
43,78 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 5,41 zł

29
Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i techn...
Dostępny6429 szt.

Numer dopuszczenia: 1006/3/2021 Podręcznik: • pozwala łatwo zapamiętać i zrozumieć ważne procesy dzięki czytelnemu i uporządkowanemu ich przedstawieniu, m.in. w postaci infografik, • odwołuje się do życia codziennego i wykorzystywania wiedzy w praktyce poprzez tematy poruszane w elementach „O tym się mówi!” oraz „Bliżej życia”, • przyspiesza naukę dzięki celom lekcji podanym w elemencie „Zwróć uwagę na…”, podsumowaniom zamieszczonym po każdej lekcji w elemencie „W skrócie” oraz „Podsumowaniom” znajdującym się na końcu każdego działu, • umożliwia szybkie sprawdzenie wiedzy przed klasówką dzięki zadaniom powtórzeniowym.

49,50 zł
44,06 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 5,44 zł

30
Krok w przedsiębiorczość. Podstawy przedsiębiorczości. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadpodstawowych - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Krok w przedsiębiorczość. Podstawy przedsiębiorczości. Zeszyt ćwiczeń ...
Dostępny1864 szt.

Nowy zeszyt ćwiczeń „Krok w przedsiębiorczość” pomaga skutecznie kształcić przede wszystkim umiejętności praktyczne, takie jak poprawne wypełnianie formularzy i dokumentów księgowych czy wykonywanie obliczeń niezbędnych w prowadzeniu własnej działalności. Umożliwia także wykształcenie przydatnych umiejętności związanych z wejściem uczniów na rynek pracy. Unikatowa forma zeszytu ćwiczeń: • pomaga szybko utrwalić najważniejsze zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości, • ułatwia kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach oraz analizowania związków przyczynowo-skutkowych, • pozwala kształcić umiejętności praktyczne dzięki zadaniom „W praktyce” odwołującym się do sytuacji z życia codziennego, • rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez element „Krzyżówki” umieszczony po każdym rozdziale. Seria „Krok w przedsiębiorczość” uwzględnia potrzeby współczesnych uczniów, a forma przekazu i język publikacji zostały dostosowane do ich możliwości percepcyjnych. Publikacje w znakomity sposób wskazują uczniom, jak bardzo kompetencje nabywane przez nich na lekcjach podstaw przedsiębiorczości są użyteczne w codziennym życiu.

22,50 zł
20,03 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 2,47 zł

31
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Katechizm dla klasy 5 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Katechizm dla klasy 5 szkoły podsta...
Dostępny47 szt.

Podręcznik nr AZ-21-01/20-KI-2/20 zgodny z programem nauczania religii dla klas 5–8 szkoły podstawowej Przez prawdę, dobro i piękno zdobywamy świętość nr AZ-2-02/20 z dnia 11.05.2020 r. Obejmuje 60 jednostek tematycznych. Podręcznik zawiera stałe elementy: • fragment Pisma Świętego, • tekst narracyjny, • „Módl się”, • „Zaśpiewaj”, • „Zastanów się”, • „Zapamiętaj”, • „Zadanie”, • propozycje quizu na podsumowanie każdego rozdziału. Hasła #warto oraz #wiem, że pomagają uczniowi odkryć proponowaną wartość we własnym życiu. Nowoczesna grafika zachęca do zapoznania się z tematem. Wykaz tematów katechez Szczęśliwi, którzy szukają prawdy: I. Szukam prawdy 1. Szczęśliwi, którzy szukają prawdy 2. Jak powiedzieć Bogu „tak”? 3. Droga, którą mam do przebycia 4. Co w życiu liczy się najbardziej? 5. Szczęśliwi, którzy szukają Jezusa 6. Królestwo niebieskie jest pośród nas II. Pismo Święte w życiu chrześcijanina 7. Biblia księgą spotkania z Bogiem 8. Jak odkrywać prawdę biblijnych opowieści? 9. Kto stworzył dinozaury? 10. Moje drzewo rodowe, czyli kto pochodzi od małpy, a kto od Adama i Ewy? 11. Komu służą aniołowie? 12. Dlaczego trzeba było opuścić Eden? 13. Dlaczego podziwiać a nie zazdrościć? Kain i Abel 14. Jak ocalić najbliższych? Noe 15. Zyski i straty budowniczych. Wieża Babel III. Historia zbawienia: patriarchowie 16. Wyjdź ze swej ziemi. Abraham 17. Ojcze, a gdzie jest baranek? Izaak 18. Jak masz na imię: Jakub czy Izrael? 19. Stał się narzędziem Boga. Józef Egipski 20. Wyjście z niewoli. Mojżesz 21. Trudna podróż. Wędrówka narodu wybranego przez pustynię 22. Umowa wyryta na kamiennych tablicach. Przymierze na Synaju 23. Boże kryteria wyboru ludzi. Gedeon 24. Korzystanie z Bożej mocy. Samson 25. Jak słuchać Boga? Samuel IV. Spotkanie z Jezusem w sakramentach: chrzest, Eucharystia 26. Pierwszy z sakramentów 27. Jak spotkać żywego Jezusa? 28. Z kim rozmawiam w kościele? 29. „Oto wielka tajemnica wiary” 30. Kiedy klękać, a kiedy siadać? 31. Być światłem i solą 32. Pozdrowienie chrześcijańskie wyrazem mojej wiary V. Moja codzienność 33. To moje życie – sam o sobie decyduję 34. Zasady bezpieczeństwa duchowego w moim życiu 35. Tajemnica szczęśliwego życia – udane relacje z innymi 36. Kto ma rację, a kto nie? 37. Moje obowiązki, które mnie rozwijają 38. Na co wydaję zaoszczędzony czas? 39. Chcę pomagać innym. Wolontariat VI. Dzieje Kościoła 40. Świadectwo wiary pierwszych chrześcijan 41. Chrześcijaństwo a świat antyczny 42. Chrystianizacja Europy 43. Święty Benedykt i benedyktyni 44. Dlaczego chrzest Polski nie był stratą, lecz zyskiem? 45. Korona i krzyż. Święty Stanisław ze Szczepanowa 46. Królewskie insygnia z drewna i skóry VII. Przewodnicy w drodze do szczęścia 47. Opiekun dany przez Boga. Anioł Stróż 48. Duchowy siłacz. Święty Stanisław Kostka 49. Apostołka Bożego miłosierdzia. Święta Faustyna 50. Życie oddane za Boga i Ojczyznę 51. „Jestem, pamiętam, czuwam”. Apel jasnogórski VIII. Wydarzenia zbawcze 52. Zwykła modlitwa o niezwykłej mocy. Różaniec 53. By krucha pamięć nie zniszczyła wspomnień. Groby bliskich 54. Wokół historii zbawienia. Rok liturgiczny 55. Żłóbek, kolęda, opłatek – czy tylko tradycja? 56. Niezwykły przewodnik. Gwiazda betlejemska 57. Pustynia miejscem próby 58. Światło Chrystusa. Liturgia Wigilii Paschalnej 59. Spotkanie z Jezusem Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał 60. Znaki mocy z wysoka. Zesłanie Ducha Świętego

21,00 zł
16,80 zł

Rabat 20,0%
oszczędzasz 4,20 zł

32
Poznaję Jezusa 3. Religia. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Poznaję Jezusa 3. Religia. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa
Dostępny1749 szt.

Zeszyt ćwiczeń dla klasy III szkoły podstawowej Poznaję Jezusa do podręcznika zgodnego z programem AZ-1-01/18 z dnia 19.09.2018 Odzwierciedla tok katechezy zawarty w przewodniku metodycznym. Proponuje zadania z wykorzystaniem podręcznika ucznia.

19,01 zł
14,26 zł

Rabat 25,0%
oszczędzasz 4,75 zł

33
Historia 1. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Historia 1. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy
Dostępny457 szt.

Nowa edycja podręcznika Historia 1. Liceum i technikum wzbogacona o nowe elementy i zgodna ze zmianami w podstawie programowej. Uczeń i nauczyciel mają pewność, że w pełni zrealizują materiał wymagany na egzaminie maturalnym. Wskazówki i plan krok po kroku tworzenia maturalnej wypowiedzi argumentacyjnej usprawnią umiejętność pisania wypracowań. Warsztaty historyka pozwalają opanować umiejętność pracy z różnymi typami źródeł występującymi na maturze. W nowej edycji podręcznika dla klasy 1 zostały przedstawione 2 epoki: Starożytność, Średniowiecze. Treść podręcznika podzielono na 6 działów: Pradzieje i historia starożytnego Wschodu, Świat starożytnych Greków, Rzym i świat śródziemnomorski pod rzymskim panowaniem, Kształtowanie się średniowiecznej Europy, Rozkwit średniowiecza, Schyłek średniowiecza. Na początku podręcznika znajduje się wprowadzenie najważniejszych pojęć dotyczących nauk historycznych, informacje odnoszące się do periodyzacji dziejów, rodzajów źródeł historycznych i ich krytycznej analizy. Numer dopuszczenia: 1147/1/2022

55,35 zł
49,26 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,09 zł

34
Pucio u lekarza - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Pucio u lekarza
Dostępny7801 szt.

Pucio bardzo źle się czuje. Ma gorączkę, katar, kaszel i boli go głowa. Zupełnie nie ma ochoty na śniadanie ani nawet na zabawę! Wygląda na to, że musi odwiedzić doktor Anię… W gabinecie Pucio dostaje ważne zadanie: uspokoić smoka, który boi się badania. Wywiązuje się z tego znakomicie, a przy okazji sam zostaje zbadany. Teraz wystarczy tylko przyjmować lekarstwa i robić inhalacje. Po kilku dniach dzielny Pucio jest zdrów jak ryba! Celem książki jest pomoc w oswajaniu lęku dziecka przed wizytą u lekarza.

29,99 zł
19,19 zł

Rabat 36,0%
oszczędzasz 10,80 zł

35
Język polski. Teraz egzamin ósmoklasisty. Repetytorium - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Język polski. Teraz egzamin ósmoklasisty. Repetytorium
Dostępny980 szt.

Nowa edycja repetytorium Teraz egzamin ósmoklasisty do szkoły podstawowej umożliwia przygotowanie do egzaminu w roku szkolnym 2021–2022, a ponadto utrwalenie wszystkich zagadnień z podstawy programowej poprzez rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. Zamieszczony w publikacji materiał ułatwia weryfikowanie postępów: porcje wiedzy do powtórki mają zastosowanie w propozycjach zadań typu egzaminacyjnego. Materiały można wykorzystać do pracy na lekcji (podczas realizacji bieżącego materiału oraz powtórek egzaminacyjnych), w domu i na zajęciach dodatkowych. • Pozwala uporządkować i sprawnie powtórzyć wymagane na egzaminie treści przedmiotowe dzięki pigułkom wiedzy z nauki o literaturze i języku. • Systematyzuje wiedzę o utworach pod kątem egzaminu dzięki funkcjonalnym opracowaniom wszystkich lektur obowiązkowych dla klas 4–8 (zawiera streszczenia wszystkich lektur, charakterystyki postaci oraz omówienie najważniejszych motywów literackich). • Ułatwia kształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich poprzez samouczki. • Przygotowuje do analizy tekstów ikonicznych w kontekście lektur. • Rozwija umiejętności retoryczne dzięki praktycznym informacjom o środkach retorycznych oraz zadaniom. • Skutecznie przygotowuje do tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnych za pomocą szczegółowych instrukcji pisania wypracowań wraz z przykładami ich realizacji oraz ćwiczeń krok po kroku. • Przybliża strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych poprzez praktyczne wskazówki do zestawów poleceń po każdej pigułce wiedzy. • Umożliwia sprawne wyszukanie teorii dzięki systemowi odsyłaczy zamieszczonych obok zadań egzaminacyjnych.

34,90 zł
31,06 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 3,84 zł

36
Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i techn...
Dostępny3218 szt.

Numer dopuszczenia: 1006/2/2020 Podręcznik wydawnictwa Nowa Era to pozycja, która daje możliwość realizacji wymagań podstawy programowej z biologii. Pozycja umożliwia skuteczną i przyjemną naukę. Kierowany do uczniów klasy drugiej liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Książka zawiera treści z podstawy programowej w zakresie podstawowym. Uczniowie korzystający z podręcznika, zdobędą informacje na temat poszczególnych układów narządów, budujących organizm człowieka. Wiadomości te pozwolą zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje ludzkie ciało. W podręczniku znalazły się zarówno elementy przypominające wiedzę zdobytą w szkole podstawowej, jak i rozmaite ciekawostki, zachęcające dzieci do pogłębiania wiedzy. Wyszczególnienie głównych treści na początku każdego tematu ułatwia znalezienie najważniejszych wiadomości. Autorki podpowiadają, jak najłatwiej zapamiętać ważne informacje. W książce są też zadania kontrolne, pozwalające sprawdzić wiedzę i utrwalić zdobyte wiadomości, a także ukazują, w jaki sposób wiedza biologiczna jest stosowana w praktyce. Obowiązkowe obserwacje i doświadczenia zostały opisane w taki sposób, by można było dokładnie przeanalizować wszystkie ich etapy. W podręczniku znalazły się również opisy wybranych chorób (objawy, przyczyny, profilaktyka). Najważniejsze informacje z danego działu podane zostały w sekcjach zatytułowanych „Podsumowanie”, a powtarzaniu wiadomości oraz doskonaleniu umiejętności rozwiązywania zadań służą zadania umieszczone po każdym dziale w sekcjach „Sprawdź, czy już umiesz!”. Materiał podręcznika podzielony został na 12 działów, każdy z nich zawiera kilka tematów. Wszystkie dotyczą funkcjonowania ludzkiego organizmu oraz układów w nim występujących. Na końcu publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi do ujętych w nim zadań, przydatne terminy oraz indeks.

49,50 zł
41,58 zł

Rabat 16,0%
oszczędzasz 7,92 zł

37
Oblicza geografii 1. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Oblicza geografii 1. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcące...
Dostępny578 szt.

Przedstawiona publikacja oswaja z formą zadań maturalnych dzięki zadaniom typu maturalnego uporządkowanym według rozdziałów z podręcznika. Pomaga kształcić umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych dzięki przykładowym zadaniom rozwiązanym krok po kroku. Pozwala ćwiczyć różnorodne umiejętności geograficzne dzięki zadaniom z bogatym materiałem źródłowym. Pomaga wyćwiczyć umiejętności często sprawdzane na maturze dzięki zadaniom z poprzednich matur wybranym do każdego rozdziału. Umożliwia przekrojowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności po klasie 1 za pomocą „Zestawu maturalnego”, który znajduje się na końcu publikacji.

26,90 zł
23,94 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 2,96 zł

38
Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Nowość
Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i techn...
Dostępny391 szt.

Numer dopuszczenia MEN: 1010/1/2019 Podręcznik będzie pomocny dla uczniów w przyswojeniu materiałów z biologii. Publikacja pomaga kształcić umiejętność analizy procesów dzięki przejrzystym infografikom. Kształci umiejętność analizy doświadczeń biologicznych za pomocą samouczków „Krok po kroku”, „Obserwacji” i „Doświadczeń”. Pomaga w uporządkowaniu wiadomości z danego działu dzięki przekrojowemu ujęciu treści w postaci tabel, schematów i wykresów. Kształci umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki praktycznym wskazówkom zawartym w „Jest na to sposób”. Pomaga wyćwiczyć umiejętność udzielania odpowiedzi do określonych typów poleceń dzięki zadaniom typu maturalnego umieszczonym na końcu każdego działu.

54,90 zł
48,86 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,04 zł

39
Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i techni...
Dostępny2958 szt.

Podręcznik Oblicza geografii 2 do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej. Został przygotowany z myślą o uczniach, którzy nie przystępują do matury z geografii. Ułatwia poznanie aktualnych problemów współczesnego świata. • Ułatwia naukę geografii poprzez wyraźne wyróżnienie treści niezbędnych do dalszego kształcenia, cele lekcji podane w elemencie „Na tej lekcji dowiesz się”, podsumowania zamieszczane po każdej lekcji w elemencie „Zapamiętaj” oraz „Podsumowania” na końcu każdego rozdziału. • W przystępny sposób kształci umiejętność pracy z mapą dzięki bogatemu materiałowi kartograficznemu przedstawiającemu różnorodne zagadnienia dotyczące współczesnego świata. • Ułatwia analizowanie przyczyn oraz skutków najważniejszych zagadnień społeczno-ekonomicznych występujących na świecie za pomocą elementu „Przyczyny i skutki”. • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianami za pomocą elementu „Sprawdź, czy potrafisz!”. • Umożliwia ocenę zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w naszym kraju na tle innych państw dzięki elementowi „W Polsce”. • Pozwala doskonalić umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych, ponieważ zawiera różnorodne mapy, wykresy i tabele. • Wzbudza zainteresowanie ucznia geografią dzięki elementowi „Okiem geografa” oraz licznym ciekawostkom „Czy wiesz, że”. „Oblicza geografii” to sprawdzona seria w nowej odsłonie, wzbogacona o nowe rozwiązania ułatwiające naukę geografii w zakresie podstawowym oraz pomagająca w jeszcze lepszym przygotowaniu do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym.

49,50 zł
44,06 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 5,44 zł

40
Polska, kontynenty, świat. Atlas geograficzny dla klas 5-8 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Polska, kontynenty, świat. Atlas geograficzny dla klas 5-8 szkoły pods...
Dostępny767 szt.

Polska, kontynenty, świat to atlas przygotowany na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych. Stanowi bogate źródło wiedzy oraz doskonałą pomoc w zrozumieniu zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie. • Umożliwia efektywną pracę z mapami zarówno młodszym, jak i starszym uczniom. • Dostarcza najbardziej aktualnych informacji dzięki zaktualizowanym mapom oraz jeszcze większej liczbie najnowszych danych statystycznych zamieszczonych w tabelach na końcu atlasu. • Pomaga w łatwy sposób zrozumieć, czym jest skala mapy, dzięki nowej czytelnej infografice. • Doskonali umiejętność analizy i interpretacji mapy turystycznej dzięki zadaniom do mapy turystycznej Tatr.

47,90 zł
42,63 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 5,27 zł

41
To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokszta...
Dostępny6522 szt.

Numer dopuszczenia: 994/2/2020 Podręcznik do szkoły średniej: • ułatwia zrozumienie nowych zagadnień dzięki przypomnieniu podstaw chemii na początku działu „To było w szkole podstawowej!” oraz metodzie na zapamiętanie pojęć lub opanowanie umiejętności „Jest na to sposób!”, • rozwija umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych, opisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym eksperymentom z wyróżnionymi obserwacjami i wnioskiem, • kształci umiejętności obliczeniowe i stosowanie poprawnej nomenklatury związków organicznych dzięki przykładom z „Planem rozwiązywania” tłumaczącym krok po kroku sposoby rozwiązania zadań, • umożliwia zrozumienie złożonych procesów dzięki infografikom „Krok po kroku”, • ułatwia powtórzenie materiału do sprawdzianów dzięki „Podsumowaniom” w formie pytań i odpowiedzi i przekrojowym zadaniom do działów „Sprawdź, czy potrafisz”, • zapewnia systematyczne ćwiczenie kluczowych umiejętności – dołączony„Zbiór zadań” zawiera ponad 200 zadań do wszystkich działów z chemii organicznej, uporządkowanych zgodnie z zasadą stopniowania trudności i podzielonych pod kątem zagadnień istotnych w nauce chemii.

53,50 zł
47,62 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 5,88 zł

42
Matematyka 1. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Matematyka 1. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony
Dostępny1396 szt.

Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem do matematyki do nowego, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum (zgodnym z podstawą programową, która będzie obowiązywać w szkołach od września 2019 r.) i stanowi jego cenne uzupełnienie. Zawiera bardzo dużo zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Bogactwo i charakter zgromadzonych zadań umożliwi każdemu nauczycielowi stosowny wybór zadań do rozwiązania na lekcjach, do prac domowych, do ćwiczeń kontrolnych. Po każdym rozdziale zamieszczono test sprawdzający oraz zadania powtórzeniowe, a na końcu zbioru podano wskazówki i odpowiedzi do zadań.

37,70 zł
33,55 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 4,15 zł

43
Miejsca pełne BOGActw. Katechizm dla klasy 4 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Miejsca pełne BOGActw. Katechizm dla klasy 4 szkoły podstawowej
Dostępny854 szt.

Numer dopuszczenia MEN: AZ-21-02/12-KI-1/12 Katechezy w klasie czwartej jeszcze bardziej przybliżą cię do Boga, do Pana Jezusa i do Jego Matki Maryi. Poprowadzą cię do miejsc pełnych BOGActw, które odkryjesz w towarzystwie sympatycznego wędrowca o imieniu Wszędek.

19,00 zł
14,25 zł

Rabat 25,0%
oszczędzasz 4,75 zł

44
Mitologia - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Mitologia
Dostępny653 szt.

Przedstawiamy zbiór podań z mitologii greckiej i rzymskiej. Poprzedza go wstęp, który autor poświęcił charakterystyce religijności starożytnych Greków i Rzymian. Parandowski opowiada najbardziej znane mity, zazwyczaj w jednej, góra dwóch wersjach, które uznaje za podstawowe. W początkowych rozdziałach, grupuje mityczne opowieści wokół postaci kolejnych bogów, a później relacjonuje cykle mitów związanych z tradycją poszczególnych krain: tebańskie, kreteńskie etc. Ograniczenie ilości uwzględnianych wersji mitów znacznie ułatwia lekturę, mimo to wybór jest nadal bardzo obfity. Przez wiele lat była to najchętniej czytana mitologia także z uwagi na piękny styl Parandowskiego.

42,00 zł
35,70 zł

Rabat 15,0%
oszczędzasz 6,30 zł

45
Biologia na czasie 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Biologia na czasie 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego...
Dostępny1762 szt.

Karty pracy ucznia „Biologia na czasie” pomagają utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach, a dzięki miejscom na notatki z powodzeniem zastąpią zeszyt przedmiotowy: • ułatwiają naukę dzięki zadaniom skorelowanym z podręcznikiem, • pomagają w szybkich powtórkach przed sprawdzianami za pomocą map mentalnych „Uporządkuj wiedzę” porządkujących informacje z każdego działu, • pozwalają utrwalić wiedzę przed sprawdzianem dzięki kartom powtórzeniowym z zadaniami przekrojowymi po dziale.

24,90 zł
22,16 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 2,74 zł

46
Repetytorium. Podręcznik do szkół ponadpodstawowych. Matura 2023. Poziom podstawowy i rozszerzony. Zestaw Ucznia - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Repetytorium. Podręcznik do szkół ponadpodstawowych. Matura 2023. Pozi...
Dostępny5498 szt.

Nowe Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych autorstwa Marty Rosińskiej i Lyndy Edwards, z udziałem Moniki Cichmińskiej, zostało napisane w oparciu o nowy Informator maturalny i umożliwia kompleksowe przygotowanie uczniów do wszystkich części egzaminu maturalnego na obu poziomach. Nowe Repetytorium jest przyjazne uczniom stopniowo zwiększa poziom trudności i różnorodność wprowadzanych typów zadań egzaminacyjnych, co pozytywnie wpływa na motywację do nauki.Repetytorium to także wyjątkowy, oparty na trzech autorskich założeniach, program rozwijania znajomości środków językowych zarówno w samym podręczniku, jak i w dołączonym do niego Use of English Practice Book for Matura! To 48-stronicowy materiał oparty na bestsellerowej publikacji dr Moniki Cichmińskiej - zaktualizowany pod kątem nowej matury i wydrukowany, dla wygody uczniów oraz nauczycieli!Dostępny do podręcznika zestaw materiałów i narzędzi zapewnia dodatkowe wsparcie podczas przygotowań do egzaminu filmy wideo wspomagają naukę słownictwa i gramatyki, a aplikacja z dodatkowymi, interaktywnymi zadaniami leksykalno-gramatycznymi ułatwia szybkie utrwalanie wiedzy np. w drodze do szkoły. Warto wiedzieć:Do każdej Książki ucznia jest dołączony Use of English Practice Book for Matura autorstwa dr Moniki Cichmińskiej.W Use of English Practice Book for Matura znajduje się kod dostępu do aplikacji Student's App z materiałami cyfrowymi do rozdziałów 1-4 (Cyfrowa Książka ucznia, zadania On-the-go Practice, Student's Resource Centre).Nauczyciel pracujący z nowym Repetytorium w szkole może pobrać kod dostępu do materiałów i narzędzi cyfrowych (Teacher's App, Teacher's Resource Centre) na www.staffroom.pl.Materiały cyfrowe do rozdziałów 5-14 oraz Test Generator będą dostępne od września 2022.

89,00 zł
77,43 zł

Rabat 13,0%
oszczędzasz 11,57 zł

47
Mikołajek - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Mikołajek
Dostępny3192 szt.

Mikołajek, Joachim, Euzebiusz, Maksencjusz, Alcest, Ananiasz… To imiona najpopularniejszych łobuziaków w historii literatury dziecięcej. Ich przygody bawią polskich czytelników już od pół wieku! Przez lata książki ukazywały się w niezmienionej szacie graficznej – ten charakterystyczny kwadratowy format rozpoznawał każdy fan serii. Na pięćdziesiątą rocznicę pierwszego polskiego wydania przygotowaliśmy zupełnie nową edycję cyklu. Nieco większy format i nowe okładki kryją jednak te same przezabawne historie, które ciągle zdobywają nowych czytelników w różnym wieku, zachwycając kolejne pokolenia.

34,90 zł
22,34 zł

Rabat 36,0%
oszczędzasz 12,56 zł

48
Słuchamy Pana Boga. Podręcznik do religii dla 4 klasy szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Słuchamy Pana Boga. Podręcznik do religii dla 4 klasy szkoły podstawow...
Dostępny135 szt.

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski. Zatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego. Podręcznik nr AZ-21-01-/10-KR-3/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10 Poznaję Boga i w Niego wierzę.

24,90 zł
20,92 zł

Rabat 16,0%
oszczędzasz 3,98 zł

49
Zanim wystygnie kawa - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Zanim wystygnie kawa
Dostępny860 szt.

Światowy bestseller. Ponad milion sprzedanych egzemplarzy. Mała kawiarnia w Tokio pozwala swoim gościom na podróż w czasie. Pod warunkiem, że wrócą, zanim wystygnie kawa. A gdyby móc cofnąć się w czasie? Gdyby choć na chwilę wrócić do przeszłości i spróbować coś wyjaśnić, czemuś zaradzić, spotkać się z kimś, może po raz ostatni… W małej bocznej uliczce w Tokio ukryła się klimatyczna kawiarnia, która od ponad stu lat serwuje starannie parzoną kawę. Krążą pogłoski, że swoim klientom oferuje też wyjątkową możliwość podróży w czasie. W „Zanim wystygnie kawa” spotykamy cztery osoby, z których każda ma nadzieję skorzystać z tej oferty. Ktoś chce się skonfrontować z dawną miłością, ktoś powrócić do czasów sprzed utraty pamięci, zobaczyć się z siostrą, spotkać córkę, której nigdy nie było okazji poznać. Wszystko może się wydarzyć, ale pod wieloma warunkami. Najważniejszy: musisz wrócić, zanim wystygnie twoja kawa.

44,90 zł
26,94 zł

Rabat 40,0%
oszczędzasz 17,96 zł

50
Matematyka 4. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Matematyka 4. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony
Dostępny1641 szt.

Podręcznik jest przeznaczony dla absolwentów szkół podstawowych, którzy uczęszczają do 4-letnich liceów i 5-letnich techników. Jest zgodny z podstawą programową, która obowiązuje w tych szkołach od września 2019 r. Materiał zawarty w podręczniku jest kontynuacją i rozwinięciem zagadnień przedstawionych w podręczniku do klasy 1., 2. i 3. Autorzy omówili w nim m.in.: funkcję wykładniczą i logarytmiczną, elementy statystyki, rachunek prawdopodobieństwa i geometrię przestrzenną. Rozdziały są podzielone na tematy odpowiadające jednej, dwóm lub trzem jednostkom lekcyjnym. Głębsze zrozumienie omawianych zagadnień umożliwiają rozwiązane przykłady oraz ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego rozwiązania. Każdy temat kończą zadania sprawdzające zrozumienie omawianych zagadnień, a każdy rozdział jest zakończony serią zadań zamkniętych i otwartych. Wszystkie zadania na dowodzenie zostały oznaczone symbolem D. Na końcu podręcznika znajdują się odpowiedzi do większości zadań.

54,90 zł
45,65 zł

Rabat 16,8%
oszczędzasz 9,25 zł

51
Matematyka. Teraz egzamin ósmoklasisty. Repetytorium - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Matematyka. Teraz egzamin ósmoklasisty. Repetytorium
Dostępny3015 szt.

Repetytorium Teraz egzamin ósmoklasisty pomoże uczniowi skutecznie przygotować się do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/22, a ponadto utrwalić wszystkie zagadnienia z podstawy programowej przewidziane do realizacji przed egzaminem. Repetytorium zostało zweryfikowane po pierwszych egzaminach ósmoklasisty i wzbogacone o zadania, które wystąpiły na egzaminie w roku 2020. • Zawiera praktyczne informacje o egzaminie z matematyki, m.in. ile trwa, co można i czego nie wolno zabrać ze sobą na egzamin, ilu i jakich zadań można się spodziewać. • Ułatwia przypomnienie i uporządkowanie niezbędnej wiedzy teoretycznej dzięki małym porcjom informacji teoretycznych, ujętych często w tabele, schematy, które ułatwiają zapamiętywanie. • Umożliwia wyćwiczenie kluczowych umiejętności dzięki wielu rozwiązanym przykładom i odpowiadającym im ćwiczeniom do samodzielnego wykonania. • Zapewnia intensywny trening zadaniowy dzięki bogatemu i różnorodnemu zbiorowi zadań egzaminacyjnych otwartych i zamkniętych. • Zawiera zadania zaprezentowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, dzięki czemu zwraca uwagę na najbardziej reprezentatywne przykładowe zadania egzaminacyjne. • Pozwala samodzielnie przeprowadzić próbny egzamin dzięki przykładowemu arkuszowi egzaminacyjnemu podsumowującemu całość powtórzenia. • Umożliwia systematyczną pracę w domu lub w szkole – przejrzysta struktura publikacji pozwala rozłożyć przygotowania na etapy. • Zawiera przydatne informacje matematyczne w formie plakatowej, które zwracają uwagę na wybrane reguły i prawidłowości matematyczne. • Zawiera odpowiedzi i rozwiązania (pod kodami QR) do wszystkich zadań, które pozwalają samodzielnie zweryfikować swoje rozwiązania i ocenić stopień własnego przygotowania do egzaminu.

33,90 zł
32,21 zł

Rabat 5,0%
oszczędzasz 1,69 zł

52
Poznaję Jezusa 3. Podręcznik do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Poznaję Jezusa 3. Podręcznik do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej
Dostępny1828 szt.

Nowy podręcznik do nauczania religii w klasie III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/18-KI-14/22, zgodny z programem AZ-1-01/18 z dnia 19.09.2018 • Zawiera 60 tematów. • Jest pomocą w przygotowaniu uczniów do spotkania z Je­zusem w Eucharystii. • Uczniom towarzyszą bohaterowie klasy III – Basia i Krzyś. • Atrakcyjny przekaz treści: ilustracje, fotografie, tekst bi­blijny oraz krótkie jego wyjaśnienie, tekst odnoszący treści religijne do życia uczniów. • Zawiera stałe elementy: Zastanów się, Zapamiętaj, Zaśpiewaj, Pamiętnik, Mały katechizm oraz ważną informację umieszczoną w rysunku laptopa. • Na końcu podręcznika umieszczono: zebrane pieśni i piosenki do wykorzystania na lekcji oraz „Mały katechizm” z treściami do nauczenia się przez ucznia.

21,00 zł
15,75 zł

Rabat 25,0%
oszczędzasz 5,25 zł

53
Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i techni...
Dostępny4458 szt.

Numer dopuszczenia: 983/3/2021 Podręcznik Oblicza geografii 3 do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski. Został przygotowany z myślą o uczniach, którzy nie przystępują do matury z geografii. Ułatwia poznanie wielu aktualnych zagadnień dotyczących naszego kraju: • ułatwia naukę geografii Polski poprzez wyraźne wyróżnienie treści niezbędnych do dalszego kształcenia, cele lekcji podane w elemencie „Na tej lekcji dowiesz się”, podsumowania zamieszczane po każdej lekcji w elemencie „Zapamiętaj” oraz „Podsumowania” na końcu każdego rozdziału, • w przystępny sposób kształci umiejętność pracy z mapą Polski dzięki bogatemu materiałowi kartograficznemu przedstawiającemu różnorodne zagadnienia dotyczące naszego kraju, • umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianami za pomocą elementu „Sprawdź, czy potrafisz!”, • ułatwia analizę elementów środowiska geograficznego najbliższej okolicy dzięki wielu praktycznym wskazówkom zawartym w elemencie „W Twoim regionie”, • pozwala doskonalić umiejętność interpretacji danych statystycznych dotyczących naszego kraju, ponieważ zawiera różnorodne mapy, wykresy i tabele, • wzbudza zainteresowanie ucznia geografią Polski za sprawą elementu „Okiem geografa” oraz licznych ciekawostek „Czy wiesz, że…”.

49,50 zł
44,06 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 5,44 zł

54
Chłopcy z Placu Broni - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Chłopcy z Placu Broni
Dostępny3791 szt.

Niezwykle popularna książka, klasyka literatury węgierskiej. Przedstawia dzieje gromadki chłopców - uczniów budapesztańskiego gimnazjum - którzy gorąco pokochali swój plac zabaw i bronili go przed napaścią rówieśników z innej szkoły. Autor szczególnie podkreśla takie wartości, jak honor, odwaga i poczucie obowiązku.

29,90 zł
19,14 zł

Rabat 36,0%
oszczędzasz 10,76 zł

55
Odkrywam królestwo Boże. Podręcznik do religii dla klasy 2 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Odkrywam królestwo Boże. Podręcznik do religii dla klasy 2 szkoły pods...
Dostępny1048 szt.

Numer dopuszczenia: AZ-12-01/18-KI-7/21 Katechizm dla klasy 2 szkoły podstawowej zawiera 60 tematów i pełni również rolę zeszytu ćwiczeń. Ma atrakcyjny przekaz treści: różnorodność zadań, nowoczesna szata graficzna, tekst biblijny oraz krótki tekst do uzupełnienia i zapamiętania przez uczniów. Zawiera elementy przygotowania uczniów do spotkania z Bogiem w Eucharystii. Uczniom towarzyszą bohaterowie klasy 2I – Basia i Krzyś oraz ich koledzy i koleżanki.

19,00 zł
14,25 zł

Rabat 25,0%
oszczędzasz 4,75 zł

56
Matematyka 4. Zbiór zadań. liceum i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Matematyka 4. Zbiór zadań. liceum i technikum. Zakres podstawowy
Dostępny1766 szt.

Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem do matematyki do nowego, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum (zgodnym z nową podstawą programową, która obowiązuje w szkołach od września 2019 r.) i stanowi jego cenne uzupełnienie. Zawiera bardzo dużo zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Bogactwo i charakter zgromadzonych zadań umożliwi każdemu nauczycielowi stosowny wybór zadań do rozwiązania na lekcjach, do prac domowych, do ćwiczeń kontrolnych. Po każdym rozdziale zamieszczono test sprawdzający oraz zadania powtórzeniowe, a na końcu zbioru podano wskazówki i odpowiedzi do zadań.

35,50 zł
31,60 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 3,90 zł

57
Nowa Teraz matura 2023 Język polski Vademecum z cyfrowym wspomaganiem nauki poziom podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
67,90 zł
60,43 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 7,47 zł

58
Odkryć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Odkryć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum....
Dostępny1895 szt.

Numer dopuszczenia MEN: 1001/1/2019 Przedstawiamy podręcznik przedstawiający zagadnienia fizyczne przystępnie i atrakcyjnie, z licznymi nawiązaniami do życia codziennego. Pomaga zainteresować uczniów przedmiotem i zrozumieć im kolejne zagadnienia dzięki prostemu językowi, małym porcjom wiedzy, licznym odwołaniom do życia codziennego, czytelnym ilustracjom, atrakcyjnym infografikom i ciekawostkom („A to ciekawe”, „Z historii”). Ułatwia naukę przeprowadzania i analizowania doświadczeń dzięki prostym eksperymentom z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, zilustrowanym i opatrzonym komentarzem.

50,90 zł
45,30 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 5,60 zł

59
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Katechizm dla klasy 8 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Katechizm dla klasy 8 szkoły pod...
Dostępny674 szt.

Podręcznik nr AZ-32-01/13-KI-4/14 do nauki religii rzymskokatolickiej dla klasy II gimnazjum zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r. Katechizm ukazuje młodemu człowiekowi korzyści płynące z życia wartościami chrześcijańskimi. Pogłębia i poszerza o nowe wymiary tematykę podjętą w klasie I gimnazjum. Obejmuje 61 jednostek tematycznych uporządkowanych w siedmiu rozdziałach: Rozdział I. Przyjęcie Jezusa 1. W którą stronę? Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji – prowadź! 2. Jak zmienić swoje życie? 3. Jak zapracować na niebo? 4. Błogosławieni, którzy zaufali miłości Jezusa. Rozdział II. Miłość 5. To moje życie – sam o sobie decyduję. 6. Udane relacje z innymi – szczęśliwe życie. 7. Odwieczny konflikt międzypokoleniowy. 8. Za kogo przebiera się Jezus? Inni ludzie, których spotykam. 9. Nierozumiana i odkrywana miłość – aborcja a adopcja duchowa. 10. Niepotrzebna i przygarnięta miłość. 11. Miłość, która daje siłę i leczy. Dar i pomoc w przeżywaniu cierpienia. Rozdział III. Syn Boży 12. Kim jest człowiek wierzący? 13. Jaki kolor miały oczy Jezusa? Chrześcijańskie świadectwa historyczności Jezusa. 14. Mówił o Nim świat. Pozachrześcijańskie świadectwa o Jezusie Chrystusie. 15. Cztery odsłony tej samej Prawdy. Orędzie czterech Ewangelii. 16. Cuda Jezusa wyrazem zbawczej miłości. 17. Życie Jezusa odczytane na osi i w spirali czasu. Rok liturgiczny. 18. Czekanie na Boga, który przychodzi. 19. Spotkanie z Jezusem Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał. 20. Ten, który zmartwychwstał, wstąpił do nieba, aby dalej być obecnym. 21. Przyjdzie, aby nas osądzić. 22. Obowiązek, ale i przywilej. Udział we Mszy Świętej. 23. „Oto wielka tajemnica wiary”. Modlitwa Eucharystyczna. 24. Na ile mogę zbliżyć się do Boga? Sakrament Eucharystii. 25. Z Jezusem i do Jezusa. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rozdział IV. Parafia, wspólnota, ruch 26. Moja parafia i jej historia. 27. Moja diecezja. 28. Gdy potrzebuję innych to… Ruchy i wspólnoty w Kościele. 29. Jak ubiera się święty? 30. Czy ksiądz jest ważniejszy od ministranta? Apostolstwo świeckich. 31. Jak spotkać żywego Jezusa? Obecność Chrystusa w liturgii. 32. Komu potrzebne jest chodzenie do kościoła? 33. Gromadzić się, by rozważać Słowo Pana. 34. Jakość wspólnoty a jakość mojej modlitwy. Pismo Święte w życiu chrześcijanina. 35. Po co jest piękno? Sztuka sakralna. Rozdział V. Europa 36. Chrześcijaństwo a świat antyczny. 37. Chrystianizacja Europy. 38. Święty Benedykt i benedyktyni. 39. Rozłam w Kościele. Schizma wschodnia. 40. Reforma gregoriańska. 41. Jak powstawały uniwersytety? 42. Spór o ewangeliczne ubóstwo. 43. Inkwizycja – prawda, pamięć i przebaczenie w Kościele. 44. Reformacja i reforma katolicka. Sobór trydencki. 45. Oświecenie i rewolucja francuska. Rozdział VI. Mój rozwój 46. Pokora i pycha w moim rozwoju. 47. Modlitwa Pańska jako program drogi chrześcijanina. 48. Być człowiekiem modlitwy. Przykłady osób żyjących modlitwą. 49. Dążenie do niezależności. Wychowanie i samowychowanie. 50. Świat dziecka i nastolatka. Dojrzałe relacje z Bogiem i ludźmi. 51. Za każdym razem widzę siebie inaczej. Przyjmowanie opinii innych o sobie. 52. Kto jest za tym, że nie ma słońca? Normy moralne. 53. Dlaczego mądry, a nie inteligentny i bogaty? Mądrość Salomona. 54. Moje obowiązki, które mnie rozwijają. 55. Moje zainteresowania – co lubię, kim chcę zostać. Rozdział VII. Wydarzenia zbawcze 56. Wszystkich Świętych – zwyczajni niezwyczajni. 57. „Moc truchleje”. Przesłanie Bożego Narodzenia. 58. Trzech Króli – gdzie jest Mesjasz? 59. „Któryś za nas cierpiał” – przesłanie Wielkiego Postu. 60. Wielkanoc – pusty grób. 61. Nowa ewangelizacja w mojej parafii. Zesłanie Ducha Świętego.

19,00 zł
14,25 zł

Rabat 25,0%
oszczędzasz 4,75 zł

60
Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Nowość
Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i techni...
Dostępny99 szt.

Numer dopuszczenia: 973/1/2019 Podręcznik z serii „Oblicza geografii” to publikacja, która ułatwia przygotowanie do matury dzięki elementowi „Sposób na zadania”, umieszczonemu na końcu każdego rozdziału. Umożliwia samodzielne nabywanie najważniejszych umiejętności geograficznych dzięki samouczkom „Krok po kroku”. W ciekawy sposób wyjaśniania trudne zjawiska i procesy geograficzne dzięki atrakcyjnym i czytelnym infografikom, rysunkom oraz fotografiom. Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianami i kartkówkami dzięki elementom „Podsumowanie”, „Test sprawdzający” oraz „Zadania powtórzeniowe”. Wzbudza zainteresowanie geografią dzięki elementowi „Spojrzenie z bliska” oraz licznym ciekawostkom „Czy wiesz, że”.

54,90 zł
48,86 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,04 zł

61
Biologia na czasie 1. Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązywania zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Biologia na czasie 1. Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązy...
Dostępny1527 szt.

Przedstawiona publikacja oswaja z formą zadań maturalnych dzięki zadaniom typu maturalnego uporządkowanym według działów i tematów z podręcznika Kształci kluczową umiejętność udzielania odpowiedzi adekwatnych do danego typu polecenia dzięki elementowi „Jak rozumieć polecenia?”. Pomaga kształcić umiejętność rozwiązywania zadań przez praktyczne wskazówki zawarte w „Przykładach”. Pomaga wyćwiczyć umiejętności często sprawdzane na maturze dzięki zadaniom CKE do każdego działu zawartym w „To było na maturze!”. Umożliwia przekrojowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności po klasie 1 za pomocą „Zestawu maturalnego” zamieszczonego na końcu publikacji.

26,90 zł
23,94 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 2,96 zł

62
Fizyka 1. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Fizyka 1. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy
Dostępny1432 szt.

Podręcznik Fizyka 1, dzięki któremu uczniowie będą potrafili obserwować zjawiska fizyczne i wskazywać zastosowanie fizyki w życiu codziennym. Podręcznik obejmuje następujące działy: Kinematyka, Dynamika, Energia i jej przemiany, Grawitacja i astronomia. Na końcu podręcznika umieszczone są dodatkowo scenariusze doświadczeń, które można wykonać w czasie lekcji lub samodzielnie w domu. Na końcu każdego działu znajduje się sekcja Powtórzenie działu z częścią teoretyczną i zadaniową. Atuty podręcznika: Fizyka wyjaśniona w niezwykle prosty i przystępny sposób. Popularyzatorski język wykładu oraz ciekawie opracowane tematy łagodnie wprowadzają uczniów w fizyczne zagadnienia. Prawa fizyki w odniesieniu do życia codziennego oraz wiele odwołań do techniki, medycyny i innych dziedzin nauki ułatwią zrozumienie prezentowanych zagadnień. Przedstawienie różnych sposobów oznaczania sił i wyjaśnienie konwencji przyjętej w podręczniku pomogą uczniom w zrozumieniu zjawisk fizycznych. Trudne zagadnienia przedstawione w atrakcyjnej i przyjaznej formie sprzyjającej lepszym efektom nauczania. Przemyślane zastosowanie fotografii ułatwi naukę i zaciekawi ucznia fizyką. Efektowne, graficzne podsumowania działów w formie kolorowych sketchnotek pomagają w powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości oraz porządkują wiedzę. Infografiki w atrakcyjny sposób pokazują zastosowanie zasad fizycznych w otaczającym ucznia świecie, a tym samym wskazują praktyczny aspekt zdobywania wiedzy na lekcjach. Kompleksowe powtórzenie, sprawdzenie wiadomości oraz ćwiczenie umiejętności. Powtórzenie po każdym dziale pozwala zebrać najważniejsze informacje konieczne do powtórzenia materiału przed sprawdzianem. Dla zainteresowanych uczniów, dodatkowa dawka wiedzy w postaci ciekawostek w sekcji Wiedzieć więcej. Przykłady wyjaśniające krok po kroku tok postępowania podczas rozwiązywania zadań pozwalają lepiej zrozumieć istotne zagadnienia i sprzyjają samodzielności. Niezbędnik matematyczny omawia zagadnienia z matematyki pomocne w rozwiązywaniu zadań fizycznych.

58,22 zł
49,49 zł

Rabat 15,0%
oszczędzasz 8,73 zł

63
Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
Dostępny4609 szt.

Przedstawiamy pierwszy tom bestsellerowej serii. Fantastyczna i przezabawna powieść o polskich trzynastolatkach, nie tylko dla trzynastolatków! Przeczytajcie o przyjaźni, zwariowanych wynalazkach, sztucznej inteligencji, skarbach, duchach, robotach, latającym talerzu i… nastoletnich uczuciach.

39,00 zł
27,69 zł

Rabat 29,0%
oszczędzasz 11,31 zł

64
Edukacja dla bezpieczeństwa. Liceum i technikum klasa 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Nowa edycja 2022-2024 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Edukacja dla bezpieczeństwa. Liceum i technikum klasa 1. Podręcznik. Z...
Dostępny2925 szt.

Podręcznik zawiera najnowszą wiedzę i odnosi się do aktualnych standardów z zakresu ratownictwa medycznego. Przygotowuje uczniów do działania ratowniczego i uczy udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach urazowych. Wdraża do świadomego uczestnictwa w życiu regionu i kraju zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny.Podręcznik podzielony jest na rozdziały:podstawy pierwszej pomocyedukacja zdrowotnasytuacje nadzwyczajnych zagrożeńbezpieczeństwo państwaAtuty podręcznika:Aktualne informacje i praktyczne wskazówki do wykształcenia prawidłowego zachowania.Nowe treści, dotyczące pandemii koronawirusa COVID-19, pomogą uczniom w lepszym zrozumieniu powszechnie obowiązujących zasad postępowania.Nowe grafiki dotyczące uzbrojenia oraz treści dostosowane do projektu Ustawy o obronie ojczyzny, gwarantują uczniom dostęp do najnowszych źródeł informacji.Zasady postępowania ratowniczego zilustrowane za pomocą fotografii oraz szczegółowe schematy np. opatrywania ran i bandażowania ułatwią uczniom prawidłowe wykonywanie niezbędnych czynności.Czytelna i nowatorska forma prezentowania treści.Sekcje Krok po kroku, opisujące zasady postępowania ratowniczego wzbogacone o zdjęcia i ilustracje obrazujące poszczególne etapy, ułatwiają naukę i zapamiętywanie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.Odwołania do rzeczywistych sytuacji w formie scenek uruchamiają wyobraźnię uczniów i ułatwiają zapamiętywanie.Zastosowanie słownictwa typowego dla ratowników medycznych pozwala młodzieży na pierwszy kontakt z fachową terminologią. Praktyczne formy utrwalania wiedzy w postaci scenek oraz różnorodnych pytań i poleceń.Nowe podsumowania działów w formie graficznej ułatwiają zapamiętywanie i porządkowanie wiadomości.Po każdym temacie znajduje się podsumowanie w formie punktów z informacjami do powtórzenia oraz pytaniami sprawdzającymi.Pytania i polecenia w sekcji Sprawdź, czy potrafisz oraz pytania odwołujące się do scenek doskonale pomogą w utrwaleniu wiadomości.

46,60 zł
41,47 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 5,13 zł

65
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Katechizm dla klasy 6 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Katechizm dla klasy 6 szkoły pods...
Dostępny256 szt.

Numer dopuszczenia: AZ-22-01/20-KI-4/21 Katechizm obejmuje 60 jednostek tematycznych. Zawiera stałe elementy: fragment Pisma Świętego, tekst narracyjny, „Módl się”, „Zaśpiewaj”, „Za­stanów się”, „Zapamiętaj”, „Zadanie” oraz quiz na podsumowanie każdego rozdziału. Hasła „#warto” oraz „#wiem, że” pomagają uczniowi odkryć proponowaną wartość we włas­nym życiu. Nowoczesna grafika zachęca do zapoznania się z tematem.

21,00 zł
15,75 zł

Rabat 25,0%
oszczędzasz 5,25 zł

66
Poznać przeszłość 3. Historia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Poznać przeszłość 3. Historia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcąceg...
Dostępny4264 szt.

Podręcznik obejmuje materiał obejmujący wydarzenia z lat 1815–1939: • prezentuje treści z historii powszechnej i Polski w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób poprzez ciekawe fotografie, infografiki oraz ilustracje, • kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł opatrzonych zadaniami, • rozwija zainteresowanie przedmiotem m.in. za pomocą elementów „Symbole epoki” i „To budzi kontrowersje” oraz propozycji dodatkowych publikacji książkowych, • ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki przejrzystym „Podsumowaniom” i czytelnym osiom czasu.

49,50 zł
44,06 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 5,44 zł

67
Baśniowa opowieść - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Baśniowa opowieść
Dostępny11513 szt.

Nowa, fantastyczna powieść Stephena Kinga! Pierwsza powieść fantasy od czasu cyklu Mroczna Wieża. Siedemnastolatek otrzymuje w spadku niezwykłe dziedzictwo – klucz do równoległego wymiaru, w którym toczy się wojna między dobrem i złem; walka o najwyższą stawkę: przetrwanie zarówno tamtego świata, jak i tego, który znamy. Historia klasyczna jak baśń czy mit. Zaskakująca i świeża, lecz jednocześnie pełna motywów, które w twórczości Stephena Kinga lubimy najbardziej. Być może wszyscy tę opowieść znamy, lecz wciąż chcemy ją czytać, gdy opowiadana jest na nowo, przez pisarzy tej rangi, co Stephen King. Opowieść o zwyczajnym chłopcu, któremu pisane są bohaterskie czyny. Charlie Reade jest przeciętnym nastolatkiem, świetnym sportowcem i nie najgorszym uczniem. Ale chłopak dźwiga też spory bagaż doświadczeń. Gdy miał dziesięć lat, jego matka zginęła w wypadku. Jego ojciec, pogrążony w rozpaczy i żalu, zaczął pić. Charlie musiał nauczyć się, jak dbać i o siebie, i o niego.

59,90 zł
42,53 zł

Rabat 29,0%
oszczędzasz 17,37 zł

68
Dzieci z Bullerbyn - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Dzieci z Bullerbyn
Dostępny994 szt.

Opowieści o dzieciach z Bullerbyn to ukochana lektura z dzieciństwa kilku pokoleń czytelników. Lasse, Bosse, Lisa, Olle, Britta i Anna mieszkają w Bullerbyn. To maleńka wioska, ale wcale nie jest tam nudno. Każdy dzień, z pozoru zwyczajny, staje się świetną przygodą. Można łowić raki, spać w stogu siana, szukać skarbów, założyć spółdzielnię wiśniową oraz przesyłać wiadomości sznurkową pocztą. A najważniejsze, że przyjaciele i rodzina zawsze są blisko.

31,90 zł
20,42 zł

Rabat 36,0%
oszczędzasz 11,48 zł

69
Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i techn...
Dostępny1483 szt.

Numer dopuszczenia: 1010/2/2020 Podręcznik przeznaczony dla uczniów klas drugich, uczęszczających do liceum oraz technikum. Książka, która pozwala realizować wymagania nowej podstawy programowej w zakresie rozszerzonym. Pozycja umożliwia też odpowiednie przygotowanie do matury, a to wszystko dzięki rozwiązaniom rozwijającym kluczowe umiejętności z tejże podstawy. W podręczniku znalazły się informacje dotyczące różnorodności prokariontów, protistów, grzybów, porostów, roślin i zwierząt. Dzięki poznaniu tych wiadomości uczeń będzie w stanie odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących ich budowy i funkcjonowania. W podręczniku zawarte zostały elementy pozwalające na przypomnienie wiedzy zdobytej w klasie pierwszej, niezbędnej do zrozumienia zagadnienia omawianego podczas lekcji. Naukę kluczowych umiejętności biologicznych krok po kroku ma ułatwić „Samouczek”. Na początku każdego tematu zostały wyszczególnione najważniejsze wiadomości. Doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy są dodatkowe treści w sekcji „Dowiedz się więcej” oraz ciekawostki zatytułowane „Czy wiesz, że...”. Doświadczenia i obserwacje zostały opisane w taki sposób, by uczeń mógł dokładnie przeanalizować wszystkie ich etapy. Ciekawym sposobem na ukazanie zastosowania wiedzy w praktyce są opisy wykorzystania wiedzy biologicznej w medycynie. Na końcu każdego tematu znalazły się polecenia, które pozwalają sprawdzić wiedzę i utrwalić zdobyte wiadomości. Każdy dział kończą: „Podsumowanie”, czyli synteza kluczowych informacji oraz „Zadania powtórzeniowe”. Wykształceniu umiejętności rozwiązywania zadań o różnej formie służą szczegółowe wskazówki i podpowiedzi. Materiał podręcznika podzielony został na sześć działów, każdy z nich składa się kilku lub kilkunastu tematów.

54,90 zł
46,12 zł

Rabat 16,0%
oszczędzasz 8,78 zł

70
Matematyka 2. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Matematyka 2. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony
Dostępny639 szt.

Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem do matematyki do nowego, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum (zgodnym z nową podstawą programową, która obowiązuje w szkołach od września 2019 r.) i stanowi jego cenne uzupełnienie. Zawiera bardzo dużo zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Bogactwo i charakter zgromadzonych zadań umożliwi każdemu nauczycielowi stosowny wybór zadań do rozwiązania na lekcjach, do prac domowych, do ćwiczeń kontrolnych. Po każdym rozdziale zamieszczono test sprawdzający oraz zadania powtórzeniowe, a na końcu zbioru podano wskazówki i odpowiedzi do zadań.

37,70 zł
33,55 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 4,15 zł

71
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Zeszyt ćwiczeń do religii dla kla...
Dostępny104 szt.

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 szkoły podstawowej odzwierciedla tok katechezy zawarty w przewodniku metodycznym. Zawiera różnorodne zadania skorelowane z podręczni­kiem ucznia. Jest pomocą dla ucznia w utrwaleniu materiału. Daje uczniowi możliwość samodzielnego sprawdzenia swojej wiedzy w krótkim quizie. Może być pomocą w nauczaniu indywidualnym.

15,00 zł
11,25 zł

Rabat 25,0%
oszczędzasz 3,75 zł

72
Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i techn...
Dostępny2634 szt.

Podręcznik z zakresu rozszerzonego: • kształci kluczowe umiejętności biologiczne, w tym umiejętności badawcze, a także wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych oraz analizę procesów biologicznych, • rozwija umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnego za pomocą elementu „Wiesz, umiesz, zdasz”, • pomaga w utrwalaniu wiedzy poprzez powtarzanie istotnych treści z klasy 1 i klasy 2, niezbędnych do zrozumienia zagadnień omawianych na lekcji, dzięki elementowi „Przypomnij sobie”. Numer dopuszczenia: 1010/3/2021

54,90 zł
48,86 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,04 zł

73
To jest chemia 1. Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
To jest chemia 1. Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla lic...
Dostępny1522 szt.

Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi To jest chemia, część 1 pomagają systematycznie utrwalać wiadomości wprowadzane na zajęciach oraz kształcić umiejętności z lekcji na lekcję: • ułatwiają skuteczne opanowanie wiedzy z każdego tematu proste zadania „Na dobry początek” oraz zadania ze wskazówkami wspierają uczniów w pokonywaniu trudności, • kształcą umiejętność rozwiązywania zadań dotyczących opisu, projektowania i prezentacji wyników doświadczeń dzięki „Kartom laboratoryjnym”, • umożliwiają obserwację doświadczeń dzięki kodom dostępu do filmów z doświadczeniami chemicznymi zamieszczonych na portalu docwiczenia.pl, • uczą projektowania i przeprowadzania doświadczeń dzięki doświadczeniom do samodzielnego wykonania – „Niewielkie projekty, duże efekty”, • rozwijają umiejętność rozwiązywaniu zadań obliczeniowych dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku i „Wskazówkom matematycznym”, • ułatwiają sprawdzenie wiedzy przed sprawdzianem przy użyciu „Kart powtórzeniowych z zadaniami przekrojowymi” do każdego działu.

25,50 zł
22,70 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 2,80 zł

74
Jezus jest z nami. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej + CD - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Jezus jest z nami. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 3 szkoły podsta...
Dostępny3 szt.

Zawarte w zeszycie zadania: • ściśle wiążą się z treścią podręcznika, • stanowią istotną pomoc w realizacji celów katechetycznych i wymagań szczegółowych, • przez swą różnorodność (uzupełnianie tekstu, rysowanie, kolorowanie, rebusy, krzyżówki i inne łamigłówki oraz wycinanki i naklejki) wszechstronnie aktywizują ucznia i pobudzają do samodzielnej twórczej pracy, • posiadają zróżnicowany stopień trudności, • ich miejsce w toku lekcji oraz dodatkowe wskazówki opisane są w przewodniku metodycznym, • ułatwiają katechecie bieżącą ocenę pracy ucznia, Ćwiczenia zawierają płytę CD.

15,00 zł
11,25 zł

Rabat 25,0%
oszczędzasz 3,75 zł

75
Karolcia - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Karolcia
Dostępny3310 szt.

Najpopularniejszą polską powieścią przygodową dla dzieci 7-9 letnich jest urocza książka Marii Kruger zatytułowana Karolcia. Powieść jest wpisana do podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej jako lektura obowiązkowa dla uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej. Książka opowiada o przygodach ośmioletniej Karolcia i jej rówieśnika i przyjaciela Piotrusia. Karolcia znajduje cudowny koralik, który ma tę czarodziejską właściwość, że spełnia każde życzenie dziewczynki. Kiedy Karolcia i Piotr odkrywają magiczne działanie zaczarowanego koralika, decydują, że wykorzystają ją by pomagać innym, uczynić świat lepszym, a także... żeby spełnić swoje najśmielsze marzenia. Ale rzeczywistość szybko ich zaskoczy. Pochopnie wypowiadając nieprzemyślane do końca życzenia, Karolcia prowokuje liczne kłopotliwe sytuacje - a to komiczne, a to niebezpieczne, takie, z których bardzo trudno wybrnąć. Na dodatek, czarowny koralik przyciąga niebezpiecznego intruza - podstępną i pomysłową czarownicę Filomenę. Dzieciom nie będzie łatwo poradzić sobie z jej zasadzkami. Emocjonujące, często zabawne przygody Karolci i Piotra dostarczą dzieciom nie tylko rozrywki. Dla bohaterów powieści - a także dla czytelników, perypetie z czarodziejskim koralikiem stają się prawdziwą lekcją życia; uczą ich odpowiedzialności za decyzje i czyny, a także sztuki planowania i przewidywania skutków własnych działań. Pełna humoru i mądrości powieść Marii Kruger cieszy się od pierwszego wydania - czyli już od ponad pięćdziesięciu lat, niemalejącą popularnością. Dla pokoleń młodych czytelników Karolcia jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych postaci literackich. Stałą się ikoną polskiej kultury dziecięcej, do tego stopnia, że niejedna młoda mama nazwała swoją córeczkę Karolcią. Na prośbę tysięcy wielbicieli Karolci, Maria Kruger napisała w 1970 roku drugą część przygód swojej bohaterki, Witaj Karolciu! Ta nowa książka dla dzieci szybko stała się bestsellerem i do dzisiaj gości w każdej księgarni dla dzieci. Zarówno Karolcia, jak Witaj Karolciu! są doskonałymi prezentami na Dzień dziecka, na urodziny, na Mikołajki czy na Boże narodzenie. Są też doskonałą nagrodą na koniec roku dla uczniów klasy I.

24,99 zł
14,24 zł

Rabat 43,0%
oszczędzasz 10,75 zł

76
Focus 3. Second Edition. Język angielski. Workbook. Poziom B1/B1+ - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Focus 3. Second Edition. Język angielski. Workbook. Poziom B1/B1+
Dostępny10000 szt.

„Focus. Second Edition” to nowa edycja bestsellerowej serii „Matura Focus”, stworzona na bazie podstawy programowej dla liceów i techników obowiązującej od września 2019. Zapewnia pełną realizację wymagań ogólnych i szczegółowych, łącząc naturalną komunikację, poprawność językową i gwarantując realne postępy w nauce. Nowa edycja dla nowej szkoły średniej. „Focus. Second Edition” zachowuje najlepsze cechy kursu „Matura Focus”, w tym wypróbowaną metodykę, dzięki której: • 90% nauczycieli mówi, że wybór serii Focus był bardzo dobrą decyzją, • ponad 80% uczniów uczących się z Focusa uważa, że ich zasób słownictwa wyraźnie zwiększył się po roku nauki z kursem, • 80% uczniów zauważyło realne postępy po roku nauki z kursem. Druga edycja została stworzona w oparciu o założenia nowej podstawy programowej i uzupełniona o cyfrowe rozwiązania, których wykorzystanie pozytywnie wpłynie na postępy uczniów.

68,90 zł
61,32 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 7,58 zł

77
Ponad słowami 4. Język polski. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Ponad słowami 4. Język polski. Podręcznik dla liceum ogólnokształcąceg...
Dostępny5388 szt.

PodręcznikPonad słowamidla klasy 4, obejmujący współczesność, w przystępny sposób przedstawia obraz epoki literackiej. Pozwala harmonijnie łączyć treści literackie, kulturowe oraz językowe. - Mauporządkowaną strukturę: poszczególne obszary nauczaniasą podzielone na czytelnie oznaczone bloki; podręcznik charakteryzuje się także atrakcyjną szatą graficzną. - Pozwala na poznanie kontekstu kulturowego epoki dzięki bogatej ikonografii oraz czytelnym infografikom. - Umożliwiarozwijanie umiejętności czytania utworów literackich z uwzględnieniem kluczowych dla nich kontekstów: historycznego, artystycznego, filozoficznego i społecznego. - Dzięki kompleksowemu opracowaniu tekstów ułatwia ich sprawne i gruntowne omówienie. - Otwiera na nowe wątki interpretacyjne dzięki ciekawie dobranym komentarzom do lektur. - Ukazujedialog z tradycją poprzez zestawienie utworów literackich z motywami i tematami z poprzednich epok. - Kładzie nacisk nafunkcjonalne kształcenie językowe, poparte przykładami zarówno z codziennych praktyk komunikacyjnych, jak i z literatury. - Pomaga w nauce tworzenia własnych tekstów – m.in. dzięki szczegółowym instrukcjom konstruowania wypowiedzi oraz przykładowym pracom. - Wspomaga rozwijanie umiejętności retorycznych przydatnych do budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. - Pozwala systematyczniekształcić umiejętności wymagane na maturze, takie jak: interpretacja tekstu, krytyczne czytanie tekstu, kompetencje językowe i tworzenie wypowiedzi.

57,50 zł
51,18 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,32 zł

78
Spotkania z filozofią. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Spotkania z filozofią. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i tech...
Dostępny1403 szt.

Numer dopuszczenia: 1044/2019 Publikacja wspomaga przyswajanie wiedzy i rozumienie treści filozoficznych poprzez przystępny język i różnorodne formy przekazu. Dzięki odwołaniom do współczesnej rzeczywistości przybliża ważne zagadnienia filozoficzne i zachęca do samodzielnego ich rozważania. Zaznajamia z interesującymi faktami z życia filozofów oraz źródłosłowem pojęć filozoficznych, dzięki czemu nawet trudne terminy stają się zrozumiałe dla uczniów. Umożliwia sytuowanie omawianych zagadnień w kontekście historycznym i ukazuje wzajemne relacje pomiędzy myślami poszczególnych filozofów. Polecenia i ćwiczenia umożliwiają rozwijanie umiejętności formułowania sądów, argumentowania oraz krytycznego myślenia, przydatnych na maturze z języka polskiego.

40,90 zł
36,40 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 4,50 zł

79
Matematyka 3. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Matematyka 3. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony
Dostępny845 szt.

Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem do matematyki do nowego, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum (zgodnym z nową podstawą programową, która obowiązuje w szkołach od września 2019 r.) i stanowi jego cenne uzupełnienie. Zawiera bardzo dużo zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Bogactwo i charakter zgromadzonych zadań umożliwi każdemu nauczycielowi stosowny wybór zadań do rozwiązania na lekcjach, do prac domowych, do ćwiczeń kontrolnych. Po każdym rozdziale zamieszczono test sprawdzający oraz zadania powtórzeniowe, a na końcu zbioru podano wskazówki i odpowiedzi do zadań.

37,70 zł
33,55 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 4,15 zł

80
Matematyka 1. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Matematyka 1. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy
Dostępny626 szt.

Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem do matematyki do nowego, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum (zgodnym z nową podstawą programową, która będzie obowiązywać w szkołach od września 2019 r.) i stanowi jego cenne uzupełnienie. Zawiera bardzo dużo zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Bogactwo i charakter zgromadzonych zadań umożliwi każdemu nauczycielowi stosowny wybór zadań do rozwiązania na lekcjach, do prac domowych, do ćwiczeń kontrolnych. Po każdym rozdziale zamieszczono test sprawdzający oraz zadania powtórzeniowe, a na końcu zbioru podano wskazówki i odpowiedzi do zadań.

35,50 zł
31,60 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 3,90 zł

81
Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i techn...
Dostępny3696 szt.

Podręcznik „Biologia na czasie 4” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące genetyki, zmienności organizmów, biotechnologii, ewolucji organizmów, ekologii oraz ochrony różnorodności biologicznej. Skutecznie przygotowuje do matury dzięki rozwiązaniom kształcącym umiejętności sprawdzane na egzaminie. - Pozwala zapoznać się z podstawowymi parametrami statystycznymi dzięki przystępnej lekcji dotyczącej analizy statystycznej. - Pomaga kształcić umiejętność zastosowania analizy statystycznej w biologii oraz rozwiązywania krzyżówek genetycznych za pomocą Samouczków, a także elementów Sposób na zadaniaoraz Zadania powtórzeniowe. - Rozwija umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnegoza pomocą elementuWiesz, umiesz, zdasz.

54,90 zł
48,86 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,04 zł

82
Dziadek i niedźwiadek - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Dziadek i niedźwiadek
Dostępny375 szt.

Książka autora Afryki Kazika, pod honorowym patronatem pani generałowej Ireny Anders, niezwykle ciekawie i zabawnie opowiada prawdziwą historię niedźwiedzia Wojtka – czworonożnego przyjaciela żołnierzy z Armii Andersa, który przebył z nimi cały szlak bojowy przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt do Włoch. Brał udział w bitwie pod Monte Cassino, pomagał nosić ciężkie skrzynie z amunicją, dzięki czemu został uwieczniony w oficjalnym emblemacie 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii 2. Korpusu Polskiego.

42,00 zł
25,20 zł

Rabat 40,0%
oszczędzasz 16,80 zł

83
Hobbit, czyli tam i z powrotem - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Hobbit, czyli tam i z powrotem
Dostępny3168 szt.

Światowej sławy pisarz angielski John Ronald Reuel Tolkien (1892–1973) był profesorem filologii angielskiej na uniwersytecie w Leeds oraz profesorem literatury średniowiecznej w Oksfordzie, znawcą literatury i języka staroangielskiego, staronordyckiego, starogermańskiego oraz gockiego. Jako powieściopisarz dał się poznać dopiero w 1937 roku, publikując Hobbita, który przyniósł mu rozgłos na całym świecie. W samej Anglii książka ta miała dziesiątki wydań. Zachęcony powodzeniem i prośbami oczarowanych czytelników, Tolkien powrócił do historii Bilbo Bagginsa, pisząc trylogię „Władca Pierścieni”, kontynuację Hobbita. Zarówno Hobbit, jak i „Władca Pierścieni” powstały pod wpływem dobrze znanych autorowi skandynawskich mitów i staroangielskich legend, pełnych czarodziejów, smoków i przedmiotów o nadprzyrodzonej mocy. Fantastyczny, przemyślany do najdrobniejszych szczegółów świat powieści niezmiennie zachwyca kolejne pokolenia czytelników.

34,90 zł
22,34 zł

Rabat 36,0%
oszczędzasz 12,56 zł

84
Gdzie śpiewają raki - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Gdzie śpiewają raki
Dostępny11216 szt.

JAK DŁUGO ZDOŁASZ CHRONIĆ SWOJE SERCE? Pogłoski o Dziewczynie z Bagien latami krążyły po Barkley Cove, sennym miasteczku u wybrzeży Karoliny Północnej. Dlatego pod koniec 1969 roku, gdy na mokradłach znaleziono ciało przystojnego Chase’a Andrewsa, miejscowi zwrócili się przeciwko Kyi Clark, zwanej Dziewczyną z Bagien. Lecz Kya nie jest taka, jak o niej szepczą. Wrażliwa i inteligentna, zdołała sama przetrwać wiele lat na bagnach, które nazywa domem, choć jej ciało tęskniło za dotykiem i miłością. Przyjaźni szukała u mew, a wiedzę czerpała z natury. Kiedy dzikie piękno dziewczyny intryguje dwóch młodych mężczyzn z miasteczka, Kya otwiera się na nowe doznania – i dzieją się rzeczy niewyobrażalne. Gdzie śpiewają raki to wysmakowana oda do świata przyrody, wzruszająca fabuła o dojrzewaniu i zaskakująca relacja z procesu. Owens przypomina, że dzieciństwo nas kształtuje definitywnie i że wszyscy bez wyjątku podlegamy wspaniałym, lecz nieokiełznanym sekretnym siłom natury. Doskonała powieść dla czytelniczek książek Barbary Kingsolver i Karen Russell.

44,90 zł
31,88 zł

Rabat 29,0%
oszczędzasz 13,02 zł

85
Babilon. Kryminalna historia kościoła - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Nowość
Babilon. Kryminalna historia kościoła
Dostępny1011 szt.

Współczesnym więzieniem wierzącego człowieka, katolika nie jest Watykan, ale cały kościelny system, który niemal od zarania służy interesom spasionej hierarchii - dowodzą Stanisław Obirek i Artur Nowak w swojej nowej książce, kontynuacji bestsellerowej Gomory. Perfidia tego systemu polega na tym, że żywi się człowiekiem. Nie chodzi tylko o wyzysk i pazerność. Kościół żywi się poczuciem winy jednostki zazdrośnie strzegąc jedynej recepty na życie. Ma nią być ślepe posłuszeństwo - by odwołać się do języka wiecznie aktualnego Boya Żeleńskiego – wobec „naszych okupantów”. O ile Sodoma i Gomora to miasta zepsucia i moralnej degrengolady, Babilon to symbol zniewolenia. Na kartach tej książki, trzymając się przerażających faktów, autorzy kreślą kryminalną historię kościoła, który łupił i mordował ofiary kolonialnej opresji w Kanadzie. Który przyuczał kobiety w Irlandii do kultury gwałtu. Który cynicznie wmawiał ustami „świętej” Matki Teresy, że cierpienie uświęca więc nie należy go uśmierzać. Który prześladował gejów dehumanizującym ich głosem uciekających często przed własną tożsamością seksualną kościelnych liderów. Babilon pokazuje też kościół stojący po stronie latyfundystów, kościół, który przerażała prosta prawda głoszona przez teologię wyzwolenia, kościół skorumpowany przez władców, uwikłany w wojny polityczne, kościół zalękniony wizją synodu, w którym wierni na równi z kapłanami będą decydować o jego kształcie. Wreszcie Kościół, który nienawidzi kobiet. Jednak to nie jest książka antykościelna ani antyreligijna. Podobnie jak Frederic Martel w Sodomie, a wcześniej Obirek i Nowak w Gomorze, autorzy piętnują przede wszystkim zakłamanie kościelnych urzędników w przekonaniu, że pomoże to oczyścić sam kościół i pozwoli mu odzyskać wiarygodność.

46,99 zł
31,01 zł

Rabat 34,0%
oszczędzasz 15,98 zł

86
Opowieści z Narnii. Tom 1. Lew, Czarownica i stara szafa - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Opowieści z Narnii. Tom 1. Lew, Czarownica i stara szafa
Dostępny3083 szt.

Nieznany świat czeka za drzwiami - trzeba je tylko otworzyć. Narnia - skuta wiecznym mrozem kraina, która czeka na wyzwolenie. Czworo śmiałków wchodzi przez drzwi szafy do Narnii, świata zniewolonego mocą Białej Czarownicy. I gdy prawie nie ma już nadziei, powrót Wielkiego Lwa Aslana staje się zwiastunem zmian - ale nie za darmo...

25,00 zł
16,25 zł

Rabat 35,0%
oszczędzasz 8,75 zł

87
Cukierku, Ty Łobuzie! - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Cukierku, Ty Łobuzie!
Dostępny726 szt.

Bestseller, rozpoczynający cykl o przygodach najbardziej niesfornego kota na świecie. Dlaczego koty w pewnym wieku muszą się usamodzielnić? Gdzie prysnąć, gdy nie chcą nas wypuszczać z domu? Jak poradzić sobie ze szczotką i zostać bohaterem literackim? Czy kot może spowodować nadbagaż? Co zrobić, gdy pan kotek jest chory, sweterek z angory przypomina potwora, trzeba ubrać choinkę, a ludzki przyjaciel ma urodziny? Książka, dzięki humorowi, zrozumiałemu, ale jednocześnie bogatemu, językowi oraz pięknej szacie graficznej autorstwa Dariusza Wanata, jest doskonałą propozycją dla najmłodszych, rozpoczynających swoją przygodę z literaturą, czytelników. W 2017 roku pozycja została wpisana do kanonu lektur szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej (klasy I–III). Seria audiobooków o Cukierku Waldemara Cichonia zdobyła wyróżnienie w XIX edycji konkursu Świat Przyjazny Dziecku organizowanej przez Komitet Ochrony Praw Dziecka

39,99 zł
24,79 zł

Rabat 38,0%
oszczędzasz 15,20 zł

88
Focus 2. Second Edition. Język angielski. Workbook + kod Online Practice. Poziom A2+/B1 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Focus 2. Second Edition. Język angielski. Workbook + kod Online Practi...
Dostępny10104 szt.

„Focus Second Edition” to nowa edycja bestsellerowej serii „Matura Focus”, stworzona na bazie podstawy programowej dla liceów i techników obowiązującej od września 2019. Zapewnia pełną realizację wymagań ogólnych i szczegółowych, łącząc naturalną komunikację, poprawność językową i gwarantując realne postępy w nauce.

68,90 zł
61,32 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 7,58 zł

89
Sztuka wyrazu 1. Język polski. Podręcznik do liceum i technikum. Część 1. Starożytność, średniowiecze. Zakres podstawowy i rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Nowość
Sztuka wyrazu 1. Język polski. Podręcznik do liceum i technikum. Część...
Dostępny223 szt.

Podręcznik przygotowany do podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku. „Sztuka wyrazu” to seria podręczników do nauki języka polskiego w liceum i technikum. Składa się z siedmiu tomów obejmujących oba zakresy nauczania – podstawowy i rozszerzony. Podręczniki z serii „Sztuka wyrazu” obejmują zagadnienia literatury, kultury i sztuki oraz języka. Najważniejszymi ogniwami poszczególnych tematów są teksty literackie (wraz z opracowaniem dydaktycznym) oraz łączące się z nimi konteksty i nawiązania kulturowe. Inne ważne elementy podręczników z serii „Sztuka wyrazu” to: • wprowadzenia do epok z chronologicznym zestawieniem wydarzeń, • omówienia lektur obowiązkowych, • przykłady motywów wędrownych obecnych w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków, • informacje i zadania wyrabiające dobre nawyki podczas pisania różnorodnych form wypowiedzi (z wzorcowymi przykładami wypracowań), • bogata ikonografia, a zwłaszcza reprodukcje dzieł sztuki nawiązujących do omawianych tekstów, • lekcje poświęcone analizie dzieł ikonicznych, a także filmowych i teatralnych, • spójne z celami kształcenia pytania, zadania oraz polecenia, • podsumowania w formie graficznych map pojęć i zestawów pytań. Tom pierwszy serii obejmuje dwa wielkie okresy historycznoliterackie – starożytność i średniowiecze. Autorzy i redaktorzy podręcznika zadbali o to, aby teksty literackie z dawnych epok (często trudne w odbiorze) zaprezentować w kontekście nowszych, niejednokrotnie współczesnych, utworów. Pomoże to uczniom znaleźć odpowiednią perspektywę do spojrzenia z zaciekawieniem na dzieła będące fundamentem literatury kolejnych epok. Numer dopuszczenia MEN: 1022/1/2019

39,50 zł
37,53 zł

Rabat 5,0%
oszczędzasz 1,97 zł

90
Oblicza geografii 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Oblicza geografii 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i techni...
Dostępny3934 szt.

Podręcznik „Oblicza geografii 4” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące współzależności między elementami środowiska przyrodniczego oraz politycznych, społecznych i gospodarczych problemów współczesnego świata. Dzięki różnorodnym rozwiązaniom dydaktycznym skutecznie przygotowuje do matury. - W ciekawy sposób wyjaśnia trudne zjawiska i procesy geograficzne dzięki atrakcyjnym i czytelnym infografikom, rysunkom oraz fotografiom. - Pozwala zrozumieć najważniejsze relacje i zależności między komponentami środowiska geograficznego dzięki elementowi Interakcje. - Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianami za pomocą elementów Podsumowanie oraz Test sprawdzający. - Ułatwia przygotowanie do matury dzięki elementom Sposób na zadania oraz Zadania powtórzeniowe umieszczonym na końcu każdego rozdziału. - Wzbudza zainteresowanie geografią dzięki elementowi Spojrzenie z bliska oraz licznym ciekawostkom Czy wiesz, że…

54,90 zł
48,86 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,04 zł

91
Biologia na czasie 3. Karty pracy ucznia dla liceum i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Biologia na czasie 3. Karty pracy ucznia dla liceum i technikum. Zakre...
Dostępny1982 szt.

Karty ułatwiają pracę dzięki zadaniom dostosowanym poziomem do wieku ucznia. Pomagają zrealizować trudne i obszerne treści dzięki mapom mentalnym. Uporządkuj wiedzę systematyzującym informacje z każdego działu oraz kartom powtórzeniowym z zadaniami przekrojowymi. Kształcą umiejętność przetwarzania i analizowania informacji za pomocą tekstów źródłowych, wykresów i tabel.

24,90 zł
22,16 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 2,74 zł

92
Tak! Jezus mnie kocha. Katechizm dla dziecka 6-letniego - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Tak! Jezus mnie kocha. Katechizm dla dziecka 6-letniego
Dostępny64 szt.

Podręcznik Tak! Jezus mnie kocha zawiera 60 tematów i pełni również rolę zeszytu ćwiczeń. Barwne, radosne ilustracje zachęcają dzieci do poznawania nowych treści. Ikonki podpowiadają, jakie zadanie mają wykonać dzieci. Różnorodność zadań zachęca dzieci do samodzielnej pracy (naklejki, wycinanki, kolorowanie, uzupełnianie rysunków). W podręczniku umieszczony jest dyplom ukończenia katechezy przedszkolnej.

19,00 zł
14,25 zł

Rabat 25,0%
oszczędzasz 4,75 zł

93
Chińczycy trzymają nas mocno. Pierwsze śledztwo o tym, jak Chiny kolonizują Europę, w tym Polskę - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Chińczycy trzymają nas mocno. Pierwsze śledztwo o tym, jak Chiny kolon...
Dostępny2237 szt.

Śledztwo Sylwii Czubkowskiej o tym, jak Chiny kolonizują Europę, w tym Polskę. Wabią pieniędzmi, perspektywą ogromnego rynku zbytu i tanimi rozwiązaniami technologicznymi. Wykorzystują niezależność samorządów i uczelni, a także szkół wojskowych do nawiązywania niekontrolowanej przez nikogo współpracy i zdobywania technologicznego know-how. Przejmują fabryki, legendarne marki motoryzacyjne, media. Pozyskują informacje o naszym życiu z mediów społecznościowych, telefonów, komputerów, a nawet odkurzaczy i oczyszczaczy powietrza. Korumpują władze na wszystkich szczeblach, a do wyciszania skandali zatrudniają najlepsze agencje PR. Zjednują sobie polityków, naukowców, celebrytów i miliony zwykłych ludzi. Chińczycy w Europie działają niepostrzeżenie, ale na masową skalę. Chińczycy trzymają nas mocno. Śledztwo o chińskich wpływach, które wprawi cię w osłupienie „To nie tylko wnikliwe dziennikarskie śledztwo, lecz także wciągająca opowieść, dzięki której rozsypane puzzle zaczynają układać się w wyraźny i niepokojący obraz: chińskiego smoka moszczącego się w byłych europejskich demoludach”. – Dariusz Ćwiklak, „Newsweek Polska” „Obserwowałem, jak Chiny przejmują kontrolę nad Afryką, jak wchodzą do Ameryki Łacińskiej, jak broni się przed nimi Australia. Ale najciemniej jest pod latarnią. Sylwia Czubkowska kreśli świetnie udokumentowany i atrakcyjnie podany obraz dyskretnej i planowanej na dziesięciolecia inwazji na nasz świat, na Europę Środkową, w tym na Polskę. Czyta się jak powieść sensacyjną ze świadomością, że to wszystko prawda. Tak rodzi się przyszłość”. – Marcin Meller „Książka Sylwii Czubkowskiej to pasjonujące, napisane z godnym podziwu rozmachem śledztwo o zionącym ogniem smoku kryjącym się pod niewinną maską pociesznej pandy”. – Michał Potocki, „Dziennik Gazeta Prawna” Sylwia Czubkowska – uznana dziennikarka, która od lat bada chińskie wpływy w Europie – prowadzi pierwsze takie śledztwo dotyczące sposobu, w jaki Chiny przejmują naszą część świata, w tym Polskę. Ujawnia nieznane fakty, analizuje metody działań Państwa Środka, obnaża korupcję i demaskuje olbrzymią machinę dezinformacyjną.

49,99 zł
38,49 zł

Rabat 23,0%
oszczędzasz 11,50 zł

94
Effekt Neu 1. Język niemiecki. Liceum i technikum. Podręcznik z nagraniami. Nowa edycja 2022-2024 - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
63,30 zł
56,34 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,96 zł

95
Focus 3. Second edition. B1/B1+. Student's Book with Online Audio. - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Focus 3. Second edition. B1/B1+. Student's Book with Online Audio.
Dostępny10000 szt.

Focus Second Edition to nowa edycja bestsellerowej serii Matura Focus, stworzona na bazie podstawy programowej dla liceów i techników obowiązującej od września 2019. Focus Second Edition to kompleksowy program rozwoju umiejętności komunikacji, który otwiera na język, uwrażliwia na akcent, uczy poprawnej wymowy i zapewnia wzorce wypowiedzi. Książka ucznia z kodem dostępu do Digital Resources: – w każdym rozdziale nawet do 20 zadań na słuchanie, – Nowość: zadania na mówienie w każdej lekcji, – sekcja referencyjna zawiera wyjaśnienia w języku polskim w zakresie zagadnień gramatycznych oraz nowowść: środków językowych, – listy słów w formie audiokursu, – wzorcowe wypowiedzi pisemne, – notki kulturowe UK Today i US Today, – kod dostępu do nagrań audio. Dlaczego warto podjąć naukę języka angielskiego z tym kursem? – różnorodność zadań: otwarte i zamknięte, – logicznie ułożony program, który jest podzielony testami i kartkówkami, – lekcja na jednej stronie - sprawdzony schemat w nauczaniu angielskiego, – zwrócenie uwagi na odpowiednie słownictwo, – szybkie postępy w nauce, dzięki sprawdzonym metodom nauczania.

110,90 zł
98,70 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 12,20 zł

96
Poznać przeszłość 2. Historia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Poznać przeszłość 2. Historia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcąceg...
Dostępny4000 szt.

Numer dopuszczenia: 1021/2/2020 Podręcznik obejmuje materiał z zakresu epoki nowożytnej. Prezentuje treści z historii powszechnej i Polski w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób poprzez ciekawe fotografie, infografiki oraz ilustracje. Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł opatrzonych zadaniami. Rozwija zainteresowanie przedmiotem m.in. za pomocą elementów „Symbole epoki” i „To budzi kontrowersje” oraz propozycji dodatkowych publikacji książkowych. Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki przejrzystym „Podsumowaniom” i czytelnym osiom czasu.

49,50 zł
44,06 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 5,44 zł

97
Odkryć fizykę 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Odkryć fizykę 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum....
Dostępny2452 szt.

Numer dopuszczenia: 1001/3/2021 To podręcznik ze zbiorem zadań przedstawiający zagadnienia fizyczne przystępnie i atrakcyjnie, z licznymi nawiązaniami do życia codziennego: • pomaga zainteresować uczniów przedmiotem i zrozumieć im kolejne zagadnienia dzięki prostemu językowi, małym porcjom wiedzy, licznym odwołaniom do życia codziennego, czytelnym ilustracjom, atrakcyjnym infografikom i ciekawostkom („A to ciekawe”, „Z historii”), • ułatwia naukę przeprowadzania i analizowania doświadczeń dzięki prostym eksperymentom z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, zilustrowanym i opatrzonym komentarzem, • pomaga w nauce rozwiązywania zadań dzięki przykładom krok po kroku z zadaniami do nich analogicznymi, różnym typom zadań do samodzielnego rozwiązania, a także zadaniom zamieszczonym w Zbiorze zadań dołączonym do podręcznika, • umożliwia wygodne utrwalanie wiadomości i umiejętności dzięki zadaniom powtórzeniowym, a także „Podsumowaniom” oraz „Pytaniom i zadaniom” na zakończenie tematów.

50,90 zł
45,30 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 5,60 zł

98
Ponad słowami 2. Część 1. Język polski. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Ponad słowami 2. Część 1. Język polski. Podręcznik dla liceum ogólnoks...
Dostępny3930 szt.

Numer dopuszczenia: 1014/3/2020 Podręcznik dla klasy 2, część 1 obejmuje romantyzm i w przystępny sposób przedstawia obraz epoki literackiej. Pozwala harmonijnie łączyć treści literackie, kulturowe oraz językowe: • charakteryzuje się uporządkowaniem poszczególnych obszarów nauczania w czytelnie oznaczonych blokach, • umożliwia rozwijanie umiejętności czytania utworów literackich z uwzględnieniem kluczowych dla nich kontekstów: historycznego, artystycznego, filozoficznego i społecznego, • dzięki kompleksowemu opracowaniu tekstów ułatwia ich sprawne i gruntowne omówienie, • ukazuje dialog z tradycją oraz korespondencję literatury z innymi tekstami kultury poprzez ciekawe i różnorodne propozycje współczesnych nawiązań, m.in. literackich i filmowych, • kładzie nacisk na funkcjonalne kształcenie językowe, zintegrowane z kształceniem literackim, • wspomaga rozwijanie umiejętności retorycznych i ich stosowanie w budowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych, • wspiera samokształcenie dzięki przemyślanemu systemowi powtórkowemu w podsumowaniach rozdziałów, • pozwala systematycznie kształcić umiejętności wymagane na maturze, takie jak: interpretacja tekstu, krytyczne czytanie tekstu, kompetencje językowe i tworzenie wypowiedzi. Seria „Ponad słowami” w przystępny sposób prezentuje proces historycznoliteracki z akcentem na wskazanie ciągłości kulturowej. Stanowi skuteczne wsparcie w przygotowaniach do matury już od 1 klasy dzięki kształceniu kluczowych umiejętności maturalnych: interpretacji tekstu, krytycznego czytania tekstu, kompetencji językowych i tworzenia wypowiedzi.

42,50 zł
37,83 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 4,67 zł

99
Matematyka. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Repetytorium - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
Matematyka. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Repetytorium
Dostępny424 szt.

Repetytorium dobrze i systematycznie przygotowuje do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Efektywna powtórka prowadzona jest wg działów matematyki. Każdy z nich otwierany jest częścią teoretyczną, po której prezentowane są typowe zadania egzaminacyjne (wraz rozwiązaniami). Uczeń, po zapoznaniu się z podanym rozwiązaniem, może zmierzyć się z zadaniem podobnym, ale już ze zmienionymi danymi liczbowymi. Kolejnym elementem każdego działu jest zestaw zadań: • zamkniętych (różnych typów) i • otwartych. Wpleciono w niego zadania z arkuszy egzaminacyjnych z lat wcześniejszych. Co warte podkreślenia – przy każdym umieszczono odwołanie do wymagania szczegółowego podstawy programowej, którego znajomość zadanie sprawdza. Tym samym olbrzymią zaletą książki jest możliwość bieżącej i samodzielnej kontroli, które zagadnienia z podstawy programowej zostały już opanowane. Na końcu książki zebrano rozwiązania zadań otwartych i odpowiedzi do wszystkich zadań.

32,95 zł
29,00 zł

Rabat 12,0%
oszczędzasz 3,95 zł

100
W centrum uwagi. Część 1. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Książki
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Bestseller
W centrum uwagi. Część 1. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla lice...
Dostępny1565 szt.

Nowa podstawa programowa 2022 Podręcznik „W centrum uwagi. Część 1” dla zakresu rozszerzonego w przystępny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące człowieka jako jednostki oraz istoty społecznej, specyfiki różnych wspólnot, a także funkcjonowania społeczeństwa. Ułatwia nauczanie wiedzy o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz schematom i tabelom. Wzbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez liczne przykłady nawiązujące do rzeczywistości otaczającej ucznia oraz atrakcyjne rozwiązania graficzne. Kształci umiejętność analizy materiałów źródłowych, w tym danych statystycznych, dzięki zróżnicowanym ćwiczeniom. Pozwala na samodzielne powtarzanie wiadomości za pomocą czytelnych podsumowań rozdziałów. Umożliwia opanowanie umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki różnorodnym zadaniom i wskazówkom zamieszczonym w blokach pt. Wiesz, umiesz, zdas Skutecznie przygotowuje do matury już od 1 klasy.

54,90 zł
48,86 zł

Rabat 11,0%
oszczędzasz 6,04 zł

Wróć do góry